Facebook image

bizonylati rend

Bizonylat jelentése

Számviteli bizonylat minden olyan okmány (pl. szerződés, megállapodás, számla, kimutatás) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától –, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartását támasztja alá, s amely rendelkezik a számviteli törvényben meghatározott általános alaki és tartalmi kellékekkel.

Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban kell rögzíteni.

Bizonylati rend fogalma

A gazdálkodónak a számlarend részeként el kell készítenie a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet, mely tartalmazza a bizonylatok kiállításának, kezelésének és feldolgozásának szabályait. A számlarendben szerepelnie kell a választott megoldásoknak ott, ahol a számviteli törvény a gazdálkodó döntésétől teszi függővé az elszámolás lehetőségét. Meg kell határozni a számlarendben a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát.

A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani.

A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani.

A számviteli törvényben előírt bizonylati rend alapján a könyvelésbe csak jóváhagyott, ellenőrzött számla kerülhet be.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER