Facebook image

üzleti vagy cégérték

Üzleti vagy cégérték fogalma

A megvásárolt üzletágért fizetett ellenérték és a tételesen állományba vett egyes eszközök piaci értékének a tételesen állományba vett, átvállalt kötelezettségek értékével csökkentett értéke közötti különbözet, ha a fizetett ellenérték magasabb. 

Üzleti vagy cégérték meghatározása

A goodwill fogalma, azaz a pozitív üzleti vagy cégérték jelentése tehát azt jelenti, hogy egy vállalkozás, amikor egy másik céget vagy üzletrészt megvásárol, többet fizet, mint annak könyv szerinti értéke. Ezt a többletet könyvelni kell.

Üzleti vagy cégértékként kell kimutatni a jövőbeni gazdasági haszon reményében teljesített többletkifizetés összegét. A megvásárolt (átvett) eszközök és terhek értékét piaci értéken kell kimutatni és elszámolni. 

Üzleti vagy cégérték számítása

Cégvásárláskor az üzleti vagy cégérték a vételár és az átvett eszközök piaci értékének a különbözete. Az átvett eszközök piaci értékét azonban csökkenteni kell az átvett terhek (kötelezettségek) piaci értékével. A tőzsdén jegyzett cégek részvényeinek vásárlásakor a piaci érték a tőzsdei árfolyam. Tőzsdén kívüli cégek részvényeinek, üzletrészeinek vásárlásakor "piaci értékként" a részesedések saját tőke értékét kell figyelembe venni.

Üzleti vagy cégérték kimutatása

Pozitív vagy negatív üzleti cégértéket csak akkor lehet kimutatni, ha a megvásárolt társaságért, üzletágért, telephelyért, üzlethálózatért fizetett ellenérték magasabb vagy alacsonyabb, mint a tételesen állományba vett egyes eszközök piaci értékének a tételesen állományba vett, átvállalt kötelezettségek értékével csökkentett értéke. Minősített többséget biztosító befolyás szerzése a továbbiakban már nem eredményezheti üzleti vagy cégérték állományba vételét.

Üzleti vagy cégérték könyvelése

Részesedés vásárlásakor annak értéke a fizetett vételárral azonos összegben mutatandó ki, akkor is, ha annak összege üzleti vagy cégértéket (goodwill) is tartalmaz. Beolvadás vagy összeolvadás esetén az egymásban lévő részesedéseket a saját tőkével szemben ki kell vezetni, ami a számviteli elszámolás során egyes esetekben jelentős tőkevesztést eredményezhet, ha egyébként a beolvadás során a megszűnő (beolvadó) társaság vagyonát nem lehet arányosan felértékelni. Az ilyen esetben keletkező üzleti vagy cégérték kimutatásának feltétele, hogy a beolvadás során az üzleti vagy cégértékkel érintett vagyont is átértékeljék annak érdekében, hogy az üzleti vagy cégérték csak az eszközök és kötelezettségek részesedéssel arányos piaci értékén felüli összegét tartalmazza.

Üzleti vagy cégérték értékcsökkenése

Kalkulált értékcsökkenési szabály vonatkozik a nyilvántartott üzleti vagy cégértékre, amennyiben azok hasznos élettartamát nem vagy nehezen lehet megbecsülni. Az üzleti vagy cégértéket minimum 5, de maximum 10 év alatt lehet leírni. Az üzleti vagy cégértékkel összefüggésben elszámolt terven felüli értékcsökkenés akkor sem írható vissza, ha az elszámolásának okai többé már nem állnak fenn.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER