Facebook image

kiskereskedelmi adó

Kiskereskedelmi adó törvény

A kiskereskedelmi adó vonatkozásában adóköteles kiskereskedelmi tevékenységnek minősül valamennyi kiskereskedelmi tevékenység.

A kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény a kiskereskedelmi tevékenység meghatározásánál a TEÁOR’08 szerint a 45.1., a 45.32, 45.40 ágazatba, továbbá a 47.1-47.9 ágazatokba sorolható tevékenységeket azonosítja adóköteles tevékenységként. Kivételt képez: a gépjármű, pótkocsi nagykereskedelme és a motorkerékpár javítás és nagykereskedelem. 

A kiskereskedelmi adó alanyának minősülnek az adóköteles kiskereskedelmi tevékenységet üzletszerűen végző kül- vagy belföldi illetőségű személyek vagy szervezetek.

A kiskereskedelmi adó alapja az adóalanynak az adóévben adóköteles tevékenységéből származó nettó árbevétele.

Kiskereskedelmi adó számítása

A kiskereskedelmi adó sávosan emelkedő adómértékét a következőképpen növeli 2023. január 1-től, illetve 2024. január 1-től:

  • az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0%,
  • az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15%,
  • az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%,
  • az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 4,1%, 2024. január 1-től 4,5%.

A Tao tv. szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok adóköteles tevékenységből származó nettó árbevételét (tehát az adóalapot) össze kell számítani, és a megfelelő adómértékkel kiszámított összeget az egyes adóalanyok között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az általuk elért nettó árbevétel képvisel az összes nettó árbevételben.

Fontos, hogy a fenti összeszámítási szabályt csak a 2020. április 14. után szétválással, kiválással létrejövő kapcsolt vállalkozások, vagy kapcsolt vállalkozások közötti eszközátadás esetén lehet alkalmazni. Ezekben az esetekben is lehet mentesülni az összeszámítás alól, ha az adózó bizonyítja az átszervezés gazdasági indokoltságát.

A kiskereskedelmi adó megállapítása, bevallása az adóalanyok feladata, amelyet az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell megtenniük, megfizetniük.

Kiskereskedelmi adóelőleg bevallása

A jogszabályváltozás miatt a 2023-ban kezdődő adóév adó előlegének megállapítása során már az emelt adókulcsokkal kell számolni.

Az adóalanyok kiskereskedelmi adó előleg megállapítására és fizetésére is kötelezettek. Az adóelőleget – főszabály szerint – az előző év adóköteles tevékenységéből származó nettó árbevétel alapján kell megállapítani.

A kisker törvény szerint azoknak az adóalanyoknak, akiknek az adóévet megelőző adóévük 12 hónapnál rövidebb volt, az előző adóévi, adóköteles tevékenységből származó nettó árbevételt 12 hónapra kell átszámítaniuk, és a sávos adókulcsokkal  kiszámított adó alapulvételével kell megállapítani a kiskereskedelmi adó előleget.

Fő szabály szerint az adóelőleg-fizetési kötelezettséget évente két egyenlő részletben, az adóév hetedik és tizedik hónapjának 20. napjáig kell majd teljesíteni.  A Kormányrendelet szerinti előleg(ek)et az első adóévre megfizetett kisker adó előleg részeként kell figyelembe venni.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER