Facebook image

innovációs járulék

Innovációs járulék fizetésére ki kötelezett?

Az innovációs járulék törvény szerint fizetésre kötelesek:

  • a számviteli törvény hatály alá tartozó, KKV-nak nem minősülő gazdasági társaságok, illetve
  • 2019-től azon kis- és középvállalkozások, amelyek partner és kapcsolódó vállalkozásaikkal együtt a KKV-törvényben meghatározott létszám, árbevétel , mérlegfőösszeg határértékeket meghaladják, valamint 2022.08.26-tól a külföldi székhelyű vállalkozásnak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti telephelye (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is.

KKV-k esetében idén  a határértékek vizsgálatához a konszolidált éves beszámoló, ennek hiányában a partner- és kapcsolódó vállalkozások beszámolóiból származó összeszámított adatokat kell figyelembe venni.

A kis- és mikrovállalkozási kategóriába kerüléshez az kell, hogy a társaság  - létszám, árbevétel, mérlegfőösszeg - mutatószámai két egymást követő lezárt beszámolási időszakban is túllépjék a küszöbszámokat. 

Az innovációs járulék alapja megegyezik a külföldön létesített telephelyre jutó iparűzési adóalaprészt nem tartalmazó, adókedvezmények nélkül számított helyi iparűzési adóalappal.

Mentesség az innovációs járulék alól

Az innovációs járulék alól továbbra is mentességet élveznek a mikro- és kisvállalkozások. (A besorolást az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában az éves beszámoló vagy az egyszerűsített éves beszámoló adatai alapján kell elvégezni).  Figyelembe kell venni a kapcsolódó és partnervállalkozásokat is, ezek meghatározásához pedig elengedhetetlen a minden részletre kiterjedő KKV minősítés.

Innovációs járulék mértéke

Az  innovációs járulék mértéke 0,3 százalék.

Innovációs járulék bevallása

Az innovációs hozzájárulás fizetésére kötelezett adóalanyoknak negyedévente kell előleget fizetniük, a negyedévet követő hónap 20. napjáig. A járulékelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő járulék összegére ki kell egészíteni és arról bevallást kell benyújtania az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig.

Járulékfizetési kötelezettségéről az adózóknak évente kell adóbevallást készíteniük, amelynek határideje az adóévet követő adóév ötödik hónap utolsó napja.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER