Facebook image

általános forgalmi adó (ÁFA)

Az általános forgalmi adó fogalma

Az általános forgalmi adó (áfa) egy többfázisú, nettó típusú adó, amelyet a termelés és a forgalmazás minden szakaszában meg kell fizetni a hozzáadott érték után. Az általános forgalmi adó (ÁFA) az adórendszerek egyik legfontosabb eleme, amely Magyarországon is alkalmazott adónem. Az Áfa a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során kerül felszámításra. Az adókötelezettség az adóalanyokra terheli, akiknek számos kötelezettséget kell teljesíteniük az adóval kapcsolatban.

Az adóalanyoknak adószámmal kell rendelkezniük, és az adókötelezettséget elektronikus formában kell teljesíteniük. Az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség azt jelenti, hogy az adóalanyoknak elektronikus úton kell számlaadatokat szolgáltatniuk a NAV felé. Emellett az adóalanyoknak kötelezően vezetniük kell nyilvántartást az elszámolandó adóról, az adólevonási jog gyakorlásáról és egyéb adózási információkról.

Az ÁFA-szabályok részletesen megtalálhatók az Áfa tv.-ben és a NAV honlapján. Ha kérdések merülnek fel az adózással kapcsolatban, az adózók számára elérhető a NAV Infóvonal, ahol szakértők segítséget nyújtanak az adózási kérdésekben.

Az ÁFA fontos szerepet játszik a gazdasági folyamatokban és az adórendszerben, és a megfelelő adókötelezettség teljesítése alapvető fontosságú az adóalanyok számára.

Áfa alanya

Az adó alanya az a jogképes személy vagy szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet végez, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. Tehát, a saját név alatt, rendszeresen vagy üzletszerűen végzett bevételszerző tevékenység eredményez áfaalanyiságot. Az adó alanya a fizetendő áfát rendszerint a termék/szolgáltatás árába építve hárítja át a vevőre, és a gazdasági tevékenysége kapcsán ingénybe vett szolgáltatások áfájának levonására jogosult. Az adóterhet végső soron a végső felhasználó/fogysztó viseli, aki áfa levonására nem jogosult. Az áfa közvetett adónak minősül, mert az adó alanya és az adóterhet viselő személye elválik egymástól.

Áfa mértéke

Magyarországon az áfa általános mértéke 27 százalék.

Kedvezményes áfakulcsok: 5 százalék és 18 százalék.

Áfabevallás gyakorisága

Negyedéves áfabevallás

Az adóalanyok főszabály szerint negyedéves bevallók. Vannak azonban olyan esetek, amikor ennél gyakrabban havonta kell bevallást beadni.

Havi áfabevallás

Ilyen eset például, amikor egy társaságnak a tárgyévet megelőző második évben a nettó fizetendő adója éves szinten az 1 millió forintot meghaladta, vagy csoportos áfaalany, vagy jogelőd nélkül alakult. Ugyanígy az is előfordul, hogy egy cégnek csak évente egy áfabevallást kell beadnia.

Éves áfabevallás

Ez akkor történhet meg jellemzően, ha a cégnek a tárgyévet megelőző második évben az éves szinten számított nettó adója előjeltől függetlenül (tehát mindegy, hogy nettó fizetendő vagy levonható áfa pozícióról beszélünk) a 250 ezer forintot nem haladja meg, vagy ha a termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó nélküli, éves szinten összesített összege nem haladja meg az 50 millió forintot, vagy nem rendelkezik közösségi adószámmal.

Negyedéves áfabevallás

Negyedéves bevallási gyakoriság például az éves gyakorisági értékhatárok átlépése, közösségi adószám kiváltása miatt állhat fenn.

Áfabevallási és áfafizetési határidő

Havi és negyedéves áfabevallási gyakoriság esetén az áfa bevallása és megfizetése az adott időszakot követő hónap 20. napja.

Az éves áfabevallás határideje az adóévet követő év február 25-e. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor az ezt követő munkanapra tolódik a határidő.

Éves áfabevallás határideje 2024

2025. február 25.

Áfaösszesítő nyilatkozat

Az áfaalanyok összesítő nyilatkozatot kötelesek benyújtani a NAV részére az alábbi ügyletekről: 

  • Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítés,
  • Európai Közösség területén belül történő szolgáltatásnyújtás,
  • Európai Közösség területéről történő termékbeszerzések,
  • Európai Közösség területéről történő szolgáltatás igénybevétel.
  • Európai Közösség területén belül történő háromszögügylet közbenső szereplőjeként teljesített termékbeszerzés és termékértékesítés.

Az összesítő jelentésben a partner közösségi adószámát és az érintett időszak összesített ellenértékét kell a fenti négy ismérvnek megfelelő bontásban feltüntetni.

A közösségi összesítő nyilatkozat 2010-től kezdődően csak elektronikus úton nyújtható be az adózók által.

Összesítő nyilatkozat gyakorisága

Az összesítő nyilatkozatot az általános szabály szerint a havi bevallásra kötelezett adóalany havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20-áig, a negyedéves bevallásra kötelezett adóalany negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig nyújtja be az állami adóhatósághoz.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER