Facebook image

általános forgalmi adó

Az általános forgalmi adó fogalma

Az általános forgalmi adó (áfa) egy többfázisú, nettó típusú adó, amelyet a termelés és a forgalmazás minden szakaszában meg kell fizetni a hozzáadott érték után.

Áfa alanya

Az adó alanya az a jogképes személy vagy szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet végez. Az adó alanya a fizetendő áfát rendszerint a termék/szolgáltatás árába építve hárítja át a vevőre, és a gazdasági tevékenysége kapcsán ingénybe vett szolgáltatások áfájának levonására jogosult. Az adóterhet végső soron a végső felhasználó/fogysztó viseli, aki áfa levonására nem jogosult. Az áfa közvetett adónak minősül, mert az adó alanya és az adóterhet viselő személye elválik egymástól.

Áfa mértéke

Magyarországon az áfa általános mértéke 27 százalék.

Kedvezményes áfakulcsok: 5 százalék és 18 százalék.

Áfabevallás gyakorisága

Negyedéves áfabevallás

Az adóalanyok főszabály szerint negyedéves bevallók. Vannak azonban olyan esetek, amikor ennél gyakrabban havonta kell bevallást beadni.

Havi áfabevallás

Ilyen eset például, amikor egy társaságnak a tárgyévet megelőző második évben a nettó fizetendő adója éves szinten az 1 millió forintot meghaladta, vagy csoportos áfaalany, vagy jogelőd nélkül alakult. Ugyanígy az is előfordul, hogy egy cégnek csak évente egy áfabevallást kell beadnia.

Éves áfabevallás

Ez akkor történhet meg jellemzően, ha a cégnek a tárgyévet megelőző második évben az éves szinten számított nettó adója előjeltől függetlenül (tehát mindegy, hogy nettó fizetendő vagy levonható áfa pozícióról beszélünk) a 250 ezer forintot nem haladja meg.

Áfabevallási és áfafizetési határidő

Havi és negyedéves áfabevallási gyakoriság esetén az áfa bevallása és megfizetése az adott időszakot követő hónap 20. napja.

Az éves áfabevallás határideje az adóévet követő év február 25-e. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor az ezt követő munkanapra tolódik a határidő.

Éves áfabevallás határideje 2022

2023. február 25.

Áfaösszesítő nyilatkozat

Az áfaalanyok összesítő nyilatkozatot kötelesek benyújtani a NAV részére az alábbi ügyletekről: 

  • Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítés,
  • Európai Közösség területén belül történő szolgáltatásnyújtás,
  • Európai Közösség területéről történő termékbeszerzések,
  • Európai Közösség területéről történő szolgáltatás igénybevétel.

Az összesítő jelentésben a partner közösségi adószámát és az érintett időszak összesített ellenértékét kell a fenti négy ismérvnek megfelelő bontásban feltüntetni.

A közösségi összesítő nyilatkozat 2010-től kezdődően csak elektronikus úton nyújtható be az adózók által.

Összesítő nyilatkozat gyakorisága

Az összesítő nyilatkozatot az általános szabály szerint a havi bevallásra kötelezett adóalany havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20-áig, a negyedéves bevallásra kötelezett adóalany negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig nyújtja be az állami adóhatósághoz.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER