Facebook image

kriptovaluták számviteli kezelése

Kriptovaluta könyvelése

A kriptovalutákat a forgóeszközökön belül mint vásárolt követelést az egyéb követelések között kell kimutatni.

Ha a Társaság a kriptovalutáért cserébe pénzt vagy szolgáltatást kap (kvázi elkölti),akkor azt a követelés csökkenéseként szükséges elszámolni.

A különböző kriptovalutákhoz jelenleg az alábbi módokon lehet hozzájutni:

  • pénzért vásárolható (napi ára, illetve árfolyama van),
  • bármilyen termékért vagy szolgáltatásért cserébe elfogadható ellenértékként, de annak elfogadását nem jogszabályi előírások teszik kötelezővé, hanem a termék értékesítője, vagy a szolgáltatás nyújtója dönt annak elfogadásáról,
  • úgynevezett „bányászat” révén.

Tartalmát tekintve a kriptovaluta nem jogszabály által meghatározott fizetőeszköz, értékpapír vagy birtokba vehető dolog, és csak virtuálisan létezik. Jellegéből következően bármely digitális fizetőeszköz egy kifizetési ígéret, amely az éppen aktuális ára, árfolyama alapján pénzre váltható vagy annak felhasználásával terméket vagy szolgáltatást – bizonyos szállítóktól – igénybe lehet venni, azaz fizetni lehet, ha van olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely azt elfogadja. 

A kriptovaluta megszerzése miatt kimutatott követelést az érte fizetett pénzösszegben, az azzal kiegyenlített követelés értékében, vagy az ellentételezésként adott termék, nyújtott szolgáltatás értékében (amely szintén követelést testesít meg) indokolt a könyvekben felvenni. A kriptovaluta ellenérték fejében történő megszerzése önmagában nem keletkeztet eredményt, így társasági adófizetési kötelezettséget sem.

Amennyiben egy vállalkozás év közben egyik fajta kriptovalutáját egy másik fajta kriptovalutára váltja át akkor az nem tekinthető a digitális fizetőeszköz beszerzése miatt keletkezett követelése kiváltásának, mert annak tartalma lényegében nem változik. Ebből következően az ilyen változást nem indokolt értékesítésként és új beszerzésként elszámolni, de kapcsolódó analitikus nyilvántartásban vezetni kell a digitális pénz átváltásából adódó mozgást.

A kapcsolódó bizonylatolási szabályok nem térnek el az általánostól: a digitális fizetőeszközök mozgását a Számv. tv. 165-169. §-aiban leírtaknak megfelelően bizonylatok alapján kell rögzíteni és a főkönyvi könyvelést analitikus nyilvántartásoknak kell alátámasztani.

Amennyiben a szállítói kötelezettségek kiegyenlítésekor, a kriptovaluta felhasználása során különbözet keletkezik, és csökken a kriptovaluta miatti követelés, az ebből esetlegesen keletkező eredmény – az adózás előtti eredménybe bekerülve – is a társasági adóalap része lesz.

Mérlegfordulónapon értékelni kell, olyan módon, hogy a beszerzési (könyvszerinti) értéket össze kell hasonlítani a kriptovaluta piaci értékével, és amennyiben a piaci érték alacsonyabb, és a különbözet az jelentős és tartósnak mutatkozik, akkor a különbözetet értékvesztésként kell elszámolni.

Ha a kripotvalutáért a vállalkozás pénzt (devizában vagy forintban) vagy más eszközt (pl. tárgyi eszköz, készlet) kap, akkor az a követelés megtérülésének minősül, ezért a követelés ellenében kapott eszköz árának/árfolyamának és követelés könyv szerinti értékének nyereségjellegű különbözetét a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, veszteség jellegű különbözetét a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell elszámolni.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER