induló vállalkozás kötelezettségei

1. Adószám igénylése a cégbíróságnál. Közösségi adószám igénylése (amennyiben szükséges).

2. A cégbírósághoz benyújtott bejelentkezési nyomtatványon a társaságnak nyilatkoznia kell arról is, hogy az általános forgalmi adó  (áfa) vonatkozásában többek között:

 • alanyi mentességet választ,
 • egyes ingatlanok értékesítésére, bérbeadására az adómentesség helyett az adókötelesség tételt, vagyis az áfafizetési-kötelezettséget választja,
 • a tevékenység közérdekű és/vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel kizárólag adómentes tevékenységet folytat,
 • egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenység esetén az adókötelessé tételt választja, vagy
 • valamely különleges adómegállapítási módot választja.

3. A cégbejegyzést követő 5 napon belül a székhelye szerinti kereskedelmi és iparkamaránál kezdeményeznie kell nyilvántartásba vételét. Ennek a legegyszerűbb módja az internetes regisztráció. A kamarai tagság kötelező, éves díja 5 000 Ft.

4. NAV felé be kell jelenteni:

 • az iratok, elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatok és nyilvántartások őrzésének helyét, amennyiben az eltér a székhelyétől,
 • a ténylegesen végzett egyéb tevékenységekhez kapcsolódó működésiengedély-adatokat,
 • a főtevékenységhez kötődő működési engedély adatait,
 • a székhelyhez/telephely(ek)hez kötődő működési engedély(ek) adatait,
 • a cégbíróságon be nem jelentett telephelyek működési engedélyének adatait,
 • az alakulás módját,
 • a jogelőd(ök) adatait,
 • közös vállalat tulajdonosának (tulajdonosainak) adóazonosító jele(i) vagy adószáma(i)t,
 • a külföldi vállalkozás más magyarországi fióktelepeit,
 • szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként/társaságként történő nyilvántartásba vételt,
 • szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás/társaság projekttársaságának bejelentését,
 • tényleges üzletvezetési hely külföldre helyezését,
 • jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág megszerzésének bejelentését,
 • VPID kérelmezéseit.

5. Az újonnan alakuló társaságok az alakulás időpontjától számított 90 napon belül kötelesek elkészíteni számviteli politikájukat. A számviteli politika keretében el kell készíteni:

 • az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát,
 • az eszközök és a források értékelési szabályzatát,
 • az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot,
 • a pénzkezelési szabályzatot.

6. A cégbejegyzést követő 15 napon belül a Központi Statisztikai Hivatalhoz is be kell nyújtani az alapinformációkat az újonnan alakuló gazdálkodó szervezetről.
7. Az alakulástól számított 15 napon belül az illetékes önkormányzathoz be kell jelenteni a helyiiparűzési-adókötelezettség kezdetét a települési önkormányzat által erre rendszeresített nyomtatványon.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

Értesüljön az adóváltozásokról

hírlevelünkből!

Feliratkozom
 Tovább