induló vállalkozás kötelezettségei

1. Adószám igénylése a cégbíróságnál. Közösségi adószám igénylése (amennyiben szükséges). 

2. A cégbírósághoz benyújtott bejelentkezési nyomtatványon a társaságnak nyilatkoznia kell arról is, hogy az általános forgalmi adó  (áfa) vonatkozásában többek között: 

 • alanyi mentességet választ, 
 • egyes ingatlanok értékesítésére, bérbeadására az adómentesség helyett az adókötelesség tételt, vagyis az áfafizetési-kötelezettséget választja, 
 • a tevékenység közérdekű és/vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel kizárólag adómentes tevékenységet folytat, 
 • egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenység esetén az adókötelessé tételt választja, vagy 
 • valamely különleges adó megállapítási módot választja. 

3. A cégbejegyzést követő 5 napon belül a székhelye szerinti kereskedelmi és iparkamaránál kezdeményeznie kell nyilvántartásba vételét. Ennek a legegyszerűbb módja az internetes regisztráció. A kamarai tagság kötelező, éves díja 5 000 Ft.

4. A gazdálkodó szervezetek számára kötelező az állammal való közvetlen elektronikus kapcsolattartás cégkapun keresztül, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentum küldés és az azon történő dokumentum fogadás. A cégkapu regisztrációt követően a cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél az erre felhatalmazott természetes személy (Cégkapu megbízott) vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet által megbízott további felhasználók jogosultak.

5. NAV felé be kell jelenteni: 

 • az iratok, elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatok és nyilvántartások őrzésének helyét, amennyiben az eltér a székhelyétől, 
 • a ténylegesen végzett egyéb tevékenységekhez kapcsolódó működési engedély adatokat, 
 • a főtevékenységhez kötődő működési engedély adatait, 
 • a székhelyhez/telephely(ek)hez kötődő működési engedély(ek) adatait, 
 • a cégbíróságon be nem jelentett telephelyek működési engedélyének adatait, 
 • az alakulás módját, 
 • a jogelőd(ök) adatait, 
 • közös vállalat tulajdonosának (tulajdonosainak) adóazonosító jele(i) vagy adószáma(i)t, 
 • a külföldi vállalkozás más magyarországi fióktelepeit, 
 • szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként/társaságként történő nyilvántartásba vételt, 
 • szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás/társaság projekttársaságának bejelentését, 
 • tényleges üzletvezetési hely külföldre helyezését, 
 • jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág megszerzésének bejelentését, 
 • VPID kérelmezéseit. 

6. Az újonnan alakuló társaságok az alakulás időpontjától számított 90 napon belül kötelesek elkészíteni számviteli politikájukat. A számviteli politika keretében el kell készíteni: 

 • az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát,
 • az eszközök és a források értékelési szabályzatát, 
 • az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, 
 • a pénzkezelési szabályzatot. 

7. A cégbejegyzést követő 15 napon belül a Központi Statisztikai Hivatalhoz is be kell nyújtani az alapinformációkat az újonnan alakuló gazdálkodó szervezetről.

8. Az alakulástól számított 15 napon belül az illetékes önkormányzathoz be kell jelenteni a helyiiparűzési-adókötelezettség kezdetét a települési önkormányzat által erre rendszeresített nyomtatványon.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

Feliratkozom
 Tovább