Facebook image

szja mértéke

Személyi jövedelemadó fogalma

A személyi jövedelemadó, rövidítve szja a természetes személyek jövedelme után fizetendő adó. A belföldi illetőségű magánszemély adókötelezettsége az összes bevételére kiterjed. A külföldi illetőségű magánszemély adókötelezettsége kizárólag a jövedelemszerzés helye alapján belföldről származó, vagy egyébként nemzetközi szerződés, viszonosság alapján a Magyarországon adóztatható bevételére terjed ki. 

Személyi jövedelemadó bevallása és megfizetése:

 • főszabály szerint önadózással kell megállapítani, kivéve, ha kifizető állapítja meg
 • egyéni vállalkozók esetén a bevallási határidő a következő év május 20.
 • magánszemélyeknél a bevallási  határidő következő év május 20.
 • ha a magánszemély egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy csak bevallási kötelezettség alá nem eső bevételt szerzett, akkor nem kell az adót megállapítania

A magányszemély által megszerzett jövedelmek közül nem kell bevallani:

 • a jövedelem kiszámításánál figyelembe nem vett bevételt (tájékoztató adatként be kell vallani a nemzetközi egyezmény alapján Magyarországon mentes jövedelmet, amennyiben a magánszemély más okból is köteles bevallás benyújtására)
 • az  ingó vagyontárgy értékesítéséből származó bevételt, ha annak mértéke nem haladta meg a 600 ezer forintot, vagy az abból megállapított  összes jövedelem nem haladja meg a 200 ezer forintot,
 • ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog gyakorlásának átengedéséből, e jogról való lemondásból származó bevételt, ha abból jövedelem nem keletkezik;
 • azt a bevételt, mely után a személyi jövedelemadó megfizetésére a kifizető kötelezett;
 • azt a bevételt, amely kamatjövedelemnek minősül, és abból a kifizető az adót levonta;
 • azt a bevételt, amely pénzbeli nyereménynek [76. § (2) bekezdés] minősül;
 • azt a bevételt, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján Magyarországon nem adóztatható;
 • amelyet külön törvény rendelkezése szerint nem kell bevallani.

Személyi jövedelemadó mértéke

A személyi jövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – az adóalap 15 százaléka. 

A vállalkozói szja mértéke az adóalap – ha nemzetközi szerződés rendelkezéséből következik, a módosított vállalkozói adóalap – 9 százaléka.

Személyi jövedelemadó bevallás

(a nyomtatványokra történő hivatkozás során a 2021-es nyomtatványokat vettük figyelembe) 

Az szja bevallás kötelezettségének a magánszemély

 • az adóbevallási tervezet adatainak kijavításával, kiegészítésével, vagy az azokban feltüntetett adatokkal való egyetértéssel  (e-SzJA)
 • vagy az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallás benyújtásával tehet eleget (21SZJA).

eSZJA: a magánszemélyeknek bevallási tervezetet készít a NAV (2019-től az egyéni vállalkozóknak is készít bevallási tervezetet a NAV, így ők is eleget tehetnek majd bevallási kötelezettségüknek a tervezet kiegészítésével is).

Kifizetői adatszolgáltatás hiányában az adóbevallási tervezet javításával, kiegészítésével tesz eleget bevallási kötelezettségének 

 • a bevallási kötelezettség alá eső mezőgazdasági őstermelő,
 • a fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott személy,
 • az a személy, aki az adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek tett nyilatkozatában költség levonását kérte,
 • az, aki csereügyletből származó jövedelmet szerzett,
 • aki különbözeti bírság fizetésére köteles,
 • aki maga köteles az adó/adóelőleg megállapítására,
 • aki a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában maga jogosult,
 • olyan adóköteles bevétele volt, amely külföldön (is) adóztatható, vagy amely nem belföldről származik
 • nem belföldi illetőségű és nem tett  nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Magyarországon nem terheli adókötelezettség,
 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből szerzett jövedelmet szerzett nem vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltatóktól,
 • az osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el,
 • az EKHO tv. szabályai szerint különadó fizetésére köteles, vagy az EKHO megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta,
 • SZOCHO előlegfizetési kötelezettség alá eső jövedelmet szerzett,
 • adóját a törvény rendelkezése alapján adóbevallásban kell (lehet) megállapítania (2019-től az egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő és ÁFA fizetésére kötelezett magánszemély; nem kifizetőtől származó külön adózó jövedelem)

21SZJA

 • egyéni vállalkozó (kivéve, ha egész évben szüneteltette tevékenységét; 2019-től az egyéni vállalkozó a bevallási tervezet kiegészítésén/módosításán túlmenően továbbra is benyújthatja az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallását)
 • olyan bevallási kötelezettség alá eső bevételt szerzett, amellyel kapcsolatban nincs kifizetői adatszolgáltatatási kötelezettség
 • adóbevallási tervezet elfogadása, kijavítása, kiegészítése helyett adóbevallást nyújt be (2019-től egyéni vállalkozó; mezőgazdasági őstermelő és ÁFA fizetésére kötelezett magánszemély)

21NYK 

 • nyilatkozat külföldi illetőségű magánszemély személyi jövedelemadó-bevallás benyújtás alóli mentesítéséhez 2021. adóévre

Személyi jövedelemadó bevallás határideje

Az szja bevallással kapcsolatos törvényi határidők

 • január 20.  munkáltató, kifizető és a társadalombiztosítási kifizetőhely kiadja az összesített igazolásokat (M30)
 • február 15. adókedvezményre jogosító igazolások kiadásának határideje (pl. súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló igazolás; önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak által kiadandó igazolás; nyugdíj-előtakarékossághoz kapcsolódó nyilatkozathoz kiadandó igazolás stb.)
 • március 15. eddig válik elérhetővé elektronikusan a NAV által automatikusan készített tervezet. Az ügyfélkapuval nem rendelkezők eddig kérhetik a tervezet postai úton való megküldését
 • április 30. a NAV értesítést küld a befizetendő vagy visszaigényelhető adó összegéről. Eddig nyilatkozhat a külföldi illetőségű magánszemély, hogy a jövedelemszerzés évében Magyarországon adókötelezettség nem terhelte
 • május 20. bevallási tervezet javításának, kiegészítésének határideje; adóhatósági közreműködés nélküli szja bevallás beadási határideje; 1+1 %-os nyilatkozat benyújtásának határideje; eddig kell bejelentést tennie a vállalkozási tevékenységet nem folytató és áfafizetésére nem kötelezett magánszemélynek a bevallási késedelemről, amennyiben a bevalláshoz szükséges  iratok/igazolások önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére. 2019-től az egyéni vállalkozók bevallási határideje is erre a napra esik.
 • november 20. eddig nyújtható be a bevallás és az igazolási kérelem mulasztási bírság kiszabása nélkül, amennyiben a magánszemély a bevallási késedelem kapcsán bejelentést tett (az igazolási kérelem nem utasítható el, ha a kimentésben nemzetközi egyezményre, viszonosságra, vagy külföldi adójog vizsgálatának szükségességére hivatkoznak)  

Személyi jövedelemadó kedvezmények

Az egyes szja  kedvezmények a magánszemélyek összevontan adózó jövedelmei után vehetők igénybe, az adófizetési kötelezettség csökkentésére. 

Két csoportba oszthatóak, az alábbiak szerint:

Összevont adóalapot csökkentő kedvezmények:

 • Első házasok kedvezménye
 • Családi kedvezmény
 • A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (2020. január 1-jétől)
 • 25 év alattiak adómentessége

Összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények:

 • Tevékenységi adókedvezmények: őstermelői adókedvezmény
 • Személyi adókedvezmény: a súlyosan fogyatékos magánszemélynél

2023-tól a 30 év alatti nők gyermekvállalás esetén szja mentességet élvezhetnek 2023. január 1-et követően megszületett gyermekük, igazolt terhességük kapcsán.

A személyi jövedelemadó-kedvezményekről bővebben olvashat Adókedvezmény szócikkünkben.

Bérkalkulátor 2023 
Számolja ki a munkabért és közterheit! 
Kiszámolom

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER