Facebook image

pénzeszközök

Pénzeszközök fogalma

Pénzeszköz

 • a készpénz, 
 • az elektronikus pénz és csekkek, valamint 
 • a bankbetétek,

vagyis azok a tartósan le nem kötött fizetési eszközök, amelyek különböző pénznemekben jelennek meg. 

A pénzmozgás megtörténtét bizonyító dokumentumok lehetnek: 

 • a pénztárbevételi és - kiadási bizonylatok, 
 • a számlakivonat, 
 • a banki értesítő levél.

A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig kell rögzíteni a könyvekben.

Pénzeszközök a mérlegben

A pénzeszközök helye a mérlegben és az egyszerűsített mérlegben egyaránt a B/IV. sorban van.

Külföldi pénzeszközök

A pénzeszközök közé kell felvenni a pénzforgalmi nyilvántartásban a követelések között elkülönítetten könyvelt valuta- és devizakészletek forintra átszámított értékét. A devizában lévő pénzeszközöket devizaszámlán kell elkülöníteni.

Pénzkezelési szabályzat

A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább 

 • a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, 
 • a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól, 
 • a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, 
 • a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, 
 • a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, 
 • a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, 
 • az ellenőrzés gyakoriságáról, 
 • a pénzszállítás feltételeiről, 
 • a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről 
 • és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER