Facebook image

tranzakciót megelőző szakasz

Egy társaság, annak eszközei, vagy meghatározott üzletág kiválasztását követően a cégfelvásárláshoz vezető folyamat során jellemzően az alábbi lépések történnek meg:

NDA / Titoktartási megállapodás

A felek közötti tárgyalások, az előkészítendő vagy teljesítendő szerződésekből eredő jogviszonyok során megismert bizalmas információ, üzleti titok védelmét szolgáló megállapodás. Cégfelvásárlás esetén már az átvilágítási folyamat megkezdése előtt javasolt annak megkötése, az adatszoba összeállításakor szükséges a vonatkozó – harmadik feleket jogosító – titoktartási és versenyjogi kötelezettségek figyelembevételével eljárni.

Értékelés, menedzsmenttalálkozó

A cégfelvásárlás legfontosabb pontja a céltársaság vállalati értékének meghatározása. A cégértékelések során három jól bevált módszert, vagy ezek kombinációját szokták alkalmazni, amelyek a diszkontált cash-flow elemzés (DCF),összehasonlító vállalatelemzés és az összehasonlító tranzakcióelemzés. A befektetőknek összeállított bemutató anyagon felül általában lehetőség nyílik találkozni a céltársaság menedzsmentjével is. Egy menedzsment-prezentáció keretein belül a komolyan érdeklődő potenciális befektető jobban megismerkedhet a céltársasággal, megvitathatja a számára fontos információkat és felmerülő kérdéseit.

LOI (letter of intent) / MOU (memorandum of understanding) / Szándéknyilatkozat

A céltársaságról szerzett részletesebb információk alapján a vevőjelölt írásban is kinyilvánítja a tranzakcióra irányuló szándékát. Ezen nyilatkozatok, olyan - jellemzően - jogi kötőerővel nem bíró dokumentumok, amelyet egy befektető közöl a kiszemelt céltársaság tulajdonosaival és amelynek célja a felvásárlási szándék írásbeli megerősítése, a jogügyletre vonatkozó leglényegesebb feltételek rögzítésével. Ezen egyoldalú nyilatkozatok általában indikatívak, így joghatás kiváltására nem alkalmasak, nem kikényszeríthetők. Az indikatív nyilatkozatok is gyakran tartalmaznak ugyanakkor kötelező erővel bíró részeket (pl. titoktartás). Amennyiben a felek elképzelése nem tér el jelentősen egymástól, úgy a közölt szándéknyilatkozat alapján megkezdődhet a főbb üzleti feltételek kitárgyalása, és az átvilágítás előkészítése. 

Átvilágítás (due diligence)

A legfőbb üzleti feltételekben történő megállapodást követően (vagy akár a tárgyalásokkal egyidejűleg) megtörténik a céltársaság működésének átvilágítása és a lehetséges jogi, adózási, pénzügyi, műszaki vagy egyéb kockázatok feltérképezése, az adatszobában rendelkezésre bocsátott iratok alapján, a vevő által elvárt hatókörben, jellemzően meghatározott területekre fókuszálva, vagy ritkábban, a teljes működést lefedve (ún. full scope due diligence). A cégátvilágítás eredményéről jellemzően red-flag jelentés (riport) készül, amely a leglényegesebb kockázatokra hívja fel a figyelmet.

Adatszoba / Data room

Jellemzően egy adott céltársaság felvásárlásához, vagy jogi megfelelőségének ellenőrzéséhez kapcsolódóan a szükséges iratok rendelkezésre bocsátását biztosító, többnyire elektronikus platform. Az adatszoba összeállításakor szükséges a vonatkozó titoktartási és versenyjogi kötelezettségek figyelembevételével eljárni. 

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER