Facebook image

időbeli elhatárolás

Az időbeli elhatárolás fogalma

Az eredményszemléletű számvitel szerint az események eredményhatását arra az időszakra kell könyvelni, amelyikben az esemény megtörténik, és nem arra, amikor az adott eseménnyel kapcsolatos pénzmozgás bekövetkezik. Az időbeli elhatárolás az üzleti év valós eredményének megállapítása érdekében végzett korrekciós elszámolás.

Az időbeli elhatárolás elve elsősorban az eredmény meghatározásában és az azt megalapozó könyvvezetésben érvényesül.

Az időbeli elhatárolás szabályai szerint az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapidőszak és az elszámolási időszak között megoszlik. 

Eredménynövelő és -csökkentő hatásuk is lehet attól függően, hogy melyik évben számoljuk el őket.

Az időbeli elhatárolások csoportosítása

 • Aktív időbeli elhatárolások
 • Passzív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolás szabályai és könyvelése

A számviteli törvény alapján aktív időbeli elhatárolás a mérleg fordulónapja előtt felmerülő olyan kiadás, amely költségként, (halasztott) ráfordításként csak a mérleg fordulónapja utáni időszakra számolható el, illetve olyan járó bevétel (árbevétel, kamat-és egyéb bevétel),amely csak a mérleg fordulónapja után esedékes, de a mérleggel lezárt időszakra számolandó el.

Aktív időbeli elhatárolás keletkezik, ha a kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél. 

 • Az eredménycsökkenésként még el nem számolt összeget kell aktív időbeli elhatárolásként elszámolni. 
 • A fizetendő kamatként elszámolt különbözetből a tárgyévet követő üzleti év(ek)et terhelő összeget az aktív időbeli elhatárolások között kell állományba venni, és időarányosan elszámolni. 
 • A diszkont értékpapírok névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet is keletkeztethet aktív időbeli elhatárolást, ha a megszerzés évében nem adják el az értékpapírt.

Ez a befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok árfolyamnyereségére is vonatkozik. A követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztését és visszaírását is ki kell mutatni.

Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

A halasztott ráfordításokat év közben indokolt könyvelni, az adott események bekövetkeztekor. Év végi teendő viszont nincs vele. Mint minden elhatárolásnál, figyelni kell rá, hogy év elején, a számla beérkezésekor, vagy kifizetjük a kamatot, vagy oldjuk fel az elhatárolást. 

A passzív időbeli elhatárolás fogalma

A passzív időbeli elhatárolások az eredményt csökkentik, ha a költség a következő időszakban merül fel, de részben vagy egészben a tárgyidőszakot terheli. Szintén ilyen eset lehet, ha a bevételt a tárgyidőszakban elszámoltuk, de az részben a következő időszakot illeti meg. 

A passzív időbeli elhatárolás könyvelése

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni:

 • a mérleg fordulónapja előtt befolyt olyan bevételt, amely árbevételként csak a következő évre számolható el,  
 • a mérleg  fordulónapja előtti időszakot terhelő  olyan költséget, amely pénzkiadásként csak a következő évben jelenik meg, 
 • a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között a vállalkozóval szemben érvényesített vagy vállalkozóhoz benyújtott, a mérleggel lezárt évvel összefüggő 
  • kártérítési igényt, 
  • késedelmi kamatot, 
  • ismertté vált kártérítést, 
  • bírósági költséget is.

Fontos kimutatni a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, megállapított, de még ki nem fizetett (kötelezettségként ki nem mutatott) prémiumot, jutalmat és azok közterheit.

Forrásként kell szerepeljen a mérlegben a passzív időbeli elhatárolás a Számviteli törvény szerint.

A passzív időbeli elhatárolás fajtái bevételek és költségek szempontjából:

 • bevételek passzív időbeli elhatárolása, azaz a mérleg fordulónapja előtt befolyt olyan bevételek, amelyek árbevételként csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban számolhatóak el,
 • költségek passzív időbeli elhatárolása, azaz a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségek, ráfordítások, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merültek fel, kerültek számlázásra, illetve
 • halasztott bevétel passzív időbeli elhatárolása, amelyet az adott esemény bekövetkeztekor, év közben kell könyvelni. Ide tartozhat egyebek mellett például a visszafizetési kötelezettség nélkül, fejlesztési célra kapott támogatás, az elengedett vagy harmadik fél által átvállalt kötelezettség összege, térítés nélkül átvett eszköz, hagyaték, ajándék, többletként fellelt piaci eszköz.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER