ellenőrzött külföldi társaság (EKT)

Ellenőrzött külföldi társaságnak (EKT) az a külföldi személy minősülhet, amely a társasági adó alapján nem minősül belföldi adózónak, és nem külföldi vállalkozás. Az EU-szabályozással összhangban a külföldi személy akkor  ellenőrzött külföldi társaság, ha benne az adózó (önmagában vagy kapcsolt vállalkozásaival együttesen)

 • a szavazati jogok 50 százalékát meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy
 • a jegyzett tőkéből 50 százalékot meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy
 • adózott nyereségéből 50 százalékot meghaladó részre jogosult,

abban az adóévében, amelyben a külföldi személy által ténylegesen megfizetett társasági adónak megfelelő adó kisebb, mint az anyavállalat társasági adókulcsának a fele (azaz magyar anyavállalat esetében kisebb, mint 4,5 százalék). 

Belföldi illetőségű adózó külföldi telephelye is EKT abban az adóévében, amelyben a külföldi telephely által megfizetett társasági adónak megfelelő adó kisebb, mint 4,5 százalék.

Nem minősül EKT-nak a külföldi személy, illetve a külföldi telephely abban az adóévében, amelyben kizárólag valódi jogügyletből, valódi jogügyletek sorozatából származó jövedelemmel rendelkezik, amelyet az adózó igazol.

Nem minősül továbbá EKT-nak az a külföldi személy vagy külföldi telephely abban az adóévében,

 • amelyben a külföldi személy adóügyi illetősége, a külföldi telephely fekvése szerinti állam jogszabályai alapján megállapított adózás előtti eredménye a 243 952 500 forint összeghatárt meg nem haladó nyereség és a nem kereskedelmi tevékenységből származó jövedelme a 23 495 250 forint összeghatárt meg nem haladó nyereség, vagy
 • amelyben a külföldi személy adóügyi illetősége, a külföldi telephely fekvése szerinti állam jogszabályai alapján megállapított adózás előtti nyeresége nem haladja meg az elszámolt működési költségei 10 százalékát.

Nem kereskedelmi tevékenységből származó jövedelemnek minősül

 • a kamat,
 • a pénzügyi eszközből származó jövedelem,
 • a szellemi alkotások jogából származó jövedelem,
 • a részvény, részesedés tartásából és kivezetéséből származó jövedelem,
 • a pénzügyi lízing tevékenységből származó jövedelem,
 • a biztosítási, banki és egyéb pénzügyi tevékenységekből származó jövedelem,
 • az a jövedelem, amely áruk és szolgáltatások kapcsolt vállalkozások számára történő értékesítéséből, kapcsolt vállalkozásoktól történő beszerzéséből származik, amennyiben az ilyen jövedelmet szerző személy ahhoz kapcsolódva nem, vagy csak kis mértékben valósít meg hozzáadott gazdasági értéket.

A definíció alkalmazásakor a működési költségek nem foglalják magukban a külföldi személy adóügyi illetősége, a külföldi telephely fekvése szerinti ország határain kívül értékesített áruk bekerülési értékét, valamint a kapcsolt vállalkozások részére teljesített kifizetések alapján elszámolt költséget, ráfordítást.

Nem minősül EKT-nak az a külföldi telephely sem, amely olyan, az EU vagy az EGT tagállamának nem minősülő államban fekszik, amellyel Magyarországnak a külföldi telephely jövedelemét a magyar társasági adózás alól mentesítő rendelkezést tartalmazó egyezménye áll fenn, és amely az említett egyezmény szerint telephelynek minősül.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább