Facebook image

ellenőrzött külföldi társaság (EKT)

Ellenőrzött külföldi társaság jelentése

Ellenőrzött külföldi társaságnak (EKT) az a külföldi személy minősülhet, amely a társasági adó törvény alapján nem minősül belföldi adózónak, és nem külföldi vállalkozás.

EKT-státusz feltételei

Az EU-szabályozással összhangban a külföldi személy akkor  ellenőrzött külföldi társaság, ha benne az adózó (önmagában vagy kapcsolt vállalkozásaival együttesen)

 • a szavazati jogok 50 százalékát meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy
 • a jegyzett tőkéből 50 százalékot meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy
 • adózott nyereségéből 50 százalékot meghaladó részre jogosult,

abban az adóévében, amelyben a külföldi személy által ténylegesen megfizetett társasági adónak megfelelő adó kisebb, mint az anyavállalat társasági adókulcsának a fele (azaz közvetlen vagy közvetett magyar anyavállalat esetében kisebb, mint 4,5 százalék). 

Belföldi illetőségű adózó külföldi telephelye is EKT abban az adóévében, amelyben a külföldi telephely által megfizetett társasági adónak megfelelő adó kisebb, mint 4,5 százalék.

AZ EKT-státusz szempontjából a kapcsolt vállalkozási viszonyt már a 25 százalékos érdekeltség megalapozza.

Kizáró okok EKT-státusz alól

Nem minősül EKT-nek a külföldi személy, illetve a külföldi telephely, ha kizárólag ún. valódi ügyletekből realizál jövedelmet, és ha a külföldi személynél/telephelynél rendelkezésre állnak a jövedelemszerzéshez kapcsolódó saját eszközök és felmerülnek saját kockázatok, vagyis a külföldi személyt nem a magyar entitás irányítja.
Valódi jogügyletnek az olyan tranzakció minősül, amelynek elsődleges célja nem adóelőny elérése és ezzel kapcsolatban a külföldi entitás saját eszközökkel végez tevékenységet saját kockázatára.

Az előzőktől függetlenül nem minősül EKT-nek az a külföldi személy sem,

 • amelynek adózás előtti nyeresége nem éri el a 243.952.500 forintot, továbbá nem kereskedelmi tevékenységből (pl. kamat, jogdíj, osztalék stb.) származó nyeresége nem éri el a 24.395.250 forintot, vagy
 • a külföldi személy adózás előtti nyeresége nem haladja meg elszámolt működési költségeinek 10 százalékát,
 • a külföldi telephely, amely nem EU, EGT tagállamban van, de a telephely szerinti ország és Magyarország között van olyan egyezmény, amely a külföldi entitást telephelynek minősíti és a külföldi telephely jövedelmét mentesíti a magyar társasági adó alól.

Nem kereskedelmi tevékenységből származó jövedelemnek minősül

 • a kamat,
 • a pénzügyi eszközből származó jövedelem,
 • a szellemi alkotások jogából származó jövedelem,
 • a részvény, részesedés tartásából és kivezetéséből származó jövedelem,
 • a pénzügyi lízing tevékenységből származó jövedelem,
 • a biztosítási, banki és egyéb pénzügyi tevékenységekből származó jövedelem,
 • az a jövedelem, amely áruk és szolgáltatások kapcsolt vállalkozások számára történő értékesítéséből, kapcsolt vállalkozásoktól történő beszerzéséből származik, amennyiben az ilyen jövedelmet szerző személy ahhoz kapcsolódva nem, vagy csak kis mértékben valósít meg hozzáadott gazdasági értéket.

A definíció alkalmazásakor a működési költségek nem foglalják magukban a külföldi személy adóügyi illetősége, a külföldi telephely fekvése szerinti ország határain kívül értékesített áruk bekerülési értékét, valamint a kapcsolt vállalkozások részére teljesített kifizetések alapján elszámolt költséget, ráfordítást.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER