Facebook image

halasztott adó

Halasztott adó

2024.01.01-től a vállalkozó döntése alapján kimutathatja az Számviteli törvény (Sztv.) alapján készített éves beszámolójában a halasztott adó követelést és kötelezettséget. A halasztott adó alkalmazásának első üzleti évében a halasztott adó követelés és a halasztott adó kötelezettség nyitó könyv szerinti értékét az eredménytartalékkal szemben kell állományba venni.

A halasztott adó követelés mérleg szerinti értékéből származó eredménytartalék növekedésre az eredménytartalékból lekötött tartalékot kell képezni annak érdekében, hogy az ne befolyásolja a szabad eredménytartalék összegét, és így többek között ne képezhesse osztalék alapját.

A halasztott adó követelés és halasztott adó kötelezettség a következők szerint került be az Sztv. szerinti éves beszámoló mérlegébe, illetve eredménykimutatásába:

 • A mérlegben a halasztott adó követelést a befektetett eszközök között kell szerepeltetni, míg a halasztott adó a hosszú lejáratú kötelezettségek között kell, hogy bemutatásra kerüljön.
 • A halasztott adó követelés és a halasztott adó kötelezettség tárgyévi állományváltozását az eredménykimutatásban az adófizetési kötelezettség sor után kell kimutatni – kivéve az előzőekben említett esetet a halasztott adó alkalmazásának első üzleti évét érintően.
 • Az adózott eredmény a továbbiakban a fizetendő adó és a halasztott adó figyelembevételével határozandó meg.
 • A halasztott adó követelések és halasztott adó kötelezettségek jelentős tételeit jogcímenként kell bemutatni a beszámoló kiegészítő mellékletében.  

Halasztott adó fogalma az IFRS-ben

IAS 12 standard foglalja össze a jövedelemadók rendszerét az IFRS-ben.

A nemzetközi számvitel a jövedelemtípusú adókat a számviteli elszámolás szerinti átfogó eredményt terhelő ráfodításként kezeli. Halasztott adó akkor keletkezik, ha annak jövőbeni hatása van, ami abból származik, hogy bizonyos típusú eszközöket illetve forrásokat eltérő módszerrel kell értékelnünk a számviteli és az adójogszabályok szerint, tehát valamilyen adóalap módosító tételt kell rögzíteni, majd azt a jövőben visszafordítani.

Tipikus átmeneti különbségek:

 • értékcsökkenési leírás
 • vevő értékvesztés
 • céltartalékok
 • fejlesztési tartalék
 • előző évek elhatárolt veszteségei

Halasztott adó típusai

 • Halasztott adókövetelés: az adó egy későbbi beszámolási időszakban visszatérülő része
 • Halasztott adókötelezettség: az adó egy másik, későbbi beszámolási időszakban fizetendő része.

IFRS beszámolóban elkülönítetten kell kimutatni:

 • A tényleges és halasztott adókövetelések, kötelezettségek összegét a többi mérlegtételtől
 • A halasztott adókövetelést a befektetett eszközök, a halasztott adókötelezettséget a hosszú lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni nettó módon, azaz összevontan, előjeltől függően eszközként vagy kötelezettségként.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER