Facebook image

adózói minősítés

Az adózói minősítés jelentése

A NAV 2016. január 1-vel a cégjegyzékbe bejegyzett, csoportos adóalany és az áfaregisztrált adózókra új minősítési kategóriát vezetett be.  

Ennek alapján egy adózó három kategóriába eshet: 

 •  általános adózó, az eddig is fennálló, általános szabályokkal 
 •  megbízható adózó, az eddigiekhez képest enyhébb szabályokkal, 
 •  kockázatos adózó, az eddigiekhez képest szigorúbb szabályokkal.  

A minősítés felülvizsgálatára negyedévente kerül sor, a NAV a besorolásról, illetve annak megváltozásáról elektronikus úton értesíti az adózókat. A minősítés az ügyfélkapun keresztül le is kérdezhető. 

A minősítés automatikus, tehát, eltérően a korábbi, minősített adózói körbe vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételtől, nem kérelemre történik. 

Megbízható adózó minősítés

Ahhoz, hogy egy adózót a NAV megbízható adózónak minősítsen, a következő feltételeknek kell -  együttesen - eleget tennie: 

 • A vállalkozás tárgyévre vonatkozó adóteljesítményének pozitívnak kell lennie. 
 • A tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási és jövedéki bírság összege nem haladta meg a tárgyévre megállapított adóteljesítményének egy százalékát. 
 • A tárgyévben és az azt megelőző öt évben a társasággal szemben nem indult végrehajtási eljárás. Ebbe nem értendő bele az átvezetés és a visszatartási jog gyakorlása. 
 • A cég legalább három éve működik, vagy legalább három éve áfaregisztrált adóalanynak minősül. 
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének három százalékát.  
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt. 
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben a cég nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt.  
 • Nem minősül kockázatos adózónak. 
 • A társaságnak nincs 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása. 
 • A csoportos adóalany abban az esetben minősül megbízhatónak, ha minden tagja megbízható.
 • A nyilvánosan működő részvénytársaságok felmentést kapnak a három éves folyamatos működés feltétele alól.

A megbízható adózó státusszal járó kedvezmények

 • A megbízható adózók esetében a kiszabható bírság felső határa az egyébként kiszabható adóbírság és mulasztási bírság felső határának 50 százaléka, ugyanígy a rögzített összegű bírságoknál is maximum ezek 50 százaléka lehet a megállapított bírságmérték.  
 • Az adóellenőrzés maximum 180 napig tarthat.  A visszaigényelt általános forgalmi adót a nyilvánosan működő részvénytársaság részére 20 napon belül, más megbízható adózók esetében 30 napon belül utalja ki az adóhatóság. 
 • A NAV az általa nyilvántartott adótartozásra az adózó elektronikus úton benyújtott kérelmére évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes fizetési könnyítést engedélyez (automatikus fizetési könnyítés). Ez csak akkor engedélyezhető, amennyiben a kérelmező nettó adótartozása nem haladja meg a 1,5 milló forintot.

Kockázatos adózói minősítés

Az alábbi feltételek bármelyikének fennállása a kockázatos adózó minősítést eredményez: 

 • A cég székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve, és 2017. január 1-jét követően a NAV adóigazgatási eljárás akadályozása miatt- a tárgyévben, vagy az azt megelőző három évben - véglegessé vált döntésben eljárási bírságot szabott ki rá.  
 • A társaság az elmúlt egy évben szerepelt a nagy összegű adóhiánnyal, vagy adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján.  
 • A vállalkozás az elmúlt egy évben felkerült a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listájára.  
 • Egy éven belül az adóhatóság ismételt üzletlezárást alkalmazott a céggel szemben. 
 • A társaság kényszertörlési eljárás alatt áll. 
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70 százalékát. (Az adózó terhére megállapított összes adókülönbözetből levonandó a tárgyévben, és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó javára megállapított összes adókülönbözet.) 
 • A tárgyévet megelőző két adóévben a NAV által terhére kiszabott, és esedékessé vált mulasztási bírság, jövedéki bírság összege meghaladja az adózó tárgyévi adóteljesítményének 70 százalékát. 
 • A csoportos adóalany kockázatos adózónak minősül, ha legalább egy tagja kockázatos adózó.

A kockázatos adózó státusz következményei

 • az ellenőrzés határideje 60 nappal hosszabb az általánosnál,  
 • az áfakiutalás határideje 75 nap,  
 • az ellenőrzési eljárásban megállapított késedelmi pótlékuk az általános szabályok alapján számított késedelmi pótlék 150 százalékának 365-öd része,  
 • adó- és mulasztási bírságuk minimuma és maximuma magasabb az átlagosnál: a kiszabható adó- és mulasztási bírság legkisebb mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának az 30 százaléka,
 • a rögzített bírságösszeg vagy bírságmérték esetén a bírság mértéke az egyébként irányadó bírság 130 százaléka,
 • a NAV által kiszabható mulasztási bírság felső határa, az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 150 százaléka,
 • és ezek  kiszabásától a hatóság nem tekinthet el. 

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER