Facebook image

adózói minősítés

Az adózói minősítés jelentése

A NAV 2016. január 1-vel a cégjegyzékbe bejegyzett, csoportos adóalany és az áfaregisztrált adózókra új minősítési kategóriát vezetett be.  

Ennek alapján egy adózó három kategóriába eshet: 

 •  általános adózó, az eddig is fennálló, általános szabályokkal 
 •  megbízható adózó, az eddigiekhez képest enyhébb szabályokkal, 
 •  kockázatos adózó, az eddigiekhez képest szigorúbb szabályokkal.  

A minősítés felülvizsgálatára negyedévente kerül sor, a NAV a besorolásról, illetve annak megváltozásáról elektronikus úton értesíti az adózókat. A minősítés az ügyfélkapun keresztül le is kérdezhető. 

A minősítés automatikus, tehát, eltérően a korábbi, minősített adózói körbe vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételtől, nem kérelemre történik. 

Megbízható adózó minősítés

Ahhoz, hogy egy adózót a NAV megbízható adózónak minősítsen, a következő feltételeknek kell -  együttesen - eleget tennie: 

 • Legalább három éve folyamatosan működik, vagy legalább három éve áfaregisztrált adóalanynak minősül.
 • A tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladt meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének három százalékát.
 • A tárgyévben és az azt megelőző évben a NAV nem indított ellene adótartozás behajtására irányuló végrehajtási eljárást.
 • A tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt.
 • Nem rendelkezik ötszázezer forintot meghaladó nettó adótartozással.
 • A tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt.
 • A terhére a NAV által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság (ideértve a jövedéki bírságot is) összeg nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének egy százalékát.
 • Nem minősül kockázatos adózónak.
 • A tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív.
 • A csoportos adóalany abban az esetben minősül megbízhatónak, ha minden tagja megbízható.

A megbízható adózó státusszal járó kedvezmények

 • A megbízható adózók esetében a kiszabható bírság felső határa az egyébként kiszabható adóbírság és mulasztási bírság felső határának 50 százaléka, ugyanígy a rögzített összegű bírságoknál is maximum ezek 50 százaléka lehet a megállapított bírságmérték.  
 • Az adóellenőrzés maximum 180 napig tarthat.  A visszaigényelt általános forgalmi adót a nyilvánosan működő részvénytársaság részére 20 napon belül, más megbízható adózók esetében 30 napon belül utalja ki az adóhatóság. 
 • A megbízható adózónak lehetősége van arra, hogy ha a nettó módon számított adótartozása nem haladja meg a hárommillió forintot, akkor a tartozásra évente egy alakalommal 12 havi pótlékmentes fizetési könnyítést kérjen. Részletfizetés mellet vagy helyett fizetési halasztást is kérhet.

Kockázatos adózói minősítés

Az alábbi feltételek bármelyikének fennállása kockázatos adózó minősítést eredményez: 

 • Szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzételi listáján.
 • Szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján.
 • Szerepel a be nem jlentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján.
 • Egy éven belül a NAV ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.
 • Kényszertörlési eljárás alatt áll.
 • A tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének hetven százalékát.
 • A terhére a NAV által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság (ideértve a jövedéki bírságot is) összege meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének hetven százalékát.
 • Székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt véglegessé vált döntésben eljárási bírságot szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben.
 • A csoportos adóalany kockázatos adózónak minősül, ha legalább egy tagja kockázatos adózó.

A kockázatos adózó státusz következményei

 • Az áfa kiutalásának határideje 75 nap és nem alkalmazhatóak kedvezőbb határidők.
 • Az általános ellenőrzési határidők 60 nappal meghosszabbodnak akkor, ha az adózó az ellenőrzés alá vont időszakban, illetve annak egy részében, vagy az ellenőrzés időtartama alatt, illetve annak egy részében kockázatos adózónak minősül.
 • A NAV által az adóellenőrzéskor feltárt adókülönbözet után felszámított késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után az általános szabályok alapján számított késedelmi pótlék százötven százalékának háromszázhatvanötöd része.
 • Nincs lehetőség a késedelmi pótlék összegének méltányossági alapú mérséklésére.
 • Ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának, illetve az ellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyv keltének időpontjában kockázatos adózónak minősült, az adóbírság és mulasztási bírság kiszabása nem mellőzhető.
 • A kiszabható adó- és mulasztási bírság legkisebb mértéke az egyébként kiszabható bírság felső határának 30 százaléka. A rögzített bírságösszeg vagy bírságmérték esetén a bírság mértéke az egyébként irányadó bírság 130 százaléka.
 • A jövedéki szempontú tevékenységek folytatása esetén (például adóraktár engedélyes, jövedéki engedélyes kereskedő) a jogszabályban meghatározott jövedéki biztosíték összege nem csökkenthető, illetve biztosíték-kedvezmény nem alkalmazható, ha az adózó kockázatos minősítést kap. 
 • Abban az esetben, ha az adózó egyszerűsített adóraktári engedélyes tevékenysége keretében saját előállítású csendes borból a jogszabályban meghatározott mennyiség erejéig palackos erjesztésű habzóbort állít elő, tárol, de kockázatos minősítést kap, akkor a számára biztosított jövedéki biztosíték-nyújtási kötelezettség alóli mentesség nem alkalmazható.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER