Facebook image

bejelentésköteles termék

Az EKAER-szabályozás 2021-ben több ponton is módosult, egyebek mellett megszűnt a kockázatos és a nem kockázatos termékek közötti elkülönítés. A korábban kockázatos termékként számon tartott, bejelentésköteles termékek köre nem változott.

EKAER bejelentésköteles termékek

Bejelentésköteles terméknek azok a kockázatos élelmiszerek, illetve az egyéb kockázatos termékek minősülnek, amelyek felsorolását a vonatkozó 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet tartalmazza.

Bejelentésköteles élelmiszernek minősül többek között a 0203 VTSZ alá tartozó sertéshús, vagy a 0401 VTSZ alá tartozó tej, bejelentésköteles terméknek minősül többek között a 2517 VTSZ alá tartozó kavics, sóder és zúzott kő, vagy a 4401 VTSZ alá tartozó tűzifa.

Az EKAER-bejelentési kötelezettség a bejelentésköteles termékek esetében akkor áll fenn az EU más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal, belföldről az EU más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel, továbbá belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítés során, ha:

  • a terméket - nem csak útdíjköteles - gépjárművel fuvarozzák, és
  • egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek bruttó tömege meghaladja az 500 kg-ot,
  • vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot.


EKAER-számot a NAV csak azon adózó számára állapít meg bejelentésköteles termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység esetén, aki vagy amely:

  • bejelentésköteles élelmiszerek tekintetében az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszerben nyilvántartott, FELIR azonosító számmal rendelkezik,
  • Közösségen belüli termékbeszerzés vagy belföldre irányuló egyéb célú behozatal esetén az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségéről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) előírásai szerint a tevékenységét első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként - ideértve a bértárolási tevékenységet is – bejelentette,
  • valamint az első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként a VM rendelet előírásai szerint az első magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget tett, és biztosítékadási kötelezettségét teljesítette,
  • az egyéb kockázatos termékek tekintetében a biztosítékadási kötelezettségét teljesítette.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER