kockázatos termék

Kockázatos terméknek azok a kockázatos élelmiszerek, illetve az egyéb kockázatos termékek minősülnek, amelyek felsorolását a vonatkozó 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet tartalmazza. Kockázatos élelmiszernek minősül többek között a 0203 VTSZ alá tartozó sertéshús, vagy a 0401 VTSZ alá tartozó tej, kockázatos terméknek minősül többek között a 2517 VTSZ alá tartozó kavics, sóder és zúzott kő, vagy a 4401 VTSZ alá tartozó tűzifa.

Az EU más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal, belföldről az Eu más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel, továbbá belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítés során az EKAER bejelentési kötelezettség a kockázatos termékek esetében akkor is fennáll, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot  meghaladja.

Kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység esetén EKAER számot a NAV csak azon adózó számára állapít meg, aki vagy amely a kockázatos élelmiszerek tekintetében

  • az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszerben nyilvántartott, FELIR azonosító számmal rendelkezik;
  • az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségéről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) előírásai szerint a tevékenységét első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként - ideértve a bértárolási tevékenységet is – bejelentette, valamint az első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként a VM rendelet előírásai szerint az első magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget tett, és
  • biztosítékadási kötelezettségét teljesítette;
  • az egyéb kockázatos termékek tekintetében a biztosítékadási kötelezettségét teljesítette.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER
 Tovább