Facebook image

beszámolási kötelezettségek

Beszámolási kötelezettség

Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozás köteles a működéséről, a vagyoni, a pénzügyi és a jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárása után könyvvezetéssel alátámasztott, magyar nyelvű beszámolót készíteni. A beszámoló készülhet a magyar Számviteli törvény vagy a nemzetközi számviteli standardok (International Financial Reporting Standards, IFRS) előírásai alapján.

A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól),pénzügyi helyzetéről és tevékenységének eredményéről.

Beszámoló közzététele

Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozás köteles beszámolójának közzétételéről és letétbe helyezéséről gondoskodni a Számviteli törvényben megadott határidőnek megfelelően. 2018 óta erre a beszámolási időszaktól függetlenül az Online Beszámoló- és űrlapkitöltő rendszeren (OBR) keresztül van lehetőség. Az e-cégbeszámoló közzététele elmulasztásához adójogi és cégjogi következmények fűződnek.

Az éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló esetén az ebeszámoló feltöltése a mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig (a cégek többségénél jellemzően május 31-ig),összevont (konszolidált) éves beszámoló esetén a mérlegforduló napját követő hatodik hónap utolsó napjáig lehetséges.

Beszámoló megőrzési ideje

Az üzleti évről készült beszámoló és az azt alátámasztó főkönyvi kivonat, leltár, értékelés esetében a megőrzési kötelezettség 8 év.
Az adózónak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat (pl. főkönyvi kartonok) is legalább 8 évig olvasható formában, visszakereshető módon kell megőriznie.

Beszámoló fajtái

Éves beszámoló

Az éves beszámoló a beszámoló alaptípusa. Éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, kivéve, ha választhatja az egyszerűsített éves beszámolási formát.

Az éves beszámoló részei:

 • mérleg (a vállalkozás vagyonáról szóló kimutatás az adott év utolsó napjára vonatkozóan)
 • eredménykimutatás (az adott évben elért tiszta jövedelem levezetése)
 • kiegészítő melléklet (a mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb tájékoztató jellegű szöveges és számszerű információk).

Az üzleti jelentés nem része a beszámolónak, de kötelező elkészíteni.

Egyszerűsített beszámoló

Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó az üzleti évről december 31-ei fordulónappal egyszerűsített beszámolót köteles készíteni.

Az egyszerűsített beszámoló egyszerűsített mérlegből és eredménylevezetésből áll.

Egyszerűsített éves beszámoló

Az a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó készíthet egyszerűsített éves beszámolót, akinél két egymást követő évben a mérleg fordulónapján az árbevételre, mérlegfőösszegre, és foglalkoztatottak számára vonatkozó kritériumok közül kettő nem éri el az alábbi határértékeket:

 • a mérlegfőösszeg az 1 200 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel 2 400 millió forintot,
 • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

Az egyszerűsített éves beszámoló részei:

 • egyszerűsített mérleg
 • egyszerűsített eredménykimutatás
 • egyszerűsített kiegészítő melléklet.

Nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót

 • a nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.),
  az anyavállalat,
 • a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó,
 • a tőzsdei cég.

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Amennyiben egy vállalkozás nem kötelezett könyvvizsgálatra, mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készíthet, ha két egymást követő üzleti évben az alábbi három mutatóérték közül kettő nem haladja meg a felsorolt határértékeket:

 • a mérlegfőösszeg a 150 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel 300 millió forintot,
 • a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma a 10 főt.

Ha egy vállalkozás mikrogazdálkodói éves beszámolási kötelezettséget választ, három egymást követő évet mikrogazdálkodói éves beszámolóval kell lezárnia, ezután térhet el választásától. Ha a cég két egymást követő évben a határértékeket túllépi, kötelező áttérnie más beszámolói formátumra.

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló részei:

 • mikrogazdálkodói mérleg
 • mikrogazdálkodói eredménykimutatás.

Nem készíthet mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót

 • a befektetési vállalkozás és
 • a holding.

Összevont/konszolidált beszámoló

A konszolidált éves beszámoló jogilag önálló, de gazdaságilag egymásra hatást gyakorló vállalkozások együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét olyan módon mutatja ki, mintha azok egyetlen vállalkozásként működnének.

Egy konszolidált beszámoló a konszernbe bevont összes vállalkozás adatait tartalmazza azoknak a halmozódásoknak a kiszűrésével, amelyeket a konszernen belüli tranzakciók eredményeznek.

A konszolidált éves beszámoló feltételei

Az anyavállalatnak kell konszolidált éves beszámolót készítenie, kivéve, ha az üzleti évet megelőző két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértékeket:

 • a mérlegfőösszeg a 6 milliárd forintot,
 • az éves nettó árbevétel a 12 milliárd forintot,
 • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 250 főt.

A konszolidált beszámoló összeállítása

A mutatóérték meghatározásnál az anyavállalat és leányvállalatai, valamint a közös vezetésű vállalkozásai konszolidálás előtt összesített adatait kell figyelembe venni. A közös vezetésű vállalkozás adatait a tőkerészesedés mértékében kell figyelembe venni.

Nem kell az anyavállalatnak konszolidált éves beszámolót készítenie akkor sem, ha a leányvállalatait, közös vezetésű vállalkozásait, társult vállalkozásait mentesítette, és ezeket a vállalkozásokat a könyv szerinti módszerekkel konszolidálná.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER