beszámolási kötelezettségek

A gazdálkodó a működéséről, a vagyoni, a pénzügyi és a jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárása után a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott magyar nyelvű beszámolót köteles készíteni.

A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól),pénzügyi helyzetéről és tevékenységének eredményéről.

Amennyiben a Számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése nem elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredménykimutatásban történő bemutatásához, az előírtakon kívül további információkat is meg kell adni a kiegészítő mellékletben.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER
 Tovább