Facebook image

gyermekgondozási díj (gyed)

Gyermekgondozási díj fogalma

Gyermekgondozási díj (gyed) annak jár, aki a csecsemőgondozási díjhoz hasonló feltételekkel rendelkezik a gyermek születése napjáig:

 • a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és
 • a biztosítás fennállása alatt, vagy
 • a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül, vagy
 • a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl táppénz vagy baleseti táppénz folyósításának ideje alatt (vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül) szült.

Időtartama a csed lejártát követően a gyermek 2. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetén további 1 évig jár.

Gyed adózása

Mértéke a naptári napi alap 70 százaléka, de maximum az aktuális minimálbér kétszeresének  70 százaléka, melyet személyi jövedelemadó (szja) és nyugdíjjárulék is terhel. A biztosított a gyed folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát, azonban ha nem folytat keresőtevékenységet, akkor a munkáltatótól fizetés nélküli szabadságot kell kérni a gyed idejére.

Gyed extra

2014. január 1-től életbe lépett törvény, a gyed extra több jelentős változást is tartalmazott, például bevezetésre került a diplomás gyed intézménye, lehetővé vált az ellátás melletti munkavállalás, és nem szűntek meg az ellátások a korábban született gyermekek után újabb gyermek születésével.

2017-ben a gyed extra négy intézkedéssel egészült ki:

 • az anya már a gyermek féléves kora után vállalhat korlátlan időtartamban munkát (korábban ez egyéves kor után volt lehetséges),
 • két gyermek után kétszeres gyes vagy gyed, három után háromszoros összegű gyed jár,
 • diplomás gyed igényelhető,
 • három- vagy többgyermekes édesanyák után a munkáltató adókedvezményeket vehet igénybe.

Diplomás gyed igénylése

A felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói gyermekük után  diplomás gyedre lehetnek jogosultak.

Diplomás gyedre az a szülő nő jogosult, aki

 • biztosítási jogviszonya alapján az általános szabályok szerinti gyermekgondozási díjra nem jogosult, 
 • a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe.
 • a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik, 
 • a gyermeket saját háztartásában neveli, 
 • magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, 
 • a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A diplomás gyedre a vér szerinti apa akkor jogosult, ha a fent leírt feltételeknek ő is megfelel, és ha a szülő nő meghal, vagy a szülő nő a jogosultsági feltételek közül valamelyiknek nem felel meg.

A diplomás gyed a gyermek születésétől egészen 2 éves koráig jár.

Diplomás gyed összege

A diplomás gyed összege az alapképzésben részt vett hallgatóknál a minimálbér 70 százaléka, a mesterképzésben részt vetteknél a garantált bérminimum 70 százaléka.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER