energiaadó

A 2017-ben hatályba lépett új jövedékiadó-törvény következtében gyakorlatilag megszűnt az energiaadó, viszont a nem lakossági felhasználók számára a földgáz-, villamosenergia- és szénvételezés jövedékiadó-kötelezetté vált.  

Alább az energiaadó korábbi, már nem hatályos meghatározása, mértéke olvasható.

Az energiagazdálkodás és a környezetvédelem céljainak figyelembevételével, az externális környezeti károk energiaárakba történő beépítése, az energiatakarékossági szempontok érvényre juttatása, valamint a villamos energia, a földgáz és a szén e szempontokat érvényre juttató adóztatásához szükséges feltételek megteremtése érdekében energiaadó fizetendő bizonyos energiakereskedelmi szolgáltatás után.

Az energiaadó mértéke a következők:

  • villamos energiára megawattóránként 310,5 forint;
  • a földgázra gigajoule-onként 93,50 forint;
  • a szénre ezer kg-onként 2 516 forint.

A fizetendő adó megállapítására az adófizetési kötelezettség keletkezésekor érvényes adómértéket kell alkalmazni, kivéve az afa törvény szerint meghatározott elszámolású időszaki ügyleteket. Ezeknél az időszak első napján hatályos adómértéket kell alkalmazni.

Az EU-n kívüli országból vásárolt energia kivételével az adókötelezettségeit az adózó önadózás útján teljesíti.
Az adóalany a megállapított nettó adót havonta, a tárgyhó első napjától a tárgyhó utolsó napjáig terjedő adómegállapítási időszakra, a tárgyhót követő hó 20. napjáig köteles bevallani és megfizetni, illetve jogosult visszaigényelni.

kapcsolódó kifejezések
jövedéki adó
jövedéki adófizetési kötelezettség alá eső termékek
jövedéki adó mértéke

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

Értesüljön az adóváltozásokról

hírlevelünkből!

Feliratkozom
 Tovább