Facebook image

egyéni vállalkozó által fizetendő járulék

Főfoglalkozású egyéni vállalkozó

 • aki egyidejűleg nem áll legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban, 
 • nem folytat tanulmányokat közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében, 
 • nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak, 
 • egyéni vállalkozó, és egyidejűleg társas vállalkozóként is biztosított, főszabályként egyéni vállalkozói jogviszonyában minősül főfoglalkozásúnak (ez esetben a társas vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettség alapja a ténylegesen elért, járulékalapot képező jövedelem),továbbá akkor 
 • ha a foglalkoztatása más foglalkoztatónál egyidejűleg nem munkaviszonyban történik (pl: megbízási, vállalkozási jogviszony).  

Fizetendő járulékok mértéke: 

 • 17,5 százalék szociális hozzájárulási adó (szocho) a garantált bérminimum 112,5 százaléka után 
 • 10 százalék nyugdíjjárulék a garantált bérminimum 100 százaléka után 
 • 7 százalék egészségbiztosítási járulék (ebből a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék) a garantált bérminimum 150 százaléka után 
 • 1,5 százalék munkaerőpiaci járulék a garantált bérminimum 150 százaléka után. 

A fentiek alól kivétel, amennyiben az alapja a ténylegesen megszerzett jövedelem után: 

 •  vállalkozói személyi jövedelemadózás esetén: a kivét összege 
 •  átalányadózás esetén: az átalányban megállapított jövedelem 
 •  EVA esetén az EVA adóalapként meghatározott összege. 

Az egyéni vállalkozó nem köteles szociális hozzájárulási adót, nyugdíjjárulékot, valamint egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot fizetni arra az időtartamra, melynek tartama alatt: 

 • táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül (kivéve, ha a gyermekgondozási segély, az ápolási díj folyósításának tartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja), 
 • katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, 
 • fogvatartott, 
 • ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát, egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. 
 • egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. 

Ha egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozó is, akkor a ténylegesen kifizetett jövedelem után kell megfizetni a járulékot. 

Többes foglalkoztatott 

Másodfoglalkozású egyéni vállalkozó: 

 • aki egyéni vállalkozói tevékenysége mellett legalább heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkezik, vagy, 
 • aki közép-vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat. 

Fizetendő járulékok mértéke: 

17,5 százalék szociális hozzájárulási adó, 

10 százalék nyugdíjjárulék

7 százalék egészségbiztosítási járulék (ebből a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék)  

Járulékalap: a ténylegesen megszerzett jövedelem után 

 • vállalkozói személyi jövedelemadózás esetén: a kivét összege, 
 • átalányadózás esetén: az átalányban megállapított jövedelem, 
 • EVA esetén az EVA adóalapként meghatározott összegének 4 százaléka 

Kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozó

 • aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, továbbá 
 • az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. 

Fizetendő járulékok mértéke: 

 • 10 százalék nyugdíjjárulék 
 • havi 7.710 Ft egészségbiztosítási szolgáltatási járulék 

Járulékalap: a ténylegesen megszerzett jövedelem után 

 • vállalkozói személyi jövedelemadózás esetén: a kivét összege, 
 • átalányadózás esetén: az átalányban megállapított jövedelem, 
 • EVA esetén az EVA adóalapként meghatározott összegének 10 százaléka 

Nem kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot arra az időtartamra, amely alatt a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó:  

 • keresőképtelen, 
 • gyermekgondozási segélyben részesül, 
 • fogvatartott, 
 • állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel, 
 • ügyvédi tevékenysége, közjegyzői vagy szabadalmi ügyvivői kamarai tagsága szünetel, 
 • egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel 
 • foglalkoztatása a munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyában eléri a heti 36 órát. 

Több jogviszony egyidejű fennállása esetén az egészségügyi szolgáltatási járulékot csak egy jogviszonyban kell megfizetni. Ha az egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozó is, az egészségügyi szolgáltatási járulékot egyéni  

Szociális hozzájárulási adó (szocho) 

Az egyéni vállalkozó az éves adóbevallás benyújtásakor az adóévre megállapított 15 százalék adóterhet viselő vállalkozói osztalékalap után – az adófizetési felső határ figyelembevételével – 17,5 százalék szociális hozzájárulási adót köteles fizetni.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER