kötelező céltartalékképzés

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni – a szükséges mértékben – azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, így például a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettséget, a korengedményes nyugdíj, a végkielégítés miatti fizetési kötelezettségekre, vagy a környezetvédelmi kötelezettségre. 

Ezek a kötelezettségek:

  • a mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy fennállnak,
  • összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, 
  • és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.

Ha a vállalkozó külföldi pénzértékre szóló beruházáshoz, vagyoni értékű joghoz, továbbá a forgóeszközhöz kapcsolódó hitel és egyéb tartozások nem realizált árfolyamveszteségét halasztott ráfordításként mutatta ki, az üzleti év végén az így elhatárolt halmozott összegnek a beruházás, vagyoni értékű jog aktiválásától, egyéb esetben a hitel folyósításától eltelt időtartam és a hitel figyelembe vehető futamideje arányában számított hányadának megfelelő összegű céltartalékot kell kimutatnia.

Külön törvény, illetve kormányrendelet további céltartalék-képzési kötelezettséget, illetve lehetőséget is előírhat.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább