A törvény szerint a munkavállaló és a munkáltató a munkaszerződésben bármilyen kérdésben megállapodhat, amennyiben az a jogszabályoknak megfelelő.
A munkaszerződésnek az alábbi elemeket kötelező tartalmaznia:

 • a munkavállaló személyi alapbére,
 • munkavállaló munkaköre,
 • a munkavégzés helye.

Továbbá a munkaszerződésben meg kell jelölni a felek nevét, illetve megnevezését, valamint a munkaviszony szempontjából lényeges adatait. Amennyiben ezek közül valamelyik nem szerepel a munkaszerződésben, a szerződés nem lesz érvényes.

A szerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltatónak az alábbiakkal kapcsolatosan tájékoztatnia kell a munkavállalót legalább szóban, írásban a munkaszerződés megkötésétől számított 30 napon belül:

 • az irányadó munkarendről,
 • a munkabér egyéb elemeiről,
 • a bérfizetés napjáról,
 • a munkába lépés napjáról,
 • a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásáról,
 • a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól,
 • arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e,
 • a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről,
 • arról, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi tanács (központi üzemi tanács, üzemi megbízott).

Külföldi munkavégzés esetén a munkavállalót írásban tájékoztatni kell:

 • a külföldi munkavégzés helyéről és tartamáról,
 • a pénzbeli és természetbeni juttatásokról,
 • a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről,
 • a hazatérésre irányadó szabályokról

A munkaszerződésben az állandó munkavégzési helyként a munkáltató azon telephelyét kell megjelölni, ahonnan a munkavállaló az utasítást kapja, amennyiben a munkavállaló a munkáját - a munka természetéből eredően - szokásosan telephelyen kívül végzi, vagy a munkaszerződés távmunkavégzésre szól. Ha a munkavállaló munkavégzésének helye változó, akkor a munkavállaló munkahelyének azt a telephelyet kell megjelölni, amelyre a munkáltató munkavégzés céljából beosztja.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom