Mentés

10 hiba, amit evásként elkövethetünk II.

Február 25-e péntek az idén az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) bevallásának a határideje a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adóalanyok: egyéni vállalkozók, bevételi nyilvántartást vezető betéti társaságok, közkereseti társaságok számára. Sorozatunk első részében az evaalanyiság általános kérdéseivel foglalkoztunk, mai bejegyzésünk pedig az adóbevallás legfontosabb tudnivalóit veszi sorra.

EVA kalkulátor 2014 »

 1. Az evaalanyiságnak kizáró feltétele, ha a jogi személyben vagy a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban új tag vagy tagok együttesen 50 százalékot meghaladó szavazati jogot szereznek.
 2. Növeli az adóévben megszerzett összes bevételt az olyan bevétel, amely kapcsolt vállalkozói viszonyban álló társaságtól származik. Kapcsolt vállalkozásnak minősül az olyan társaság, amelyben az evás társaság tagja tulajdonosként megatározó, 50 százalékot meghaladó befolyással rendelkezik.
 3. Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához használt tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel is beleszámít az eva alapjába, még akkor is, ha azok használatára részben magáncélból került sor.
 4. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységünk mellett olyan egyéb tevékenységet is végzünk, mint például ingatlan bérbeadása, akkor az e tevékenységből származó bevétel is evás bevétellé válik. Mivel azonban az evás egyéni vállalkozó nem tartozik az áfatörvény hatálya alá, nincsen lehetősége áfakötelességet választani, azaz a bérbeadás nettó, áfa nélküli bevétele képezi az adóalap részét.
 5. Bevételnek minősül a káreseményekkel összefüggésben kapott összeg és annak kamata is, ugyanakkor a kártérítés összegével (a kamat kivételével) csökkenthető is az eva alapja.
 6. A támogatások összege is bevételnek minősül. A folyósítás időpontjában része a bevételnek a támogatás összege, és nem akkor, amikor azt cél szerint felhasználja az egyéni vállalkozó.
 7. Az üzleti évben kapott előleg összege is növeli a tárgyévi bevételünket.
 8. Nem minősül bevételnek az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (ilyen például a kapott kölcsön, hitel).
 9. Kiegészítő tevékenységet folytató, azaz nyugdíjas magánszemély egyéni vállalkozó vagy tag után egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnünk! Ennek mértéke 2010-re havi 4 950 Ft, 2011-re pedig már 5 100 Ft, amely éves szinten közel 60 000 Ft extra adóterhet jelent!Az eva a cégautóadót nem váltja ki, így amennyiben az evás társas vállalkozás személygépkocsit tart üzemben tulajdonosként és azzal kapcsolatosan költséget számol el, úgy cégautóadó-fizetési kötelezettsége is keletkezik.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom