Facebook image

Behajthatatlan követelések áfa-visszaigénylése

Az áfatörvény alapján az adózóknak lehetőségük van az áfa visszaigénylésére olyan teljesített ügyletek esetében, ahol nem jutottak hozzá az ellenértékhez. Keresse tanácsadóinkat a részletekért!

Kérdése van?

Forduljon hozzánk bizalommal!

dr. Horváth Zoltán

dr. Horváth Zoltán

Vezető tanácsadó, Adóüzletág

dr. Kiss Helga adóigazgató, RSM Hungary

Kiss Helga

Igazgató, Adóüzletág

Telefon

Társaságának több lehetősége is nyílik az általános forgalmi adó visszaszerzésére, ha a termékértékesítőkéntvagy szolgáltatásnyújtóként vevői nemfizetés,  vagy egyéb ok miatt nem jutott hozzá az ügylet ellenértékéhez. Ennek feltételeit az áfatörvény rögzíti, érdemes mielőbb tájékozódnia!

Az áfatörvény változásai alapján a vevői nem fizetésből, vagy az ellenérték meg nem szerzéséből fakadó üzleti kockázat terhe az áfa terén is lekerülhet a termékeket értékesítő, vagy szolgáltatást nyújtó adózók válláról. 

Kiket érint a behajthatatlan követelés áfájának visszaigénylése, a speciális áfa-visszatérítés? 

Minden áfakörbe tartozó gazdálkodót, aki az egyenes adózás szabályai szerint áfát hárít át a vevőjére, és a törvény által megkívánt módon igazolni tudja, hogy nem jutott hozzá a kibocsátott számláján feltüntetett áfa-ellenértékhez. 

Milyen előnyt jelent a behajthatatlan követeléshez kapcsolódó áfaalap-csökkentés/speciális áfa-visszatérítés Társasága számára? 

A korábban megfizetett és sokáig elveszettnek hitt áfa kamattal együtt történő visszatérítése nyilvánvalóan pozitív pénzügyi hatást jelent a cégek számára. 

Mely behajthatatlan követelések áfájának visszaigénylésére van lehetőség? 

 • Az Áfa tv. hatályos rendelkezései alapján főszabály szerint a 2015. december 31-e után teljesített ügyletek áfatartalmát lehet visszaigényelni önellenőrzés keretében. 
 • Speciális áfa-visszatéríttetési eljárás keretében lehet visszakérni az olyan követelések áfáját, amelyek esetében a behajthatatlanság dátuma 2020. június 10. utáni,  de a teljesítés tekintetében már elévültek. Figyelem, a 2020. június 10. és 2021. június 10. között behajthatatlanná vált követelések esetében a visszatéríttetési kérelem benyújtásának jogvesztő határideje 2021. december 7.! 
 • A 2020. június 10. előtt behajthatatlanná vált, de e tekintetben még el nem évült követelések áfája külön kérelemmel 2021. december 11-ig kérhető vissza. 
 • Azokban az esetekben, amikor a hitelező nem jutott hozzá az ellenértékhez, de ennek oka nem vevői nemfizetés, szintén speciális kérelemmel lehet megkísérelni az áfa visszatéríttetését. 
 • Az áfa kiutalására szigorú és összetett feltételrendszernek való megfelelés esetén kerülhet sor.
 • Az áfa visszaigényléséhez vizsgálni kell a követelést, az elévülést, a szállító és a vevő közötti viszonyokat. Ideértve a vevő és a szállító cégjogi és adójogi státuszát a tranzakció teljesítésének, valamint a behajthatatlan követelésként való elszámolásának időszakaiban.  

Hogyan tudnak segíteni Önnek adószakértőink? 

Az RSM felkészült adószakértői segítséget tudnak Önnek nyújtani a múltbeli követelések esetében:  

 • Az áfa-visszaigénylés feltételeinek, és a megfelelő igényérvényesítési mód tisztázásában (a követelés és az érintett felek átvilágításában)
 • Az áfa-visszaigénylés és a kapcsolódó adminisztratív feladatok jogszabályi rendelkezésekkel összhangban történő lebonyolításában, továbbá a kiutalás előtti adóellenőrzés során az ügyfelek NAV előtti képviseletében.
 • Amennyiben az áfa-visszaigénylési feltételeknek a társaság nem tud maradéktalanul megfelelni, segítünk az igényérvényesítési lehetőségek/esélyek mérlegelésében, közreműködünk az esetleges igényérvényesítés során. 

Szeretném áfaigényemet érvényesíteni
behajthatatlan követelés kapcsán!

Mi a teendő a behajthatatlan követelések áfa-visszaigénylésekor?

Haladéktalanul át kell tekinteni, hogy pontosan milyen összegű már behajthatatlannak minősülő, vagy azzá váló követelése lehet a cégnek a jövőben! Adószakértőink rendelkeznek az összetett szabályrendszernek való megfeleléshez és az áfavisszatérítési-igény NAV-val szembeni érvényesítéséhez szükséges ismeretekkel és a megfelelő tapasztalattal. 

Az ügyek helyes kezelése és a visszaigényelhető pénzösszeg maximalizálása érdekében forduljon bizalommal szakértőinkhez, akik készséggel állnak rendelkezésére! 

Hogyan tudja csökkenteni a behajthatatlanná váló követelések volumenét, áfakitettségét? 

A jövőben behajthatatlanná váló követelések esetében sem árt időt és figyelmet fordítani a felkészülésre! 

A kintlévőség kezelési politika áfa szempontú kialakítása, vagy felülvizsgálata, a partnerellenőrzési folyamatok fejlesztése, automatizálása, az új kontrollmechanizmusok ügyviteli folyamatokba integrálása segíthet a későbbi, áfát is érintő problémák gyors és hatékony kezelésében.

KÉREM A SZAKÉRTŐ SEGÍTSÉGÉT A FELKÉSZÜLÉSBEN!


  Felkeltettük érdeklődését?

  Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

  Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat