Behajthatatlan követelések áfa-visszaigénylése

Az Európai bíróság döntése és az Áfa tv. alapján az adózóknak lehetőségük van az általuk már teljesített, de a vevő által pénzügyileg nem rendezett ügyletek kapcsán az áfa visszaigénylésére. Keresse tanácsadóinkat a részletekért!

Kérdése van?

Forduljon hozzánk bizalommal!

dr. Horváth Zoltán

dr. Horváth Zoltán

Vezető tanácsadó, Adóüzletág

dr. Kiss Helga adóigazgató, RSM Hungary

Kiss Helga

Igazgató, Adóüzletág

Telefon

Az Európai Bíróság döntése alapján a régi (2015. dec. 31. előtti) behajthatatlan követelések áfája  visszakérhető a NAV-tól a közösségi jog szabályai alapján, 2020. augusztus  10-ig.  Az Áfa tv. 2020 január 1-től hatályba lépő új  szakasza alapján pedig a vevői nem fizetés üzleti kockázatának terhe az áfa terén is lekerül a termékértékesítést/szolgáltatásnyújtást teljesítő adózók válláról, amennyiben az Áfa tv-ben foglalt szigorú feltételek teljesülnek. 

Hogyan tudják behajthatatlan követelésük áfáját visszaigényelni a cégek? 

A fentiek alapján 2020. január 1-jét követően kétféle út is nyitva állhat azon vállalkozások számára, melyek a múltbeli, pénzügyileg nem rendezett követelések kapcsán csökkenteni szeretnék áfaveszteségüket.

 • A múltbeli követelések egyik csoportjánál enyhébb feltételek mellett ugyan, de szoros határidőn belül nyílik lehetőség az áfa visszatéríttetésére 2020. augusztus 10-ig.
 • A követelések másik csoportja esetén viszont csak szigorú, és összetett törvényi feltételrendszernek való megfelelés esetén válik lehetővé az áfa visszaigénylése.

A múltbeli követelések kapcsán felmerülő áfaigények érvényesítéséhez mindenekelőtt a követelés alapjául szolgáló ügylet teljesítési időpontját szükséges tisztázni! 

Érdemes megpróbálni a beragadt áfa visszaszerzését, akár folyamatban lévő ügyről, akár új eljárásról van szó!

A múltbeli követelések minősítése, a lehetséges igényérvényesítési módok kimenetelének, illetve költséghatékonyságának mérlegelése, a járulékos igények érvényesítése komoly adójogi felkészültséget igényel.  Az ügyek helyes kezelése és a visszaigényelhető pénzösszeg maximalizálása érdekében forduljon bizalommal szakértőinkhez, akik készséggel állnak rendelkezésére.  

1. Áfa-visszaigénylés az Áfa tv. alapján

2020. január 1-től a 2015. december 31-ét követően teljesített ügyletekből fakadó követelések áfatartalma az Áfa tv. tételes rendelkezésére hivatkozva csak önellenőrzéssel, komplex feltételrendszernek való megfelelés esetén, jelentős adminisztrációval lesz visszakérhető.

A törvényi feltételeknek való megfelelés kapcsán vizsgálni szükséges: 

 • Magát a követelést (pl. egyenes vagy fordított adózás hatálya alá tartozik-e az ügylet),a követelés fedezettségét (fennáll-e kezesség, bankgarancia, biztosítás stb.),a szállító és a vevő közötti részesedési, befolyásolási viszonyokat, a behajthatatlan követelésként való elszámolás indokát, illetve a követelés életkorát, stb..
 • Másfelől a vevő és a szállító cégjogi és adójogi státuszát a tranzakció teljesítésének, valamint behajthatatlan követelésként való elszámolásának időszakaiban.  

2. Áfa-visszaigénylés a közösségi jog alapján

A fenti törvényi szabályozás által le nem fedett,  például a 2015. december 31. előtti követelések kapcsán az áfa visszakérésére közvetlenül a közösségi jog általános alapelveire hivatkozva nyílhat még lehetőség 2020. augusztus 10-ig szélesebb körben is. Az utóbbi esetekben elengedhetetlen: 

 • Az elévülés, illetve
 • a behajthatatlanság körülményeinek

egyedi és személyre szabott vizsgálata, az igényérvényesítés lehetséges kimeneteleinek szakszerű mérlegelése. 

Hogyan tudnak segíteni Önnek adószakértőink?

 • Haladéktalanul áttekintik a rendelkezésre bocsátott adatok alapán, hogy pontosan milyen összegű már behajthatatlannak minősülő, vagy azzá váló követelése lehet a cégnek a jövőben.
 • A behajthatatlan követelésekhez kapcsolódó információk alapján adótanácsadóink felvázolják a követendő metódust, és megteszik a szükséges lépéseket az áfa-visszatérítési igény érvényesítése érdekében. 

Szeretné áfaigényét érvényesíteni?
Kerese szakértőnket!

Felkészülés a jövőbeni áfaproblémák kezelésére

Az új szabályozás a jövőben keletkező és behajthatatlanná váló kintlévőségek esetében is lehetőséget jelent a Társaságok számára áfaproblémáik kezelésére. A jövőbeni nagy összegű követelések kapcsán indokolt a preventív megközelítés, előzetes felkészülés.

Ennek keretében szükséges annak átgondolása, hogy:

 • Miképpen fejleszthetők, automatizálhatók a partnerellenőrzési folyamatok!
 • A vevő egyes - Áfa tv. által meghatározott - paramétereinek ellenőrzése miképpen integrálható a már létező ügyviteli folyamatokba annak érdekében, hogy a termékértékesítő/ szolgáltatásnyújtó már a teljesítéskor fel tudjon készülni az esetleges jövőbeli behajthatatlanná válásra!
 • Milyen szerződéses  elemek beépítésére lehet szükség preventív jelleggel?  

Kérem a szakértő segítségét a felkészülésben!


  Felkeltettük érdeklődését?

  Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

  Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat

   Tovább