Facebook image

Behajthatatlan követelések áfa-visszaigénylése

Az áfatörvény alapján az adózóknak lehetőségük van az áfa visszaigénylésére olyan teljesített ügyletek esetében, ahol nem jutottak hozzá az ellenértékhez. Keresse tanácsadóinkat a részletekért!

Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal!
dr. Kiss Helga adóigazgató, RSM Hungary

Kiss Helga

Igazgató, Adóüzletág

Telefon

Társaságának több lehetősége is nyílik az általános forgalmi adó visszaszerzésére, ha a termékértékesítőkéntvagy szolgáltatásnyújtóként vevői nemfizetés,  vagy egyéb ok miatt nem jutott hozzá az ügylet ellenértékéhez. Ennek feltételeit az áfatörvény rögzíti, érdemes mielőbb tájékozódnia!

Az áfatörvény változásai alapján a vevői nem fizetésből, vagy az ellenérték meg nem szerzéséből fakadó üzleti kockázat terhe az áfa terén is lekerülhet a termékeket értékesítő, vagy szolgáltatást nyújtó adózók válláról. 

Kiket érint a behajthatatlan követelés áfájának visszaigénylése, a speciális áfa-visszatérítés? 

Minden áfakörbe tartozó gazdálkodót, aki az egyenes adózás szabályai szerint áfát hárít át a vevőjére, és a törvény által megkívánt módon igazolni tudja, hogy nem jutott hozzá a kibocsátott számláján feltüntetett áfa-ellenértékhez. 

Milyen előnyt jelent a behajthatatlan követeléshez kapcsolódó áfaalap-csökkentés/speciális áfa-visszatérítés Társasága számára? 

A korábban megfizetett és sokáig elveszettnek hitt áfa kamattal együtt történő visszatérítése nyilvánvalóan pozitív pénzügyi hatást jelent a cégek számára. 

Mely behajthatatlan követelések áfájának visszaigénylésére van lehetőség? 

 • Az Áfa tv. hatályos rendelkezései alapján főszabály szerint a 2015. december 31-e után teljesített ügyletek áfatartalmát lehet visszaigényelni önellenőrzés keretében. 
 • Speciális áfa-visszatéríttetési eljárás keretében lehet visszakérni az olyan követelések áfáját, amelyek esetében a behajthatatlanság dátuma 2020. június 10. utáni,  de a teljesítés tekintetében már elévültek. Figyelem, a 2020. június 10. és 2021. június 10. között behajthatatlanná vált követelések esetében a visszatéríttetési kérelem benyújtásának jogvesztő határideje 2021. december 7.! 
 • A 2020. június 10. előtt behajthatatlanná vált, de e tekintetben még el nem évült követelések áfája külön kérelemmel 2021. december 11-ig kérhető vissza. 
 • Azokban az esetekben, amikor a hitelező nem jutott hozzá az ellenértékhez, de ennek oka nem vevői nemfizetés, szintén speciális kérelemmel lehet megkísérelni az áfa visszatéríttetését. 
 • Az áfa kiutalására szigorú és összetett feltételrendszernek való megfelelés esetén kerülhet sor.
 • Az áfa visszaigényléséhez vizsgálni kell a követelést, az elévülést, a szállító és a vevő közötti viszonyokat. Ideértve a vevő és a szállító cégjogi és adójogi státuszát a tranzakció teljesítésének, valamint a behajthatatlan követelésként való elszámolásának időszakaiban.  

Hogyan tudnak segíteni Önnek adószakértőink? 

Az RSM felkészült adószakértői segítséget tudnak Önnek nyújtani a múltbeli követelések esetében:  

 • Az áfa-visszaigénylés feltételeinek, és a megfelelő igényérvényesítési mód tisztázásában (a követelés és az érintett felek átvilágításában)
 • Az áfa-visszaigénylés és a kapcsolódó adminisztratív feladatok jogszabályi rendelkezésekkel összhangban történő lebonyolításában, továbbá a kiutalás előtti adóellenőrzés során az ügyfelek NAV előtti képviseletében.
 • Amennyiben az áfa-visszaigénylési feltételeknek a társaság nem tud maradéktalanul megfelelni, segítünk az igényérvényesítési lehetőségek/esélyek mérlegelésében, közreműködünk az esetleges igényérvényesítés során. 

Szeretném áfaigényemet érvényesíteni
behajthatatlan követelés kapcsán!

Mi a teendő a behajthatatlan követelések áfa-visszaigénylésekor?

Haladéktalanul át kell tekinteni, hogy pontosan milyen összegű már behajthatatlannak minősülő, vagy azzá váló követelése lehet a cégnek a jövőben! Adószakértőink rendelkeznek az összetett szabályrendszernek való megfeleléshez és az áfavisszatérítési-igény NAV-val szembeni érvényesítéséhez szükséges ismeretekkel és a megfelelő tapasztalattal. 

Az ügyek helyes kezelése és a visszaigényelhető pénzösszeg maximalizálása érdekében forduljon bizalommal szakértőinkhez, akik készséggel állnak rendelkezésére! 

Hogyan tudja csökkenteni a behajthatatlanná váló követelések volumenét, áfakitettségét? 

A jövőben behajthatatlanná váló követelések esetében sem árt időt és figyelmet fordítani a felkészülésre! 

A kintlévőség kezelési politika áfa szempontú kialakítása, vagy felülvizsgálata, a partnerellenőrzési folyamatok fejlesztése, automatizálása, az új kontrollmechanizmusok ügyviteli folyamatokba integrálása segíthet a későbbi, áfát is érintő problémák gyors és hatékony kezelésében.

KÉREM A SZAKÉRTŐ SEGÍTSÉGÉT A FELKÉSZÜLÉSBEN!


  Felkeltettük érdeklődését?

  Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

  Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat