Facebook image
Költségátterhelések átvilágítása áfaszempontból

Költségátterhelések áfakockázatai

Költségeket szinte minden cég terhelt már át, vállalatcsoporton belül és kívül egyaránt. Gondoljuk csak a royalty-kra, a központi menedzsmentdíjakra, a működési költségek átterhelésére, a „cost plus”- és markup-megállapodásokra, a vám- és adótételek vagy bérköltségek átterhelésére, illetve az év végi transzferár-korrekciókra.

Kérdése van?

Forduljon hozzánk bizalommal!

Sztankó Dániel, RSM Hungary, Pénzügyi képviseleti csoportvezető

Sztankó Dániel

Igazgató, Adóüzletág

Telefon
 • Hogyan kell kezelni ezeket az eseteket az áfában? 
 • Ugyanúgy kezelendő, ha kapcsolt vállalkozásokról, van szó, mintha független felek közötti ügyletről? 
 • Hogyan kell a költségátterheléseket számlázni, bevallani? 
 • Az ilyen költségek átterhelése áfás, áfamentes vagy áfahatályon kívüliként továbbszámlázandó? 
 • Elképzelhető-e, hogy ezeket a költségeket kedvezményes adómértékkel lehet kiszámlázni? 

Miért fontos a cégek számára a költségátterhelések átvilágítása áfaszempontból?

A költségátterhelések áfakezelésében több tényezőnek van szerepe. Egy részletes átvilágítás keretében meghatározható, hogy kell-e áfát fizetni a különböző költségátterhelések kapcsán. Az, hogy az adott költség  önálló ügylet ellenértéke, egy másik ügylethez kapcsolódik-e járulékosan vagy egyáltalán ügylet ellenértékének nevezhető-e, attól függ, hogy kik között jön létre a szerződés, mit tartalmaz, illetve hogyan történik az árazás. Mivel az ilyen költségek átterhelése gyakran nem a napi operatív működéshez kapcsolódik, az átterhelések áfabeli kezelése nem mindig tisztázott.

Az áfaátvilágítás főbb pontjai

Egy-egy társaság adottságaitól függően a költségátterhelések áfaátvilágításához az alábbiakat vizsgáljuk meg:

 • Milyen szerződéses viszonyok vannak egyes költségtípusok vagy konkrét ügyletek esetében a felek között?
 • Milyen atipikus költségek merülnek fel a társaság működése során?
 • Milyen kezelést kapnak az adott ügyletek?
 • Van-e az ügyletek kezelésének gyakorlatában adókockázat?
 • Van-e adómegtakarítási lehetőség a jelenlegi működéshez képest?

Az átvilágítás során – esettől függően – átnézzük a kérdéses ügyletekhez kapcsolódó szerződéseket, teljesítési igazolásokat, fizetési megállapodásokat és számlákat.

Milyen továbbterhelt költségek jelenthetnek áfakockázatot?

Az alábbi széles körben felmerülő ügyletek helytelen kezelése jelenthet kockázatot áfaszempontból: 

 • Fuvarköltség, futárköltség átterhelése;
 • Működési költség átterhelése, központi működési költség átterhelése cégcsoporton belül;
 • Költségek továbbszámlázása;
 • Bérköltség, marketingköltség, rezsiköltségek, takarítási költségek átterhelése;
 • Elszámolási díjkülönbözet továbbszámlázása;
 • Bankkártyahasználati díj továbbterhelése;
 • Vámköltség átszámlázása;
 • Transzferárak miatti utólagos éves árkorrekció;
 • Tárgyi eszközök továbbszámlázása, amortizációs költség;
 • Az ún „cost plus”-megállapodások áfabeli kezelése;
 • Közös projektek költségmegosztása;
 • Ügynöki díj továbbszámlázása;
 • Közvetített szolgáltatások, időszakos költségek átterhelése;
 • Illetékek, bírságok, közterhek továbbterhelése.

Miért bennünket bízzon meg költségátterheléseinek átvilágításával?

Mivel az ilyen költségek átterhelése gyakran nem a napi operatív működéshez kapcsolódik, áfabeli kezelésük nem mindig egyértelmű, ugyanakkor a rossz gyakorlat adókockázatot jelent vállalata számára. Szolgáltatásunk keretében segítséget nyújtunk ezen tételek áfakezelésének tisztázásában, feltárjuk az esetleges kockázatokat, illetve rávilágítunk az adómegtakarítási lehetőségekre.

Esettanulmány – Beruházások költségeinek átterhelése

Egy külföldi anyacég vállalta, hogy a magyar leányvállalat „új projektjéhez” kapcsolódó költségeit átvállalja. A leányvállalatnál különböző költségek merültek fel, mint például eszközök beszerzése, szolgáltatások igénybevétele. Ezen költségeket a leányvállalat tételesen számlázta át az anyavállalatra, azaz a számlákra gyakran termékmegnevezések kerültek rá, például „számítógép”. Mivel a termékek nem kerültek ki más tagállam területére, az adott tételt nem lehetett Közösségen belüli adómentes ügyletnek tekinteni, azaz – változatlan számlatétel-megnevezés mellett – áfásan kellett volna kezelni. 

Személyes konzultációink során feltártuk ezt az adókockázatot, és javaslatot tettünk arra, hogy milyen számlázási és szerződéses technikákkal lehet elkerülni a költségátterhelésekhez kapcsolódó áfa áthárítását.


Felkeltettük érdeklődését?

Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat