áfa-visszatérítés más tagállamból

Az EU valamely tagállamában letelepedett áfaalanyok jogosultak az EU más tagállamában rájuk áthárított áfa visszatéríttetésére, külön eljárás keretében. 

 Az áfa visszatéríttetésére irányuló kérelmet az áfaalanyoknak a saját tagállamuk adóhatóságához szükséges benyújtaniuk a tárgyévet követő év szeptember 30-ig, amelyet az adóhatóság továbbit a visszatérítés helye szerinti tagállam adóhatóságához. 

 A viszonossággal rendelkező harmadik államokban, Svájcban, Liechtensteinben, Norvégiában és Szerbiában letelepedett áfaalanyok azonban továbbra is közvetlenül a visszatérítés helye szerinti tagállam adóhatóságához nyújthatják be kérelmüket. 

 A Magyarországon székhellyel, illetve állandó telephellyel rendelkező áfaalanyok az Európai Közösség más tagállamában rájuk áthárított hozzáadott érték adó (külföldi áfa) visszatéríttetése iránt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz fordulhatnak.  A NAV az eljárásban csak előzetes szűrőfeladatokat lát el, ha a kérelmezők megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, a kérelmeket a hivatal az átvételük napjától számított 15 napon belül köteles továbbítani a külföldi adóhatóságokhoz.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER