Facebook image
TB-kifizetohelyi-feladatok-ellatasa

TB-kifizetőhelyi feladatok teljes körű ellátása

Teljeskörűen ellátjuk a cégek TB-kifizetőhelyi feladatait, átvesszük a TB adminisztrációs feladatokat.

Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal!

Pentz Edina

Bérszámfejtési üzletágvezető

Telefon

A TB ellátások kifizetése bizonyos esetekben a társaságok, munkáltatók feladata, melyet megoldhatnak kiszervezett keretek között, TB-kifizetőhelyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató segítségével.

Az RSM bérszámfejtési csapata számos cég TB kifizetőhelyi feladatait látja el a bérszámfejtési szolgáltatás részeként, vagy akár attól függetlenül is társadalombiztosítási szakértőivel. 

Mikor kötelező a TB-kifizetőhely létesítése?

 • Amennyiben a foglalkoztatott biztosítottak száma már tartósan eléri vagy meghaladja a 100 főt.
 • Amennyiben előrelátható, hogy a cégnél foglalkoztatott biztosítottak száma a 100 főt tartósan meg fogja haladni.

A 100 fős biztosítotti körbe tartoznak a munkaviszonyban állók, illetve a társadalombiztosításról szóló törvényben meghatározott biztosítottak teljes köre, így pl. a munkaszerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulók.

Milyen ismereteket igényel a TB-kifizetőhelyi feladat megoldása?

Amennyiben egy társaság a szabályozás alapján TB kifizetőhelynek minősül, a társadalombiztosítási feladatokat saját költségén kell ellátnia. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása összetett feladat, a társadalombiztosítási kifizetőhelyen dolgozó kollegáktól naprakész és szerteágazó jogszabályi ismeretet követel. 

A TB-kifizetőhelyi feladat ellátása komplex joganyagok átlátását igényli; a társadalombiztosítási és egészségbiztosítási jogszabályokra, az Mt.-re az általános közigazgatási rendtartásra, továbbá a járulék- és adószabályokra is kiterjedően. 

Ezen ismeretek meglétét a társadalombiztosítási ügyintézői szakképesítés biztosítja, mellyel TB-kifizetőhelyi szolgáltatást nyújtó társaságként az RSM szakértői csapata rendelkezik. 

Kiszervezné  a TB-kifizetőhelyi feladatokAT? keresse szakértőnket!   

Mi az előnye a TB kifizetőhelyi feladatok kiszervezésének?

Mivel a Tb- kifizetőhely működtetése jelentős pluszfeladatot és speciális szakértelmet igényel, az érintett cégek számára a belső munkatárs helyett hatékony alternatívát jelent a TB kifizetőhelyi feladatok kiszervezése, mellyel jelentős költséget és időt takarítható meg. 

 • Nincs szükség speciális, TB szaktudással rendelkező belső kollégákra a cégen belül.
 • A kollégák folyamatos képzése nem a cég feladata és költsége.
 • A TB kifizetőhelyi feladatok folyamatos működtetése - szabadság, vagy betegség esetén a helyettesítések - nem a cég feladata.
 • A társadalombiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek, határidők nyomon követése és betartása a szolgáltató feladata.
 • A felelősségbiztosítással rendelkező szolgáltató garanciát vállal szolgáltatására.

A társadalombiztosítási kifizetőhely főbb ellátandó feladatai

 • Társadalombiztosítási kötelezettség és a folyamatos biztosítási idő elbírálása, nyilvántartása;
 • Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások iránti kérelmek elbírálása, az ellátások folyósítása;
 • Üzemi baleset, valamint a foglalkozási megbetegedés az kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben, és végrehajtási rendeletekben megfogalmazottak szerinti elbírálása, az ellátás jogszabály szerinti határidőben történő folyósítása;
 • Kifizetett pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz, valamint a táppénz-hozzájárulás; kiszámítása és az Egészségbiztosítási Alap felé történő elszámolása, az adatszolgáltatás teljesítése;
 • Passzív jogon igényelt TB ellátások megállapítása, folyósítása, elszámolása és az adatszolgáltatás teljesítése;
 • Megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátásokról az előírt formában nyomtatványok, nyilvántartások vezetése;
 • Jogalap nélkül felvett TB ellátások esetén - határozat kiadásával - a visszafizetésre kötelezéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása, a visszafizetett ellátások Egészségbiztosítási Alap felé történő elszámolása;
 • Pénzbeli ellátásokból a jogszabályok által előírt közterhek levonása, a közterhekből igénybe vehető kedvezmények érvényesítése;
 • Illetve további TB- kifizetőhelyi adminisztrációs teendők. 

Miért érdemes az RSM teljeskörű TB-kifizetőhelyi szolgáltatását választania?

 • Az RSM társadalombiztosítási csoportja több bérszámfejtő-program széleskörű ismeretével és sok éves TB tapasztalattal rendelkező kollégái magas színvonalú szolgáltatásnyújtás keretében tudják átvállalni a kifizetőhelyi feladatok ellátását.
 • TB-kifizetőhelyi szolgáltatásunkat akár saját bérszámfejtő programjaink használatával, akár a megbízó saját szoftverében, távoli eléréssel is biztosítani tudjuk. 
 • A TB-kifizetőhelyi feladat átvétele esetén megoldható a gyors adatátadás/adatátvétel, lehetőség van az azonnali kezdésre, az ügyintézések és számfejtések folyamata zökkenőmentesen folytatódhat a megszokott bérszámfejtőprogram lecserélése nélkül.
 • Partnerünk teljeskörűen rálát az ellátott feladatok folyamatára, eredményére.
 • Társadalombiztosítási specialistáink nagy gyakorlattal rendelkeznek több éves átfogó, záró társadalombiztosítási ellenőrzések lefolytatásában, az ehhez szükséges adatok, igazolások, nyomtatványok és adatszolgáltatások előkészítésében. A TB ellenőrzésekben az RSM TB tanácsadói személyesen részt vesznek, a TB ellenőrökkel történő eredményes egyeztetések biztosítottak. 
 • A napi szinten felmerülő társadalombiztosítási kérdések mellett a speciális, ritkán előforduló esetek (külföldi, harmadik országból érkezett munkavállaló biztosítási jogviszonya, kismamák egyéni kérdései, stb.) megoldásában is szakszerű segítséget tudunk nyújtani a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével.

Kérje társadalombiztosítási szakértőink segítségét!


  Felkeltettük érdeklődését?

  Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

  Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat