Facebook image
Mentés

Megosztott fizetés – egy új áfa-éra kezdete?

Az Olaszországban bevezetett, speciális áfa fizetési metódus segítségével csökkenthető az áfa elkerülés és nem fizetés kockázata, miközben a közszféra késedelmes fizetése miatti vállalati kitettség is kontrol alá kerül. A megosztott fizetési modell (split-payment) előnye, hogy az ÁFA fizetési kötelezettség első pontjától átláthatóvá teszi az adófizetési és bevallási folyamatot, így bevezetése más tagországokban is vizsgálat tárgya lehet – emeli ki az RSM szakértője.

Az EU ÁFA Zöldkönyvében lefektetett négy modell egyiknek bevezetésére került sor Olaszországban. Az EU Tanácsa által jóváhagyott új áfa-beszedési szabály lehetőséget teremtett arra, hogy egy termék vagy szolgáltatás értékének kifizetésére megosztva kerüljön sor. A számla nettó értéke az értékesítés kifizetője felé, míg az áfa tartalom egy adószámlára kerül kifizetésre. Mivel a számlát mind a kiállító, mind a befogadó lejelenti a hatóság felé, nincs lehetőség az adófizetés megkerülésére, a kifizetés megosztása pedig lehetetlenné teszi az áfa-tartalom meg nem fizetését. 

„Ez az első kísérlet a metódus gyakorlatba ültetésére és a tapasztalatok azt mutatják, hogy megoldás a gyakorlatban is jól bevált. A modell előnye, hogy az ÁFA kötelezettség keletkezésének első pontjától kontrolálja az adófizetési folyamatot. Ez a megoldás lehetővé teszi az adóhatóság számára, hogy monitorozza az ÁFA kötelezettséget és blokkolja az ÁFA számlára kerülő összegeket, így megelőzze, hogy az adófizetésre kötelezett eltűnjön a hozzá beérkező áfa összeggel együtt”- emeli ki Sztankó Dániel, az RSM közvetett adók csoportjának vezetője. 

Az olasz esetben egy jól körülhatárolt érintetti körre; a közszféra által beszerzett termékekre és szolgáltatásokra terjed ki a megosztott fizetés hatálya. A szabályozás egyértelműen meghatározza a derogáció által érintettek – a közszféra minden tagja; az állam, állami szervek, szervezetek, kamarák, helyi köztestületek, önkormányzatok, egészségügyi intézmények, szociális intézmények, egyetemek, kutatási és oktatási intézmények – körét. Az érintett termékek és szolgáltatások köre néhány kivétellel - fordított áfás kör, nem olaszországi adóalany, visszatartott fizetések és speciális áfakulcsok alá tartozó termékek és szolgáltatások - mindenre kiterjed.

Az áfa-fizetési olló csökken az új beszedési metódussal, miközben a szabályozás nem növeli kötelezettség mértékét.

A számlázási szabályok a könnyebb feldolgozhatóságot és a nyomon követést segítik. A számlán feltüntetésre kerül a megosztott fizetés ténye. Így például egy, az önkormányzat felé teljesítő vállalkozás esetében a beszállító a teljes összegről állít ki a számlát, de csak a nettó összeget kapja meg az önkormányzattól. Az ÁFA összegét az önkormányzat a beszállító kincstárnál vezetett adószámlájára utalja át. Az áfa eróziót és az elkerülés lehetőségét csökkenti, hogy a termékértékesítőnek nincs hozzáférése az áfa összegéhez, az közvetlenül a kincstárban vezetett alszámlára érkezik be.

Sztankó Dániel elmondta, hogy bár a megosztott fizetési megoldás nem alkalmazható teljes körűen, mindemellett előremutató gyakorlatot jelent. Minden tagállam és az EU célja is az adóbeszedés optimalizálása és a csalások visszaszorítása, ennek az elvárásnak pedig ez a módszer messzemenően eleget tesz és kiküszöböli a körhintacsalás lehetőségét.


    Kapcsolódó bejegyzéseink