Facebook image

Összesen 1423 bejegyzés

Még bírság nélkül be lehet fizetni az élelmiszerlánc-felügyeteli díjat

E hónap végéig még szankciók nélkül van lehetőség az élelmiszerlánc-felügyeleti díj befizetésére és a bevallások benyújtására. Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj új keletű kötelezettség: 2012-től az élelmiszerlánc szereplői az eddigi állami költségvállalások mellett közvetlenül járulnak hozzá a felügyeleti költségek fedezéséhez is. A bevezetett felügyeleti díj fizetésére kötelezettek körének meghatározásakor a jogalkotó a nemzetgazdasági folyamatokra, illetve az érintettek közötti különbségek miatt az arányos teherviselésre próbált összpontosítani. Az élelmiszerlánc leegyszerűsítve az élelmiszernek az előállításától a forgalomba hozatalán át a végső felhasználóhoz való eljutását jelenti.

Tovább

Webes világ: lépést tartanak a fejlődéssel a magyar cégek

Komoly bővülésre számítanak a magyarországi cégek az online gazdaság terén a következő években, és igyekeznek lépést is tartani a fejlődés ütemével. A honlap ma már nélkülözhetetlen egy vállalat életében, a közösségi oldalak használatával viszont egyelőre inkább csak barátkoznak a cégek. A vállaltok 50 százaléka egyáltalán nincs jelen a közösségi felületeken, pedig azok tudatos használatával új ügyfelekre is szert tehetünk.

Tovább

Árfolyamnyereség: külön-külön adóznak az ügyletek

Érdekes kettőség figyelhető meg a különböző befektetéseken, értékpapírokon elért nyereség adózásában: van, ahol csak az éven belüli összesített nettó nyereség után kell leróni az adót, máshol pedig minden egyes nyereséges ügylet után, függetlenül a veszteséges tranzakciók számától és összegétől.

Tovább

Vasárnap mégis nyitva lehetnek az üzletek

Egyértelművé teszi a vasárnapi munkavégzés lehetőségét a kereskedelemben az új Munka törvénykönyve július 1-jei hatályba lépéséhez kapcsolódóan a parlamenthez múlt pénteken benyújtott módosító javaslat az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) közlése szerint.

Tovább

Nyáron már fordítottan adózhatunk egyes agrártermékek után

Fordított áfafizetés lép életbe egy hónapon belül az agrártermékek egy részénél. Ezzel tovább bővül azon tevékenységek és ágazatok köre, ahol ez az adófizetési megoldás alkalmazandó. Emlékezetes: elsőként az építőiparban vezette be a jogalkotó a fordított áfafizetést.

Tovább

Vasárnapi munkavégzés: a szombat ilyenkor pihenőnap

Az egyenlőtlen munkaidő-beosztás nem teszi lehetővé a vasárnapi rendes munkaidőben történő foglalkoztatást - a 2012. július elején hatályba lépő új Munka törvénykönyvében már szerepel ez a fontos változás. Alapesetben a vasárnapi munkavégzés önmagában nem jelent heti pihenőnapon történő munkavégzést, vagyis nem minősül rendkívüli munkaidőnek.

Tovább

Beszámoló közzététele: hamarosan lejár a határidő

Közeledik a beszámolók közzétételének határideje. A vállalkozó azzal tesz eleget a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, ha a beszámoló elektronikus példányát - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó - független könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti elektronikus űrlappal együtt a céginformációs szolgálatnak hibátlanul megküldi a kormányzati portál útján.

Tovább

Áfaanalitika: félmillió Ft-tól kötelező lesz

Félmillió Ft-ot elérő vagy meghaladó adótételeknél kötelező lesz a részletes áfabevallás, más néven az áfaanalitika benyújtása jövő év elejétől. Az új dokumentációs kötelezettség lényege: az áfa bevallására kötelezett adózók részletesen nyilatkoznak minden olyan belföldi termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás kapcsán kibocsátott és/vagy befogadott számláról, amellyel összefüggésben legalább félmillió Ft-os áfafizetési kötelezettségük keletkezik, vagy amely után ilyen mértékű adólevonási jogot gyakorolnak.

Tovább

Kiemelt témák