Facebook image
Mentés
Kalocsai Zsolt, RSM Hungary, elnök-vezésigazgató
Kalocsai Zsolt

Véget érhet a fiktív vállalkozások kora - Minden ötödik új cég APEH vizsgálattal kezdi működését

A munkahely elvesztésétől való félelem miatt egyre többen gondolkoznak azon, hogy saját vállalkozásba kezdenek. Bár az elmúlt év tömegesen termelte az új vállalkozásokat, a válságban született beruházások életképessége erősen megkérdőjelezhető. Ahhoz, hogy a cégek hosszú távon is működő képesek legyenek nem elég egy jó ötlet, a működésről szóló szabályokról és a felmerülő költségekről is érdemes tájékozódni - jobb esetben még a piacra lépés előtt.

Melyek az első lépések cégalapításkor?

Adatbejelentés

A hatályos törvény értelmében adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat és ezt köteles az állami adóhatósághoz, gazdasági társaság esetén a cégbírósághoz- bejelenteni. Bizonyos adatokat a cégbírósági bejelentkezésen túl közvetlenül az állami adóhatósághoz is be kell jelenteni. A cég bejegyzése iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a székhelye szerint illetékes cégbíróság részére. Ha ez megtörtént, az APEH 30 napon belül értesíti az adózót a nyilvántartásba vételéről. Fontos kiemelni, hogy az adatszolgáltatási kötelesség nem áll itt meg – az adózó adataiban bekövetkező mindennemű változást 15 napon belül köteles az APEH számára bejelenteni. A bejelentkezési, illetőleg a változás-bejelentési kötelezettség késedelmes, hibás vagy hiányos teljesítése esetén az adóhatóság mulasztási bírságot szab ki, amelynek összege nem magánszemély adózóknál 500 000 Ft-ig terjedhet.

Közösségi adószám

Az adózó a bejelentkezéssel egyidejűleg kezdeményezheti a közösségi adószám megállapítását. Közösségi adószámmal annak az adózónak kell rendelkeznie, aki az Európai Unió tagállamában kíván kereskedelmi tevékenységet folytatni. A gazdasági társaságok képviseletét ellátó nem magyar állampolgárságú személyeknek célszerű az adóazonosító jel igénylését kezdeményeznie, mivel az adóhatóság – a korábbi szabályoktól eltérően – már nem tarthatja nyilván útlevélszámon a nem magyar állampolgárságú személyeket sem.

Adózási nyilatkozat

Az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilatkozatra célszerű kiemelt figyelmet fordítani, mivel az egyes adózási módok választásának a társaság későbbi működése során nagy jelentősége van. Amennyiben például az egyébként adómentes körbe tartozó ingatlan értékesítésre és/vagy bérbeadásra az adóalany adófizetési kötelezettséget választ, attól a választás évét követő ötödik naptári év elteltéig nem térhet el.

Mikortól él a vállalkozás?

A cégbejegyzéssel érintett társaság a cégjegyzékbe történő bejegyzés napjával jön létre. Ugyanakkor a cégbejegyzést megelőző időszakban a gazdasági társaság a létesítésének időpontjától a cégbírósági bejegyzés napjáig előtársaságként működhet. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet folytathat, könyvvezetésre és a cégjegyzékbe való bejegyzésének napjától számított 90 napon belül előtársasági beszámoló készítésére, nyilvánosságra hozatalára és közzétételére kötelezett.

Egyéb kötelességek – Számviteli politika, KSH
Az újonnan alakuló társaságok az alakulás időpontjától számított 90 napon belül kötelesek elkészíteni számviteli politikájukat. A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek. A cégbejegyzést követő 15 napon belül a Központi Statisztikai Hivatalnak is be kell nyújtani az alapinformációkat az újonnan alakuló gazdálkodó szervezetről.

A szabályok sokasága és összetettsége miatt a piacra lépés előtt mindenképpen érdemes adótanácsadóval, könyvelővel konzultálni azért, hogy a vállalkozás céljainak leginkább megfelelő működési formát lehessen kiválasztani.


    Kapcsolódó bejegyzéseink