Facebook image
Mentés

Áfa – egyre komplexebb az EU-s szabályozás

Tíz év telt el Magyarország uniós csatlakozása óta, amely az adózás területén is számos változást hozott. Az áfaszabályozás hatékonyabban képezi le az egyre összetettebb gazdasági viszonyokat, ugyanakkor jóval komplexebb is – emeli ki az RSM DTM szakértője. A fogyasztási adókból származó bevételek pedig továbbra is meghatározóak a nemzetgazdaságok központi költségvetései számára, beszedésük kulcskérdés minden államban.

Az európai nemzetgazdaságokban, így a magyar központi költségvetésben továbbra is meghatározó súlyú a fogyasztáshoz kapcsolódó adók, köztük az áfabevételek aránya. Utóbbi nagysága az uniós csatlakozásunk évében befolyt 1 728 milliárd Ft-ról 2 810 milliárdra emelkedett, 2013-ban a központi költségvetés bevételeinek több mint negyedét tette ki. A fogyasztási adóbevételek aránya pedig meghaladja a 37 százalékot. 

A 2004-es uniós csatlakozással hazai szabályozásunk jelentősen kibővült, a nemzeti joganyagon túl az EU-s áfa-irányelvek, a kötelező erejű EU-s rendeletek, és az Európai Bírósági ítélkezési gyakorlata is befolyásolja a szabályok magyarországi alkalmazását. „A finomhangolás folyamatos, az EU-s áfa-végrehajtási rendelet amely arra is iránymutatást ad, hogy miként kell eljárni, ha a szolgáltatásnyújtónak vagy a szolgáltatás igénybe vevőjének több áfa-telephelye van több országban nemrég újból módosult, s 2015-től újabb változásokra kell felkészülni” emeli ki Sztankó Dániel, az RSM DTM Zrt. áfa területért felelős csoportvezetője.

A változásokat jól jellemzi, hogy 2004 után a korábbi 80 paragrafusból álló magyar törvény helyébe egy 300 paragrafusos áfa-törvény lépett, amelyben ma már csak a teljesítés helyére 30 paragrafus vonatkozik. 2010-től jött az ún. "áfa-csomag", amely a célország szerinti adózás elvét közösségi szinten szélesítette ki a szolgáltatások teljesítési helye alapján.

Versenysemleges és hatékony áfaszabályozás a kitűzött cél

Egyre erősödik az a tagállami törekvés Európa-szerte, hogy az áfacsalás visszaszorítása érdekében a legérintettebb területekre még inkább kiterjedjen a fordított adózás. Erősödött a hatóságok és a piaci szereplők közötti párbeszéd, az adóhatóság nem csak a holnapján nyújt részletes eligazítást, immár okostelefonokra is letölthető alkalmazással segíti az adózókat. A magyar piacon is megjelentek olyan szereplők, például a pénzügyi képviselet, illetve integrált nemzetközi áfa-compliance funkciók ellátására specializált magyar hátterű tanácsadók, amelyek határokon átívelő adótanácsadói hálózatokon keresztül kapcsolódnak be a nemzetközi vérkeringésbe.

Sztankó Dániel szerint a sokkal összetettebb szabályrendszer mellett az is jól látszik, hogy az áfafolyamatok egy része tökéletesen automatizálható. A jövőben a határokon átívelő áfa-compliance folyamatok egy részét a cégvezetők akár webes felületen keresztül is figyelemmel tudják majd követni.

Az Európai Unió áfarendszerének az EU határain túlmutató hatását jól tükrözi az OECD napokban kiadott áfa-ajánlása is, amellyel a szervezet az európai típusú áfarendszer alapelveit erősítette meg: az áfa legyen semleges, igazságos, reagáljon a technológiai és piaci változásokra, de ugyanakkor működjön hatékonyan és egyszerűen. Az ajánlás részletesen foglalkozik az adósemlegesség elvével, e tekintetben fontos elvárása, hogy az áfarendszer ne torzítsa az üzleti döntéseket. Azaz azonos ügylet kapcsán minden üzleti döntés azonos áfakövetkezményt vonjon maga után, függetlenül attól, hogy a szolgáltató belföldi vagy külföldi, avagy milyen intézményi/társasági formában folytatja a tevékenységét.


    Kapcsolódó bejegyzéseink