Facebook image
Munkavállalói értékpapír-juttatási program

Munkavállalói értékpapír-juttatási program

A vállalkozások számára a munkatársak és vezetők megtartása és a megfelelő szakemberek bevonzása kulcsfontosságú cél, amelyet adóhatékony juttatási alternatívaként az értékpapír-juttatás alapú ösztönzőrendszerek képesek eredményesen támogatni.

Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal!

Fajcsák Gábor

Partner, Adóüzletág-vezető

Telefon

Miről szól a munkavállalói értékpapír-juttatási program?

A személyi jövedelemadó törvény által nevesített értékpapír-juttatás alapú ösztönzőrendszer, a munkavállalói értékpapír-juttatási program a társaságokra szabható motivációs lehetőséget biztosít a vállalatok számára. Ennek keretében a munkavállalók, vezető tisztségviselők részére tagsági jogokat megtestesítő értékpapír (üzletrész, részvény),vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog (vételi, jegyzési jog) juttatható a bérnél jóval kedvezőbb adózási feltételek mellett.

Miért érdemes a munkavállalói értékpapír-juttatási programot alkalmazni?

Egy vállalkozás a munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében 1 millió forint piaci értékig adómentesen juttathat saját vagy kapcsolt vállalkozása által kibocsátott értékpapírt munkavállalói, vezetői tisztségviselői számára. Az értékpapír-juttatásban részesülő később osztalék formájában részesedhet a vállalkozás eredményéből vagy az értékpapír értékesítésével is a bérhez képest kedvező adózású jövedelmet szerezhet. A munkavállalók ezáltal érdekeltté válnak a rövid távú eredményesség, de akár a középtávú cégérték növekedésben is. Tekintettel arra, hogy a jövedelem megszerzése legalább 2 éves tartási időszakhoz kötött, ez az ösztönzőrendszer ugyancsak segítheti a vállalkozásokat a munkavállalók megtartásában, lojalitásuk növelésében.

Kiknek érdemes a munkavállalói értékpapír-juttatási programot bevezetni?

A programot a nyílt- és zártkörű részvénytársaságokon kívül – mivel az Szja tv. szerint az üzletrész is értékpapírnak minősül – a korlátolt felelősségű társaságok is alkalmazhatják. 

Ez a juttatási megoldás főként olyan vállalkozásoknak lehet hasznos, amelyek bizonyos feltételek mellett minden dolgozójukat szeretnék bevonni a programba. A személyenként és évente 1 millió forintos juttatás céljaiknak megfelelő mértékű, értékpapírjaik nyilvánosan is forgalomképesek vagy lehetőségük van visszavásárolni az átadott értékpapírokat. 

Mekkora megtakarítás érhető el a munkavállalói értékpapír-juttatási program bevezetésével?

Adófizetési kötelezettség az értékpapír befektetési szolgáltatónál történő egyedi letétbe helyezésekor vagy az értékpapírra vonatkozó vételi, jegyzési vagy más hasonló jog megszerzésekor nem keletkezik.

Adófizetési kötelezettség „csak” 

 • az értékpapír kötelező tartási időszak leteltét követő elidegenítésekor keletkezik az árfolyamnyereségre (a nyilvánosan kibocsátott értékpapírok esetében az ellenőrzött tőkepiaci ügyletre vonatkozó szabályok szerint),továbbá 
 • állományváltozás hiányában osztalékfizetés esetén is meg kell állapítani a személyi jövedelemadó és az esetleges szociális hozzájárulási adó kötelezettséget. 

A program keretében szerezhető bevétel munkabérhez képest kedvező adóterhelését az alábbi táblázat szemlélteti:

Az elismert juttatási program részeként

*Feltétel: a juttatási programba bevont értékpapír nem zárt körben kibocsátott értékpapír.

**Feltétel: az értékpapír zárt körben kibocsátott, a szociális hozzájárulási adó fizetési felső határt a munkavállaló más jövedelmeivel együtt eléri.

***Feltétel: a munkavállaló más jövedelmeivel együtt eléri a szociális hozzájárulási adó fizetési felső határt.

Az árfolyamnyereséget, az osztalékot és az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet egyaránt 15 százalékos személyi jövedelemadó terheli, ugyanakkor az első kettő, illetve az oasztalék után még további 17 százalékos szociális hozzájárulási adó is fizetendő (utóbbinak további csökkentése várható 2022-től). A szocho alapjának felső határa a minimálbér huszonnégyszerese, melynek meghatározása során az összevont adóalapba tartozó, valamint elsősorban az elkülönülten adózó tőkejövedelmeket (pl. osztalék, vállalkozásból kivont jövedelem, árfolyamnyereség stb.) is figyelembe kell venni. Amennyiben az említett jövedelmek összege a tárgyévben meghaladja a minimálbér huszonnégyszeresét, úgy nem merül fel szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség sem.

Fontos kiemelni, amennyiben a munkavállaló a kötelező tartási időn belül az értékpapírt elidegeníti vagy más formában a letétkezelésből kivonja úgy – néhány kivételtől eltekintve – munkabérként adókötelessé válik a bevételként megállapított szokásos piaci érték, illetve a megszerzésre fordított érték és a járulékos költségek különbözete. Ugyancsak munkabérként adóköteles az előbbiek szerint megállapított, egy adóéven belül 1 millió forintot meghaladó összeg.

A munkavállalói értékpapír-juttatási program megvalósításának legfontosabb feltételei

 1. A program keretében a gazdasági társaság vagy a kapcsolt vállalkozása által kibocsátott értékpapírok és azokkal kapcsolatos jogok szerezhetők meg.
 2. A program keretében a gazdasági társaság munkavállalói és vezető tisztségviselői szerezhetnek értékpapírt.
 3. Az értékpapírra vonatkozó jog csak a kötelező tartási időszak, azaz a juttatás évét követő második év után gyakorolható.
 4. A programot a gazdasági társaság munkavállalói és vezető tisztségviselői között teljes körűen, írásban kell meghirdetni és a program meghirdetéséről a részükre kiadott tájékoztató vagy más hasonló irat másolati példányát a kötelező tartási időszak kezdő napját követő hónap 20. napjáig megküldeni az adóhatóságnak. 
 5. A program részleteit tartalmazó Programszabályzatot kell kidolgozni.
 6. A program szervezőjének visszavonhatatlan kötelezettséget kell vállalnia a programban foglaltak teljesítésére azzal, hogy a juttatás a gazdasági társaság érdekkörébe tartozó, előre meghatározott, a program meghirdetését követően meg nem változtatható, objektív feltételhez köthető.
 7. A programban részt vevő magánszemélyek legfeljebb 25 százaléka lehet vezető tisztségviselő.
 8. A vezető tisztségviselők az összes megszerezhető értékpapír együttes névértékének legfeljebb 50 százalékát szerezhetik meg.
 9. A program keretében a gazdasági társaság és a kibocsátó számviteli vezetője és felügyelő bizottsági tagja, illetve e személyek közeli hozzátartozója nem szerezhet értékpapírt.
 10. A programban való részvételi jogosultság nem függhet a munkavállaló egyéni teljesítményétől.
 11. A juttatásra való jogosultság semmilyen módon nem kapcsolódik a munkavállaló, vezető tisztségviselő egyéni teljesítményéhez

Miért érdemes az RSM-hez fordulnia az értékpapír-juttatási program lebonyolításához?

 • Felkészült szakembereink segítenek felmérni a várható adóterhelést és a juttatási program megvalósíthatóságát.
 • A döntést követően személyre szabott anyagot készítünk a munkaadó számára, mely tartalmazza az elismert értékpapír-juttatási program teljes folyamatának leírását.
 • Elkészítjük a Programszabályzatot, a juttató egyedi igényeit figyelembe véve.
 • A programban részt vevő munkavállalóknak tájékoztatást tartunk és az őket érintő rendelkezésekről írásbeli összefoglalót készítünk.

Kihez fordulhat kérdéseivel?

Amennyiben felkeltette érdeklődését az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program, vagy esetleg érdeklődik a további adótervezési lehetőségek iránt, forduljon bizalommal munkatársainkhoz.

tanácsadó segítségét kérem!


  Felkeltettük érdeklődését?

  Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

  Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat