Facebook image
Látvány-csapatsport támogatása

Látvány-csapatsport támogatása

Ismerje meg a látvány-csapatsport támogatásában rejlő adómegtakarítási lehetőségeket és optimalizálja cége társasági adózását.

Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal!

dr. Bulátkó Ottó

Menedzser, Adóüzletág

Telefon

Adótanácsadó cégként miért ajánljuk a látvány-csapatsport támogatását?

A látvány-csapatsportok 2022. évi támogatása (közismertebb nevén sporttámogatás) nem csupán a piaci szereplők társadalmi felelősségvállalásának egyik eleme, hanem egy olyan társaságiadó-kedvezmény, amelynek tudatos tervezésével jelentős megtakarítások realizálhatók.

Kiknek szól az ajánlatunk?

Olyan adózók számára ajánljuk a sporttámogatás lehetőségét, akiknél az adóévben várható eredmény alapján jelentős társaságiadó-fizetési kötelezettség keletkezik, mivel a megtakarítás adókedvezmény formájában érvényesíthető.

A sporttámogatás adófelajánlás formájábanis megvalósítható, ami az adóelőny és a megvalósítás szempontjából az esetek többségében kedvezőbb megoldással szolgál, ezért javasoljuk annak megismerését is.

Mekkora megtakarítás érhető el a látvány-csapatsport támogatásával?

A támogatás két részből áll, melyekre eltérő szabályok vonatkoznak.

 • A vissza nem térítendő támogatás egyrészt ráfordításként csökkenti a támogató eredményét,
 • másrészt a támogatás teljes összege a társasági adó összegéből is levonható, így a támogató társaságiadó-kötelezettsége csökken.

A látvány-csapatsport támogatás öt sportágban nyújtható: kosárlabda, labdarúgás, kézilabda, vízilabda, jégkorong.

A sportfejlesztési programok tao támogatása esetén a támogatónak kiegészítő sportfejlesztési támogatást is kell fizetnie a támogatás adóévében. A kiegészítő támogatást a látvány-csapatsport szervezet országos sportági szakszövetsége, vagy a támogatott sportágának szakszövetségében működő amatőr-, vagy hivatásos sportszervezet, vagy akár a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány kapja meg. Sportköztestület támogatása esetén a kiegészítő támogatást kötelezően csak a Magyar Olimpiai Bizottság részére lehet és kell is megfizetni.

Sporttámogatás és adófelajánlás kalkulátor
Kalkulátorunkkkal kiszámolható társasági adómegtakarításának mértéke és az adófelajánlás előnye a támogatáshoz képest.
Kiszámolom

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege a támogatás alapján elért társasági adókötelezettség-csökkenés 75 százaléka. Ez a támogatás azonban szponzori szerződés keretében is nyújtható, azaz a támogató ellenszolgáltatást kaphat a kiegészítő támogatásért cserébe.

A maximális adómegtakarítás a fenti szabályok szerint a támogatás összegének 2,25 százaléka.

Hogyan épül fel a látvány-csapatsport támogatása révén elérhető megtakarítás?

Tételezzük fel, hogy az adózó folyó évre várható társaságiadó-kötelezettsége az alábbiak szerint alakul:

MegnevezésÖsszeg
eredmény alapján számított adóalap:

300 000 000 Ft

várható társaságiadó-kötelezettség:

27 000 000 Ft

Amennyiben az adózó az ebben az esetben maximálisan választható 17,779 millió forinttal támogat egy jogosult sportszervezetet, akkor a társaságiadó-kötelezettsége az alábbiak szerint változik:

MegnevezésÖsszeg
adóalap a támogatás nélkül:

300 000 000 Ft

maximálisan érvényesíthető támogatás:

-17 779 000 Ft

új adóalap:

282 221 000 Ft

számított társasági adó:

25 400 000 Ft

adókedvezmény:

-17 779 000 Ft

új társaságiadó-kötelezettség:

7 621 000 Ft

A támogatónak kiegészítő sportfejlesztési támogatást is kell fizetnie, amelynek összege a következőképpen alakul a példánk szerint:

MegnevezésÖsszeg
támogatás:

17 779 000 Ft

kiegészítő támogatás mértéke

1 200 083 Ft

A támogatás által elért adócsökkenés a következők szerint alakul:

MegnevezésÖsszeg
adócsökkenés:

19 379 000 Ft

támogatás miatti ráfordítás:

17 779 000 Ft

kiegészítő támogatás mértéke:

1 200 083 Ft

realizált megtakarítás:

399 918 Ft

megtakarítás mértéke:

2,25 %

A bemutatott példa alapján realizálható adómegtakarításon túl nem szabad megfeledkezni a következő évi társaságiadó-előleg összegének csökkenéséről sem! A sporttámogatásban rejlő másik adótervezési lehetőség, hogy az alacsonyabb összegű társaságiadó-kötelezettség hozzájárul a következő egy éves időszakban fizetendő társaságiadó-előleg összegének csökkenéséhez is.

A példa szerinti esetben az eredetileg fizetendő havi 2,250 millió forintos adóelőleg helyett már csak havi 635 ezer forint társasági adóelőleget kell fizetni. Amennyiben a támogatás nélküli adóalap 55,562 millió forint és 196,837 millió forint közé esik, abban az esetben sporttámogatással elérhető, hogy havi társaságiadóelőleg-fizetés helyett csak negyedévente keletkezzen adóelőleg-fizetési kötelezettség.

Kinek nyújtható a tao támogatás?

Támogatás a látvány-csapatsportágakban működő alábbi szervezetek részére az alábbiakban megjelölt jogcímeken nyújtható:

Szak-
szövetség
Amatőr sportklub, sportiskolaProfi sportklub

Alapítvány

Sport-köztestület (MOB)
Utánpótlás-nevelési feladat ellátásaXXXX
Személyi jellegű ráfordításXXXXX
Tárgyi eszköz beruházás, felújításXXXX
Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésXXXX
Képzéssel összefüggő feladatokXXXXX
Versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatásaXXX
Sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeiXXX

A megtakarítás eléréséhez szükséges (többek között):

 • az előírásoknak megfelelő, jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezet kiválasztása;
 • a támogatási szerződésben annak rögzítése, hogy a támogató ellenszolgáltatásra nem jogosult;
 • a sportigazgatási szerv, illetve a szakszövetség által kiállított támogatási igazolás beszerzése, valamint
 • a támogatás éven belüli rendelkezésre bocsátása;
 • a támogatási igazolásban meghatározott jogcímekre rendelkezésre álló egyes önálló pénzforgalmi számlákra történő átutalás .

A támogató a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás megfizetésének tényét annak pénzügyi teljesítésétől számított 30 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak bejelenteni köteles. Amennyiben a kiegészítő támogatást nem az országos szakszövetség kapja, úgy a szponzori,- vagy a támogatási szerződést a megkötést követő 30 napon belül el kell küldeni a támogatott látvány-csapatsport országos szakszövetségének.

A támogató a támogatás folyósítását követő 8 adóévben érvényesítheti az adókedvezményt.

Miért érdemes hozzánk fordulni a látvány-csapatsport támogatásának lebonyolításával kapcsolatban?

 • Felkészült szakembereink segítenek felmérni várható társaságiadó-kötelezettségének összegét, majd meghatározzák az Ön számára optimális támogatási összeget.
 • Társaságunk segít annak meghatározásában, hogy milyen jogcímen mekkora összegű támogatásra adható ki igazolás a támogatandó szervezet sportfejlesztési programja alapján, így garantálni tudjuk ügyfeleink számára, hogy az általuk teljesített támogatások 100 százaléka után adókedvezményt tudnak érvényesíteni.
 • Elkészítjük a szükséges tartalmi elemekkel bíró támogatási szerződéseket, és igény esetén ellátjuk a szerződéskötés koordinálását.
 • Ügyfeleink számára közbenjárunk a támogatási igazolások kiadása érdekében.
 • Átvállaljuk az adókedvezménnyel kapcsolatos teljes adminisztrációt, ezáltal az adókedvezmény érvényesíthetőségének akadályaival nem ügyfeleinknek kell megküzdeniük.

  Felkeltettük érdeklődését?

  Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

  Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat