Látvány-csapatsport támogatása

Látvány-csapatsport támogatása

Jelen tájékoztatónkban a látvány-csapatsport támogatásában rejlő adómegtakarítási lehetőségeket kívánjuk bemutatni.

Kérdése van?

Forduljon hozzánk bizalommal!

Fajcsák Gábor, RSM Hungary, Adómenedzser, Okleveles nemzetközi és forgalmi adószakértő

Fajcsák Gábor

Partner, Adóüzletág-vezető

Telefon

Adótanácsadó cégként miért ajánljuk a látvány-csapatsport támogatását?

A látvány-csapatsportok támogatása (közismertebb nevén sporttámogatás) 2011. július 1-jétől már nem csupán a piaci szereplők társadalmi felelősségvállalásának egyik eleme, hanem egy olyan új társaságiadó-kedvezmény, melynek tudatos tervezésével jelentős megtakarítások realizálhatók.

Kiknek szól az ajánlatunk?

Olyan adózók számára ajánljuk, amelyeknek a folyó adóévi várható eredményük alapján jelentős társaságiadó-fizetési kötelezettségük keletkezik, mivel a megtakarítás adókedvezmény formájában érvényesíthető.

Mekkora megtakarítás érhető el a látvány-csapatsport támogatásával?

A támogatás két részből áll, melyekre eltérő szabályok vonatkoznak.

A vissza nem térítendő támogatás egyrészt ráfordításként csökkenti a támogató eredményét, másrészt a támogatás teljes összege a társasági adó összegéből is levonható, így a támogató társaságiadó-kötelezettsége csökken.

A 2013/2014-es támogatási időszaktól kezdődően benyújtott sportfejlesztési programok támogatásakor a támogatónak kiegészítő sportfejlesztési támogatást is kell fizetnie a támogatás adóévében azon látvány-csapatsport szervezet országos sportági szakszövetségének, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette. Sportköztestület támogatása esetén a kiegészítő támogatást kötelezően csak a sportköztestület részére lehet és kell is megfizetni. 2014. január 1-jét követő támogatás esetén lehetőség van arra, hogy a kiegészítő támogatást a támogatott sportágának szakszövetségében működő amatőr-, vagy hivatásos sportszervezet, vagy akár a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány kapja meg.

Sporttámogatás-kalkulátor 
Sporttámogatás-kalkulátorunkkal kiszámolhatja, mekkora megtakarításokat érhet el!  
Kiszámolom!

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege a támogatás alapján elért társasági adó kötelezettség csökkenés 75 százaléka. Ez a támogatás azonban szponzori szerződés keretében is nyújtható, azaz a támogató ellenszolgáltatást kaphat a kiegészítő támogatásért cserébe.

A maximális adómegtakarítás a fenti szabályok szerint a támogatás összegének 2,25 százaléka.

Hogyan épül fel a látvány-csapatsport támogatása révén elérhető megtakarítás?

Tételezzük fel, hogy az adózó folyó évre várható társaságiadó-kötelezettsége az alábbiak szerint alakul:

MegnevezésÖsszeg
eredmény alapján számított adóalap:

300 000 000 Ft

várható társaságiadó-kötelezettség:

27 000 000 Ft

Amennyiben az adózó 17 779 ezer forinttal támogat egy jogosult sportszervezetet, akkor a társaságiadó-kötelezettsége az alábbiak szerint változik:

MegnevezésÖsszeg
adóalap a támogatás nélkül:

300 000 000 Ft

maximálisan érvényesíthető támogatás:

-17 779 000 Ft

új adóalap:

282 221 000 Ft

számított társasági adó:

25 400 000 Ft

adókedvezmény:

-17 779 000 Ft

új társaságiadó-kötelezettség:

7 621 000 Ft

A támogatónak kiegészítő sportfejlesztési támogatást is kell fizetnie, melynek összege a következőképpen alakul a példánk szerint:

MegnevezésÖsszeg
támogatás:

17 779 000 Ft

kiegészítő támogatás mértéke

1 200 083 Ft

A támogatás által elért adócsökkenés a következők szerint alakul:

MegnevezésÖsszeg
adócsökkenés:

19 379 000 Ft

támogatás miatti ráfordítás:

17 779 000 Ft

kiegészítő támogatás mértéke:

1 200 083 Ft

realizált megtakarítás:

399 918 Ft

megtakarítás mértéke:

2,25 %

Kevésnek tűnhet a bemutatott példa alapján realizálható alig több mint 2 százalék mértékű megtakarítás, azonban nem szabad megfeledkezni a sporttámogatásban rejlő másik adótervezési lehetőségről sem, nevezetesen hogy az alacsonyabb összegű társaságiadó-kötelezettség hozzájárul a következő egy éves időszakban fizetendő társaságiadó-előleg összegének csökkenéséhez is. A példa szerinti esetben az eredetileg fizetendő havi 2 250 ezer forintos adóelőleg helyett már csak havi 635 ezer forint társasági adóelőleget kell fizetni.

Amennyiben a támogatás nélküli adóalap 55 562 ezer forint és  196 837 ezer forint közé esik, abban az esetben sporttámogatással elérhető, hogy havi társaságiadóelőleg-fizetés helyett csak negyedévente keletkezzen adóelőleg-fizetési kötelezettség.

Kinek nyújtható támogatás?

Támogatás a látvány-csapatsportágakban működő alábbi szervezetek részére az alábbiakban megjelölt jogcímeken nyújtható:

Szak-
szövetség
Amatőr sportklub, sportiskolaProfi sportklub

Közhasznú alapítvány

Sport-köztestület (MOB)
Utánpótlás-nevelési feladat ellátásaXXXX
Személyi jellegű ráfordításXXXXX
Tárgyi eszköz beruházás, felújításXXXX
Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésXXXX
Képzéssel összefüggő feladatokXXXXX
Versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatásaX*X*

* a szakszövetségen keresztül

A megtakarítás eléréséhez szükséges (többek között):

 • az előírásoknak megfelelő, jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezet kiválasztása;
 • a támogatási szerződésben annak rögzítése, hogy a támogató ellenszolgáltatásra nem jogosult;
 • a sportigazgatási szerv, illetve a szakszövetség által kiállított támogatási igazolás beszerzése, valamint
 • a támogatás éven belüli rendelkezésre bocsátása;
 • a támogatási igazolásban meghatározott jogcímekre rendelkezésre álló egyes önálló pénzforgalmi számlákra történő átutalás – előfinanszírozás esetén,
 • a sportigazgatási szervnél vagy az országos sportági szakszövetségnél megnyitásra kerülő, elkülönített pénzforgalmi számlára történő utalás – utófinanszírozással megvalósuló támogatás esetén.

A támogató a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás megfizetésének tényét annak pénzügyi teljesítésétől számított 30 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak bejelenteni köteles. Amennyiben a kiegészítő támogatást nem az országos szakszövetség kapja, úgy a szponzori,- vagy a támogatási szerződést a megkötést követő 30 napon belül el kell küldeni a támogatott látvány-csapatsport országos szakszövetségének.

2017. január 1-jét követő támogatás esetén a korábbi évek gyakorlatától eltérően (6 év) a támogató a támogatást követő 8 adóévben érvényesítheti az adókedvezményt.

Miért érdemes hozzánk fordulni a látvány-csapatsport támogatásának lebonyolításával kapcsolatban?

 • Felkészült szakembereink segítenek felmérni várható társaságiadó-kötelezettségének összegét, majd meghatározzák az Ön számára optimális támogatási összeget.
 • Társaságunk segít annak meghatározásában, hogy milyen jogcímen mekkora összegű támogatásra adható ki igazolás a támogatandó szervezet sportfejlesztési programja alapján, így garantálni tudjuk ügyfeleink számára, hogy az általuk teljesített támogatások 100 százaléka után adókedvezményt tudnak érvényesíteni.
 • Elkészítjük a szükséges tartalmi elemekkel bíró támogatási szerződéseket, és igény esetén ellátjuk a szerződéskötés koordinálását.
 • Ügyfeleink számára közbenjárunk a támogatási igazolások kiadása érdekében.
 • Átvállaljuk az adókedvezménnyel kapcsolatos teljes adminisztrációt, ezáltal az adókedvezmény érvényesíthetőségének akadályaival nem ügyfeleinknek kell megküzdeniük.

Felkeltettük érdeklődését?

Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat

 Tovább