Facebook image
Mentés
Fajcsák Gábor

Veszteségelhatárolás – szigorodó hazai feltételek

Korlátozza a veszteségelhatárolási lehetőségeket a tervezett hazai jogszabályváltozás, de annak mértéke és módja összhangban van az európai és főként a régiós társasági adószabályokkal.

A társasági adózás fontos eleme a cégek veszteségének kezelése. Az induló társaságok esetében mondhatni bekódolt, hogy az első évek negatív eredménnyel zárulnak - a jelentős kezdeti beruházások és költségek okán. A későbbiekben is előfordulhat, hogy a vállalat éves teljesítménye jelentős árbevételkiesés, vagy a piac hektikus alakulása miatt nem pozitív eredménnyel zárul. Ilyenkor a veszteség elhatárolása és későbbi érvényesítése ad egy lélegzetvételnyi időt a társaságnak, hogy ismét rendezze sorait és pénzügyeit. Az RSMi európai adatai alapján látható, hogy a társaságok veszteségelhatárolásának szabályozása változott, részben szigorodott az utóbbi években, az egyes államokban.

Régiós játékszabályok

Ország

Társasági adókulcs

mértéke

Lengyelország19%
Csehország19%
Románia16%
Szlovákia19%
Ukrajna23%
Ausztria25%

Németország (+helyi

adó - Gewerbesteuer)

15% +0,825%

szolidaritási adó

Egyesült Királyság28%

Magyarország

2012

10% / 19%

A széles skálán mozgó európai társasági adókulcsok mellett a veszteség elhatárolása és későbbi felhasználása nincs adminisztratív feltételhez kötve. Az európai országok túlnyomó részében az elhatárolt veszteség csak a későbbi évek nyereségének terhére használható fel, kivételnek számít az Egyesült Királyság és Németország szabályozása, ahol a megelőző év nyereségével szemben is elszámolható a keletkezett veszteség.  

A keletkezett veszteség felhasználására 5 évig van lehetőség Lengyelországban és Csehországban, 7 évig Romániában és Szlovákiában, míg 10 évig Oroszországban. Korlátozás nélkül felhasználható az elhatárolt veszteség például az osztrák, a német, a brit és a magyar szabályok szerint.

Lengyelországban az egy évben keletkező veszteség legfeljebb 50 százaléka írható le egyszerre, de egy évben több év vesztesége is érvényesíthető. Ausztriában a veszteséges cégek minimumadó fizetésére kötelezettek - egy kft 1 750 eurót, míg egy részvénytársaság 3 500 eurót köteles fizetni -, míg az elhatárolt veszteség a nyereséges évben 75 százalékkal csökkentheti le az adóalapot, 25 százalék után adózni kell. Németországban az előző évre terhelendő mínusz esetében 511 500 euró értékig érvényesíthető a veszteség, a következő nyereséges évek rovására a leírás 1 millió euróig korlátozás nélkül érvényesíthető, e felett csak az adóalap 60 százalékig írható le veszteség. Magyarországon mindeddig nem volt speciális szabályozás az elhatárolt veszteség felhasználására nézve, de a tervek szerint 2012-től a pozitív adóalap felét lehet csupán a korábbi veszteségekkel csökkenteni. Így amennyiben a 2012-es adóév pozitív adóalappal zárul a társaság számára, a korábbi elhatárolt veszteségekkel sem fogja tudni azt kinullázni.

Részben korlátozza a szabályozás az egyes államokban egy megvásárolt, vagy átalakuló cég veszteségének konszolidálását. A hazai szabályozás is ebbe az irányba módosul, érthető módon kihúzva a talajt az ilyen célú cégfelvásárlások alól. Romániában az átalakuló cég elhatárolt vesztesége, Lengyelországban a megvásárolt és az átalakuló cég elhatárolt vesztesége, Németországban pedig az 50 százalék mértéket meghaladóan megvásárolt cég vesztesége nem továbbvihető.


    Kapcsolódó bejegyzéseink