Facebook image
Mentés
Kalocsai Zsolt, RSM Hungary, elnök-vezésigazgató
Kalocsai Zsolt

Eljött az E-számla kora

Több éve tartó előkészítési folyamat zárul le idén az elektronikus számlázás egységes európai szabályozásával, melynek célja az egységes szabályozás megteremtése, 2009 végére született meg az az ajánlás, mely megteremti ennek kereteit.

Az EU 2001-ben adta ki az első, az E-számlázás szabályait tartalmazó direktívát, mely 2004. január 1.-től tagállami szinten szabályozta annak tartalmát. 2007. január 1.-től került sor a következő lépésre egy új irányelvben meghatározott megújított tartalom szerint, azonban még így is lényeges különbségek mutatkoztak az egyes tagállamok előírásai között. Így például az Egyesült Királyságban nincs szükség e-aláírásra, míg Németországban igen, de nagy eltérések mutatkoztak az iratmegőrzés kötelező időtartamában is; Franciaországban csupán 3 év, míg Németországban 10 éves megőrzést írt elő a szabályozás. „Az EU célja az egységes szabályozás megteremtése, így 2009 végére született meg az az ajánlás, mely megteremti ennek kereteit.”- összegezte Kalocsai Zsolt, az RSM DTM Hungary vezérigazgatója.

E-számlázás bevezetése – előnyök és veszélyek

Az egységes rendszer az áttekinthetőség mellett költségmegtakarítást jelenthet, s megteremti a lehetőséget a számlák kiegyenlítésének felgyorsítására, jótékony hatást gyakorolhat a tartozások behajtásának hatékonyságára is. A rendszer bevezetése - mint minden új szisztémára való átállás esetében -, egyszeri beruházást kíván a vállalatoktól, s az új rendszer használata oktatási feladatokat ró a felhasználókra is. A bevezetés mindig különös körültekintést kíván, de gondos tervezéssel, kellő informálással a kezdeti idegenkedés minimalizálható.

„Az E-számlázás európai gyakorlata miatt a külföldi vevők már E-számla kiállítására kötelezik magyarországi partnereiket. Az E-számla formátuma tetszőlegesen alakítható, a számlatartalom megfeleltethető a magyar jogszabályoknak, ugyanakkor nem kerülhető meg a magyar számlázási rendszer sem.”- emelte ki Kalocsai Zsolt.

Az E-számla kibocsátás két típusa

Az E-számlát legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel kell ellátni. A számla ily módon egy elektronikus adathalmaz, ami igazolja a dokumentum tartalmát, valamint azt, hogy az adott időpillanatban valóban létezett. Az e-aláírást, és az annak az alapját képező tanúsítványt az erre engedéllyel rendelkező szolgáltatóknál lehet beszerezni.

A másik lehetőség az e-számla kibocsátására egy elektronikus adatcsere rendszer (EDI) alkalmazása, melyhez előzetesen szerződést kell kötni a számlakibocsátó és termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője – azaz a számla befogadója - között, az EDI használatáról. Emellett a számlakibocsátó köteles havonta az adott hónapban kibocsátott számlákról papíron kiegészítő jelentést készíteni, s továbbítani azt a számla befogadója felé.

Az E-számla formátuma tekintetében nincs megkötés, de azt az Adóhatóság részére az APEH által meghatározott módon kell átadni. Lehetőség van arra, hogy az E-számlát csak az APEH által elfogadott formátumban, vagy már eleve két formátumban állítsák ki, átkonvertálva a számlákat az APEH által előírt formátumra.

Hogyan jut el az E-számla a befogadóhoz?

Az E-számlák eljuttatására több megoldás kínálkozik, vélhetően az lesz a jellemző, hogy a partner az előre rögzített csatornán kapja meg a számlát, s tájékoztatást kap arról, hogy számlája érkezett, hiszen ennek hiányában a partnerek pro-aktivitására hagyatkozhatunk csupán.

Az E-számla elküldhető e-mail-ben csatolmányként, mely a legegyszerűbb, és legelterjedtebb megoldás, nincs jelentős beruházás igénye, ugyanakkor nagyszámú számlakibocsátás esetén nem menedzselhető, s bizonyítása is problémás. A direkt modellben saját honlap felületen, saját kontroll környezetben kezelhetők a kibocsátott E-számlák, melyről az ügyfél e-mailen vagy sms-ben kap értesítést. Megoldás lehet még a konszolidátor igénybe vétele, ez esetben a számlakibocsátók egy szolgáltatót bíznak meg az e-számla kézbesítésével, s a számlázással kapcsolatos szolgáltatásokat a konszolidátor végzi el. Ily módon az ügyfél a konszolidátor honlapján regisztrálva, az összes számláját egy helyen tekintheti meg és egyenlítheti ki.


    Kapcsolódó bejegyzéseink