Facebook image
Mentés
Héhn Miklós partner, számviteli üzletágvezető
Héhn Miklós

A vezetői számvitel adhat választ a cégek belső problémáira

Leginkább a belső kihívások sújtják a hazai vállalkozásokat, ezek közül is első helyen az értékesítés és a vállalatirányítás problémái állnak – derül ki az RSM DTM Hungary Zrt. vállalati kutatásából. A társaság szerint a belső kihívások feltérképezésére, illetve megoldására a legjobb módszer a vezetői számvitel rendszerszintű használata.

Leginkább a belső vállalati kihívások sújtják a hazai cégeket – derül ki az RSM DTM Hungary Zrt. vállalati kutatásából. A statisztikák alapján a belső problémákat 72 százalékban tekintik a legfőbb problémák forrásának, míg tavaly ez az arány még csak 40 százalék volt. A gazdasági válságot a válaszadók 17 százaléka említette a legsúlyosabb gondok között, a jogi környezetből fakadó nehézségekkel pedig csupán 11 százaléknyi válaszadó magyarázta a problémákat.

„Mostanra világossá vált, hogy a vállalatoktól független külső környezeti tényezők mellett jelentős mértékben befolyásolják a cégek életét a belső problémák is” – mutat rá Héhn Miklós, az RSM DTM számviteli üzletágának vezetője.

A tanácsadó társaság évente elvégzett kutatásából kirajzolódó kép szerint a vállalatok belső kihívásai nagyon jól definiálhatók. A felmérés alapján az értékesítés, valamint a vállalatirányítás változása 39, a munkaerő-menedzsment és a belső adminisztrációs változások 24-24, míg a tőkehelyzet módosulása 13 százalékban képezik a magyar vállalkozások belső kihívásait. Az is látszik, hogy 2011-ben még némileg másként ítélték meg a vállalatvezetők a belső problémákat: sorrendben a belső adminisztráció (38 százalék),a tőkehelyzet (32 százalék),az értékesítés (17 százalék),valamint a munkaerő-menedzsment (13 százalék) legsürgősebb megoldandó feladatokat. 

„A jelenlegi gazdasági környezetben a vállalkozások alapvető érdeke az, hogy a megfigyelt problémákra korszerű és hatékony válaszokat adjanak. Ehhez azonban elengedhetetlen a problémák feltérképezése, ami meglátásom szerint a vezetői számvitel segítségével oldható meg a legegyszerűbben. A vállalatvezetőknek olyan információkra van szükségük, amelyek segítségével növelhető a teljesítmény, csökkenthetők a költségek, és ezáltal maximalizálni tudják az eredményt” – emeli ki Héhn Miklós. A szakember szerint ennek ellenére a vezetői számvitel alkalmazása a magyar vállalkozásoknál jellemzően kezdetlegesnek mondható, mivel kevesen látják át a módszer gyakorlati hasznát.

Héhn Miklós szerint a vezetői számvitel bevezetése az üzleti tevékenységgel kapcsolatban naprakészen pontos információkkal szolgál, ami az üzleti siker elengedhetetlen követelménye. A vezetői számvitel alkalmazásával a cégen belüli együttműködés is látványosan fejleszthető, valamint a teljes szervezetben támogatható a gyorsabb és hatékonyabb munkamódszerek alkalmazása is. A vezetői számvitel alkalmazása olyan alapvető vállalati célok elérését is támogatja, mint például a hatékony erőforrás-felhasználás, a megfelelő készletezés, a fizetőképesség fenntartása, vagy ami a legfontosabb: a nyereséges gazdálkodás.

A vezető számvitel feladata a vállalkozás menedzsmentjének az informálása azzal a céllal, hogy a rendelkezésre álló adatokból a kínálkozó lehetőségeket figyelembe véve maximális eredményt érjünk el. A vezetői számvitel rendszerével az értékesítés, a belső adminisztrációs feladatok, a tőkehelyzet, de még a munkaerő-menedzsment is hatékonyan nyomon követhető.

A sokak által ismert pénzügyi számvitel és a vezetői számvitel közötti markáns különbséget az adja, hogy míg az előbbit törvény szabályozza, és múltbeli gazdasági eseményekre fókuszál, addig az utóbbit az adott vállalkozás alakítja ki, a hatékonyabb tervezés érdekében jövőbeni adatokat és információkat is felhasználva.

„A vezetői számvitel szemléletének nagy előnye még az is, hogy kisebb területekre fókuszál, így a vállalkozás egyes szervezeti egységeire, termékeire irányítja a figyelmet” – teszi hozzá Héhn Miklós.


    Kapcsolódó bejegyzéseink