Facebook image

Összesen 98 bejegyzés

Élettársak „válása” – mi lesz a közös vagyonnal? 1. rész

Az élettársi kapcsolat megszűnése esetén óhatatlanul merülnek fel vagyoni kérdések. Miként osztozzanak a volt élettársak a meglévő vagyonon? A legfontosabb azonban annak meghatározása, hogy az élettársi kapcsolat megszűnését követően a vagyoni kérdések rendezése során a volt élettársak vagyonjogi viszonyában melyik jogszabályt kell alkalmazni, ugyanis jelenleg két (2014 március 15 előtt, és után létrejött élettársi kapcsolatokra vonatkozó) - alapjait tekintve - eltérő szabályozás van érvényben. Kétrészes blogsorozatunkban a két eltérő szabályozás gyakorlatát mutatjuk be.

Tovább

Panasztörvény – ne felejtsen el felkészülni rá!

Panasztörvény, Whistleblowing Törvény, bejelentővédelmi törvény, visszaélés bejelentési törvény – újabb fogalmak, amivel a legalább 50 személy foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztató társaságoknak, valamint létszámtól függetlenül egyes kiemelt munkáltatóknak 2023 során meg kell ismerkedniük. A nagyvállalatokra vagy egyéb szempont alapján kiemelt társaságokra július 24-től, a KKV-kra december 17-től vonatkozó előírás újabb jogi, szervezési, HR és informatikai, valamint tájékoztatási és oktatási feladatokat ró a társaságokra, akiknek ugyancsak érdemes az adatkezelési szabályzatukat is felülvizsgálni.

Tovább

Cégvagyon a házasságban

Az RSM családjogászai a cégvagyonnal kapcsolatban sokszor tapasztalják, hogy a házasfelek nem tudják eldönteni: kinek a tulajdona a „cég”? A házastársak közös, vagy külön vagyonába tartozik a gazdasági társaságban fennálló részesedés? A céges üzletrész esetében egyszerű lenne meghatározni a tulajdonosi minőséget úgy, hogy „azé, akinek a nevén van”, de ez a kérdés a házassági cégvagyon esetében ettől sokkal összetettebb.

Tovább

A vagyonmegosztás menete a válás után

Ahhoz, hogy a válás után a volt házasfelek új életet tudjanak kezdeni, mindenképp szükség van a házassági vagyon megosztására, a felek vagyonát képező vagyonelemek tulajdonjogi sorsának tisztázására akár perben, akár peren kívül. Hogyan zajlik a vagyonmegosztás, mire kell figyelni a vagyonmegosztási folyamat során?

Tovább

Válás: a családi céget is bedöntheti, ha nem készül rá előre

Bár érzelmi okokból sokan ódzkodnak a házassági szerződés gondolatától, azoknak a pároknak, akik közös vállalkozást vezetnek, felelőtlenség nem számításba venni egy negatív kimenetelű forgatókönyvet is. Nemcsak a költséges és elhúzódó pereskedést lehet megúszni váláskor egy házassági vagyonjogi szerződéssel, de könnyen lehet, hogy a családi cég jövője múlhat rajta. A Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásába (HÉVSZENY) bejegyzett szerződések száma évről évre növekszik és egyre több szerződés a családi vagyon védelmét szolgálja.

Tovább

Házassági szerződés – már nem csak a vagyonosok kiváltsága

Napjainkban egyre többen rendezik vagyoni viszonyaikat házassági szerződéssel, ezzel válás esetén megkímélik magukat a jókora bosszúságot, nem kevés meglepetést és hosszúra nyúló, jelentős többletköltségeket eredményező peres vagyonmegosztási eljárástól. Különösen érdemes megfontolni a házassági szerződés megkötését azoknak, akik jelentős vagyonnal-, illetve jövedelemmel rendelkeznek, akik élettársi kapcsolatból házasodnak, illetve azoknak az újraházasodóknak, akiknek gyermekei vannak.

Tovább

Élettársak „válása” – nem is olyan egyszerű!

Egy életközösség megszűnésekor ugyanúgy felmerül az igény az élettársi kapcsolat „jogi” lezárására, az élettársakat és közös kiskorú gyermekeiket, valamint a közös vagyont érintő kérdések rendezésére, mint a házasfelek között „sima” válás esetén. Többnyire a volt élettársak nem tudják mit kell pontosan tenni, hogy az élettársi közös vagyon, a gyermekek felügyeleti joga, a kapcsolattartás, a gyermektartásdíj és az esetleges élettársi tartás sorsa rendezésre kerüljön. Az RSM családjogászai ebben nyújtanak segítséget.

Tovább

Hogyan zajlik napjainkban egy válás?

Bár a házasságkötések száma növekedést mutat az utóbbi években, ezzel arányosan sajnos a válások száma is emelkedett. Sokan azonban nincsennek tisztában a válás menetével, sőt az sem tudják, hol is kellene elkezdeni a folyamatot. Pedig egy válás során gyakran kiskorú gyermekek jövőjéről és - bár külön eljárásban, de - a közös vállalkozások, és vagyontárgyak sorsáról is döntés születik. Ebben a nehéz élethelyzetben felmerülő kérdések megválaszolásában nyújtanak segítséget az RSM családjogászai.

Tovább

Mi számít közös és külön vagyonnak a házasságban?

Családjogászként számtalanszor megkapom azt a kérdést, hogy a házasságban 5, vagy 10 év után válik-e közössé a vagyon? A kérdés feltevői úgy vélik, hogy a felek – házasságkötést megelőzően meglévő – minden vagyona bizonyos idő elteltével közös vagyonná válik. Fontos tisztában lenni azonban azzal, hogy ez nem így van. Léteznek olyan vagyonelemek, amelyek a „különvagyoni jellegüket” az egész házasság alatt meg fogják tartani.

Tovább

Kiemelt témák