Facebook image
Mentés

Üzleti év zárása – jogi feladatok

Az éves beszámoló elkészítésével és az évzárással összefüggő feladatok jelentős terhet rónak a társaságok könyvelési, adózási területén dolgozó szakembereire, akik nem feledkezhetnek meg az üzleti év zárásával kapcsolatos jogi feladatokról és kötelezettségekről sem. Vegyük sorra milyen jogi feladatok kapcsolódnak a beszámoló készítéséhez és évzáráshoz!

1.Éves beszámolót elfogadó határozat előkészítése

Biztosítani szükséges, hogy az éves beszámoló elfogadására irányuló határozatok időben elkészüljenek és megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak.

Ehhez elengedhetetlen, hogy a társaság  legfőbb szervi ülését (taggyűlés, közgyűlés) szabályszerűen hívják össze és tartsák meg, annak érdekében, hogy a döntéshozatali folyamatok megfeleljenek a magyar és szükség esetén a releváns külföldi jogszabályoknak. Külföldi tulajdonos esetén különösen ügyelni kell a határozatok alaki és tartalmi részleteire. 

Tudta? A beszámoló letétbe helyezési kötelezettség elmulasztása mulasztási bírsággal, adószámtörléssel, kényszertörléssel, a vezető tisztségviselő eltiltásával, illetve nagyon szélsőséges esetben büntetőeljárás megindításával is járhat.

Tudja meg, hogyan kerülheti el ezeket a súlyos jogkövetkezményeket!

2.Ügyvezetői felmentvény 

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. A társaság legfőbb szerve azonban a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adhat. 

Amennyiben a vezető tisztségviselő ilyen felmentvényben részesül, a vállalkozás a vezető tisztségviselővel szemben többé nem léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, kivéve, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

A felelős ügyvezetés saját érdeke tehát, hogy ezen kérdést is a beszámoló elfogadásakor rendezzék.

Természetesen a felmentvény kérdését az ügyvezetési jogviszony megszűnésekor is érdemes napirendre venni. 

Üzleti év zárását érintő jogi kérdésem van

3.Gazdasági tevékenységek dokumentálása

A beszámoló elfogadásához szorosan kapcsolódik a gazdasági tevékenységhez, fontos döntésekhez kapcsolódó egyes, leginkább számviteli dokumentációk ellenőrzése, elkészítése. Ebbe a körbe tartozik például, de nem kizárólag; a kölcsönszerződések, vagy a cégcsoporton belüli megállapodások írásbeli rögzítése.

Ennek során a transzferárazásra és felelősségi kérdésekre is figyelemmel kell lenni.

4.Könyvvizsgálói kinevezés megújítása 

A beszámolóhoz kapcsolódóan fontos a könyvvizsgálói megbízatások lejáratának folyamatos nyomon követése és szükség szerint megújítása, hogy a pénzügyi beszámolók auditálása megfeleljen a szakmai és jogi elvárásoknak. Több esetben elmarad ennek cégbírósági bejegyeztetése, amely szintén problémákat okozhat.

5.Kötelező tőkerendezés 

A saját tőke nem megfelelő mértéke esetén a szabályozás kötelezi a cégtulajdonosokat a tőkehelyzet rendezésére. 

A tőkerendezésre a jogszabály többféle lehetőséget is biztosít a társaságok számára, a meghatározott mértékű saját tőke helyreállítására megoldást jelenthet; a tartozáselengedés, pótbefizetés vagy tőkeemelés (fióktelepek esetén a külföldi vállalat által biztosított források bejelentése kapcsán),annak érdekében, hogy a cég tőkehelyzete jogszerű legyen.

Minden cég esetében eltérő az, hogy melyik opciót lehetséges vagy érdemes megvalósítani, így érdemes ezen kérdést is körül járni legkésőbb a beszámoló elfogadáskor, ugyanis a tőkevesztésre vonatkozó szabályok az ügyvezetés és a legfőbb szerv számára is rövid határidőn belül teljesítendő kötelezettségeket írnak elő.

6.Osztalékeltérítés szabályainak meghatározása

Amennyiben a létesítő okirattól eltérő osztalékfizetést tervez a cég, a taggyűlés kifejezett döntésére, vagy akár a létesítő okirat módosítására is szükség lehet. 

Egyes esetekben érdemes lehet a tagoknak egymás közötti, tagi (szindikátusi) megállapodásban rendezni az osztalékpolitikára vonatkozó speciális szabályokat. Tagi megállapodás létrehozása esetén további kérdések rendezését is javasolt átgondolni.

7.Létesítő okirat frissítése, módosítása

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a társaság létesítő okirata mindig a tükrözze a cég aktuális adatait és működési kereteit, megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint összhangban legyen a cégnyilvántartással. Így – különösen tőkerendezés vagy osztalékeltérítés esetén – annak módosítása is szükséges lehet a beszámoló elfogadásakor. 

8.Átalakulási előkészületek, cégstrukturálás

Amennyiben a cégstruktúra átalakítása tervben van, úgy az éves beszámolóhoz érdemes igazítani egy esetleges átalakulás (formaváltás, szétválás, egyesülés) előkészítését is. 

Ennek hiányában is érdemes átgondolni, hogy a jelenlegi cégstruktúra kellően optimális-e, adózási és vagyonvédelmi szempontból más – pl. holdingsturktúra vagy bizalmi vagyonkezelési  struktúra kialakítása indokolt lehet-e, cégértékesítés szándéka miatt felmerülhet-e egyes üzletágak kiszervezésére vonatkozó igény.

Holdingstruktúra kialakítása - Érdekel!

Az RSM Legal szakértő ügyvédi csapata készséggel áll rendelkezésre az évzáráshoz kapcsolódó jogi kötelezettségek esetén, illetve fentieken túl a vállalati működéshez kapcsolódó általános jogi feladatok ellátásában is.

  Ajánlatot kérek

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom