Facebook image

Holdingstruktúra kialakításával kapcsolatos adó és jogi tanácsadás

Egy holdingstruktúra a vagyonvédelmi és adózási előnyökön túl, a vállalatirányítási folyamatok egyszerűsítésére is alkalmas és megfelelő eszköz a családi vagyon hosszú távú szabályozott működtetésére.

Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal!

Fajcsák Gábor

Partner, Adóüzletág-vezető

dr. Szűcs Bálint partner, ügyvéd, adótanácsadó

dr. Szűcs Bálint

Irodavezető ügyvéd
Partner, Adótanácsadó

Udvardy Károly ügyvéd | RSM Legal

dr. Udvardy Károly

Ügyvéd

Telefon

Holdingstruktúra kialakításával kapcsolatos adó és jogi tanácsadás

A céges vagyon gyarapodása, a cég méretének növekedése,  az egyes üzletágak differenciálódása, és nem utolsó sorban a generációváltás iránti igény felveti a cégstruktúra átalakításának szükségességét. A közvetlenül magánszemélyek tulajdonában álló cégcsoport vagyonbiztonsági és adózási szempontból sem a legkedvezőbb struktúra a cég terjeszkedéséhez, növekedéséhez.

Egy megfelelően kialakított holdingstruktúrának azonban számos előnye van,így a vagyonvédelmi és adózási előnyökön túl, a vállalatirányítási folyamatok egyszerűsítésére is alkalmas, illetve oly módon is átalakítható egy cégcsoport szerkezete, amely előkészíti egy üzletág akvizícióját, vagy eladását, továbbá a munkavállalói ösztönzőrendszerek kialakítását is támogatja.

A holdingstruktúra – bizonyos keretek között – megfelelő eszköz lehet arra is, hogy a családi vagyon hosszú távú működtetésével kapcsolatos kérdések egy részét is szabályozzák a családtagok. Ezzel összefüggésben fontos ugyanakkor arra rávilágítani, hogy igazán testreszabott, a házassági vagyonjogi és öröklési kérdéseket is szofisztikáltan kezelő rendszer kialakításához egyéb jogintézmények (így például bizalmi vagyonkezelés) igénybevétele is ajánlott a holdingstruktúra kialakítása mellett. 

Az RSM cégátalakításhoz és holdingstruktúra kialakításához kapcsolódó tanácsadási szolgáltatásai

Társasági (re)strukturálással, cégcsoport-szerkezet tervezéssel, holdingtársasági forma kialakításával foglalkozó kollégáink széleskörű tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik nem csak az optimális holdingstruktúra adózási és jogi szempontú megtervezése, hanem annak létrehozása, valamint működtetése során is magas szintű és komplex támogatást nyújtanak.

Cégcsoport és holdingstruktúra megtervezése során szakértőink az alábbi átvilágítási és tanácsadási feladatokat látják el:

 • Jelenlegi cégstruktúra és tipikus operációs kockázatok feltérképezése, vagyonvédelmi szempontok vizsgálata;
 • A jelenlegi tulajdonosi szerkezet feltárása és a tulajdonosi célkitűzések vizsgálata (családi cégek esetén az operációban érintett családtagok közötti házassági/élettársi vagyonjogi, öröklési viszonyok felmérése, figyelemmel a generációváltás, a cégértékesítés, illetve külső menedzsment bevonásának lehetőségére is);
 • Az önálló ügyvezetésből eredő kockázatok azonosítása, javaslattétel azok kezelésére;
 • Tulajdonosok közötti tagi megállapodások, szindikátusi szerződések feltételeinek vizsgálata;
 • Javaslattétel a közép és hosszú távú célokat is megvalósító, optimális cégstruktúrára vonatkozóan (szükség szerint bizalmi vagyonkezelési jogviszony előnyeinek bemutatása a holdingstruktúrával együtt);
 • A cégstruktúra átalakítás folyamatának megtervezése, ami biztosítja az optimális átmenetet, a hatékony működést, illetve megteremti egy későbbi esetleges exit kedvező adózási és jogi környezetét, figyelembe véve a tulajdonosok rövid és hosszabb távú célkitűzéseit is;
 • A kialakítandó cégstruktúra optimális finanszírozásának megtervezése;
 • Alternatív adózási módok alkalmazásának vizsgálata;
 • Transzferár tanácsadás: cégcsoporton belüli ügyletek, szolgáltatások, szerződéses kapcsolatok, számviteli gyakorlatok és a transzferárazás megfelelőségének vizsgálata;
 • Cégérték meghatározása 
 • A jogutódlással átadandó vagyon kapcsán az ÁFA törvény szerinti termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő joghatások beállásának vizsgálata;
 • Csoportos adóalanyiságválasztás létjogosultságának  vizsgálata;
 • Ingatlannal rendelkező társaságok illetékjogi vizsgálata;
 • Az átalakítással összefüggésben szerzett vagy létrehozott részesedések kapcsán a bejelentett részesedésre vonatkozó tanácsadás;
 • Munkavállalói ösztönzőrendszerek, kulcs munkavállalók javadalmazásának megtervezése;
 • Cégátalakításhoz esetlegesen szükséges előzetes hozzájárulások vizsgálata (pl. állami támogató hatóságok, finanszírozók, befektetők, szerződéses partnerek által előírt „change of control” rendelkezések alkalmazásának vizsgálata); 

A tervezési fázisban kialakított tulajdonosi döntéseknek megfelelő átalakítások megvalósítása, a javasolt módosítások implementálása és a folyamatos működtetés fenntartása során szakértőink az alábbi feladatokat látják el:

 • Szükség szerinti cégalapítások (holdingcég, vagyonkezelő és eszközkezelő cégek, operatív cégek),vagy megszüntetések (végelszámolások);
 • Az átalakításhoz szükséges, csoporton belüli tranzakciók, cégmódosítások végrehajtása (pl. tagváltozások, apportok átvezetése) és egyéb, vonatkozó feladatok ellátása (pl. részvénykeletkeztetések);
 • Átalakulások (összeolvadás, beolvadás, kiválás, különválás) és formaváltások jogi, adójogi és számviteli lebonyolítása, munkaügyi jogutódlások kezelése, a változások cégnyilvántartáson kívüli nyilvántartásokban történő átvezetése (pl. ingatlan-nyilvántartásban, szellemi tulajdonra vonatkozó nyilvántartásokban történő átvezetések);
 • Tulajdonosok egymás közötti viszonyainak rendezése, szindikátusi megállapodások megszerkesztése;
 • Tulajdonosi kontroll beépítése (legfőbb szervi és ügyvezetői hatáskörök részletes szabályozása, képviseletre jogosultak döntési hatáskörének megállapítása);
 • Munkavállalói ösztönzőrendszerek bevezetésének támogatása;
 • Transzferár tanácsadás;
 • Cégértékelési szolgáltatások
 • Csoporton belüli szerződések kialakítása (pl. kölcsönszerződések, bérleti megállapodások, licencszerződések, központosított szolgáltatási, beszerzési szerződések, adminisztratív és költségmegosztási megállapodások, aktív holding esetén menedzsmentszolgáltatások, stb.);
 • Üzletág-átruházási megállapodások előkészítése, kitárgyalása, megvalósítás teljes körű jogi és adózási szempontú támogatása;
 • Cégértékesítés teljes körű támogatása;
 • Cégátalakításhoz kapcsolódó családi vagyontervezés;
 • Cégcsoport működése során felmerülő adózási és számviteli kérdések kezelése;
 • Cégcsoport könyvelési és adóbevallási teendőinek ellátása;
 • Exit tervezés. 


Felkeltettük érdeklődését?

Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat