Facebook image
Mentés

Éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele – ne kockáztassa a súlyos jogkövetkezményeket!

Az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele nem csupán adminisztratív kötelezettség, hanem a vállalat pénzügyi átláthatóságának és hitelességének alapja. A beszámoló letétbe helyezési kötelezettség elmulasztása mulasztási bírsággal, adószámtörléssel, kényszertörléssel, a vezető tisztségviselő eltiltásával, illetve nagyon szélsőséges esetben bűntetőeljárás megindításával is járhat.

A beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének fontossága

Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozás köteles a működéséről, a vagyoni, a pénzügyi és a jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárása után könyvvezetéssel alátámasztott, magyar nyelvű beszámolót készíteni és annak közzétételéről és letétbe helyezéséről gondoskodni a Számviteli törvényben megadott határidőnek megfelelően.

A beszámoló letétbe helyezésének elmulasztása súlyos jogkövetkezményekkel járthat, ezért komolyan kell venni az adóhatóság harmincnapos határidejű beszámoló letétbe helyezési és közzétételi felhívását és soron kívül elkészíteni és közzétenni a beszámolót. 

Jogkövetkezmények és bírságok a beszámoló letétbehelyezésének elmulasztása esetén

1.Mulasztási bírság

Ha a társaság az adóhatósági felhívásban foglalt letétbe helyezési kötelezettségét nem teljesíti, akkor az adóhatóság újabb 30 napos határidő kitűzésével és 200.000 forint mulasztási bírság kiszabásával ismételten felhívást kezdeményez a beszámoló letétbehelyezési  kötelezettség teljesítésére. 

2.Adószám törlése – törlés a cégjegyzékből

Amennyiben a társaság a beszámoló letétbehelyezési kötelezettségének az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget, az adóhatóság a cég adószámát törli és erről a cégbíróságot értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

Fontos tudni, hogy nem lehet törölni az adószámot abban az esetben, ha a társaság a beszámoló letétbehelyezési, illetve közzétételi kötelezettségét az adószám törléséről szóló határozat véglegessé 

Ellenkező esetben azonban a cégbíróság a kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, melynek keretében törlik a céget a cégjegyzékből. 

3.Következmények a vállalatvezetőkre nézve

A beszámoló letétbe helyezésének elmulasztása a cég megszűnésén túl, további súlyos következményekhez is vezethet

A cégbíróság ugyanis eltiltja a cég 

 • a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában, vagy az azt megelőző két évben bejegyzett vezető tisztségviselőjét, 
 • korlátlan tagi felelősséggel működő cég esetén a cég tagjait (tagját), 
 • korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaság esetén a társaság többségi befolyással rendelkező tagját.
 Az eltiltott személy az eltiltás hatálya alatt nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja.

4.Hitelezői követelések megtérítése

A vállalkozás megszűnésén túl a hitelezői érdekek sérelmét kell vélelmezni abban az esetben, ha a felszámolás kezdő időpontja előtt a vezető tisztségviselő nem gondoskodott a vállalkozás pénzügyi beszámolójának közzétételéről. Ekkor a mulasztó tisztségviselőnek kell bizonyítania, hogy a felszámolással fenyegető helyzet bekövetkezését követően a hitelezők érdekeinek megfelelően látta el ügyvezetési feladatait. Ha ezt nem tudja bizonyítani, akár a hitelezők ki nem elégített követeléseinek a megtérítésére is kötelezhető.

Megelőzés és megfelelő eljárás a beszámoló letétbe helyezése és közzététele során

A legfontosabb, hogy minden értintett társaság időben és szabályszerűen készítse el, tegye közzé és helyezze letétbe a beszámolót.

Amennyiben bármilyen bizonytalanság merül fel ebben a folyamatban, érdemes szakértői segítséget igénybe venni. Az RSM Hungary adótanácsadói készen állnak, hogy segítsenek a beszámoló elkészítésében és letétbe helyezésében, elkerülve ezzel a fent említett súlyos következményeket.

Adótanácsadó segétségét kérem

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom