Facebook image
Mentés
Fajcsák Gábor

Megkurtítják a látvány-csapatsport támogatása utáni kedvezményeket

Jelentősen csökkentheti a látvány-csapatsportok támogatása iránti kedvet a társasági adó törvény új módosítása, amely az eddigi kedvezményt 75 százalékkal mérsékli. A szándék érthető, a hatás azonban kérdéses. A módosítás alkalmazási hatálya miatt verseny indulhat a már elfogadott sportfejlesztési programok támogatásáért. Szabályozási pontatlanság miatt viszont néhány szerencsés vállalkozás másokhoz képest jobban járhat.

Évközi a változás a csapatsport támogatási rendszerben, de a pontatlan szabályozás miatt néhány vállalkozás kevésbé jár rosszul a többinél – mutat rá Fajcsák Gábor, az RSM DTM adómenedzsere. A 2013. május 19-én hatályba lépett módosítás kiegészítő sportfejlesztési támogatás befizetésének kötelezettségét írja elő azon vállalkozások számára, amelyek élni kívánnak a sporttámogatások TAO kedvezményével. Az új szabály hatására a TAO kedvezmény mértéke a korábbi érték negyedére csökken, ami hatással lehet az eddig sporttámogatásban gondolkodó társaságok támogatási kedvére.

A valódi kormányzati szándék a 2013. évi módosítás hivatalos indoklásából nem állapítható meg, azonban figyelembe véve, hogy 2012-ben a sporttámogatások a társasági adóból származó bevételt mintegy 10 százalékkal csökkenthették, a jogszabály változtatásának a célja feltehetőleg a költségvetés egyenlegének a javítása.

A módosítás hatásait pontosan nem lehet megbecsülni, de felmerül a kérdés, vajon nem éppen az ellenkező hatást, a sporttámogatások radikális csökkenését érik-e el ezzel a módosítással a jogalkotók. Talán egyszerűbb lett volna felmérni a költségvetés teherbíró képességét, és húzni egy vonalat az egy évben maximálisan kiadható adókedvezményre jogosító sporttámogatási igazolások tekintetében, ahogyan a színháztámogatások esetén is sikerült ezt megtenni – utal az intézkedés lehetséges hatásaira Fajcsák Gábor.

A módosítás komoly hátrányt jelenthet az új programokat benyújtók számára, hiszen a támogatók valószínűleg a régi programokat fogják keresni. Tekintettel arra, hogy a még nem lezárult sportprogramok meghosszabbíthatóak, ez az átmeneti rendelkezés akár évekre is bebetonozhatja a támogatást szerezni képes szervezetek körét. Más szemszögből ez a helyzet akár meg is könnyítheti a korábbi programokkal rendelkezők támogatásszerzését, hiszen az ő támogatásukért verseny indulhat az adókedvezményt megszerezni kívánó cégek között.

A módosítás hatásait ellensúlyozni hivatott ugyanakkor a szabály azon része, amely szerint a kiegészítő támogatást szponzori szerződés keretében lehet megfizetni. Eszerint a „sima” támogatással ellentétben a kiegészítő támogatás összegéért cserébe ellenszolgáltatásra jogosult a támogató – teszi hozzá Fajcsák Gábor.

A szabály jelenlegi szövegezése néhány szerencsés vállalkozás számára kevésbé hátrányos, szélsőséges esetben előfordulhat, hogy a 75 százalékos kiegészítő támogatás mindössze a korábbi kedvezmény 40 százalékának elvesztését jelenti. Azon vállalkozások, melyek adóalapja a támogatás figyelembe vétele nélkül 500 és 535 millió Ft közé esik, amennyiben akkora összegű támogatást nyújtanak, amivel adóalapjuk 500 millió Ft alá csökken, a kiegészítő támogatás kalkulációjakor a 10 százalékos adókulccsal számolhatnak. Tekintettel arra, hogy a támogatás egy részével a 19 százalékos adóból spórolnak, miközben a kiegészítő támogatás összegének kalkulációjakor csak a 10 százalékos adókulccsal megállapított kedvezmény után kell a 75 százalékot számolni, előnyük keletkezik azon vállalkozásokkal szemben, amelyek árbevétele nem ebbe a sávba esik. Ennek hatásait az alábbi táblázatban néhány példán keresztül mutatjuk be, illetve a lenti URL-címen megadott kalkulátor egyéni számításokra is lehetőséget biztosít:

A társaság adóalapja500 000 000510 000 000520 000 000535 000 000535 001 000
Alapesetben fizetendő
társasági adó
 50 000 00051 900 000 53 800 000 56 650 000 56 650 000 
Maximális támogatás 32 710 00033 364 000 34 018 000 35 000 000 35 000 000 
Új adóalap467 290 000476 636 000 485 982 000 500 000 000 500 001 000
Új adó 14 019 00014 300 000 14 580 000 15 000 000 15 000 000 
Kiegészítő támogatás 2 453 2502 502 300 2 551 350 2 625 000 4 987 500 
Megtakarítás 817 7501 733 7002 650 6504 025 0001 662 500

Megtakarítás mértéke a 

támogatáshoz képest a
kiegészítő támogatás nélkül

 10,00%12,7% 15,29%19,00%  19,00%
Megtakarítás mértéke a
támogatáshoz képest a
kiegészítő támogatással
 2,50%5,20% 7,79% 11,50% 4,75% 
Megtakarítás csökkenésének
a mértéke
 75,00%59,07% 49,05% 39,47% 75,00%

Kalkulátorunk segítségével kiszámolhatja, hogy az aktuális szabályozás értelmében mekkora társasági adó megtakarítást érhet el egy-egy klub támogatásával:

Lenyesték a látványcsapatsport-támogatási rendszer szárnyait?


    Kapcsolódó bejegyzéseink