Facebook image
Mentés
Kalocsai Zsolt, RSM Hungary, elnök-vezésigazgató
Kalocsai Zsolt

Késedelmi kamatot igényelhetnek vissza cégek az államtól

Kamatfizetési igényt érvényesíthet a magyar állammal szemben az a társaság, amely korábban azért nem tudta visszaigényelni az áfát, mert beszerzése nem volt kifizetve.

Az Európai Bíróság korábbi döntése szerint   jogsértő volt a magyar áfa törvény azon előírása, amely az áfa-visszaigénylés feltételeként írta elő az ellenérték tényleges pénzügyi rendezését. Az ítélet eredményeképpen a magyar Országgyűlés később módosította az áfa-törvényt és az Európai Bíróság által sérelmezett rendelkezést hatályon kívül helyezte. Ezzel egyidejűleg lehetővé vált a korábban kifizetettség hiánya miatt „bennrekedt” áfa visszaigénylése.  

Az EB újabb, (a Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. ügyében született) döntésében a magyar, illetve az EU szabályok alapján megállapította, hogy a magyar állam késedelmi kamat fizetésére köteles  azon vállalkozások felé, amelyek korábban – az ellenérték kifizetettsége hiányában – azért nem tudták visszaigényelni az áfát, mert azt az akkori áfa-törvény idevonatkozó rendelkezései - a Közösségi jogba ütköző módon – nem tették azt lehetővé

Így a vállalkozások nem csupán a korábban a szabályozás miatt visszatartott áfát igényelhetik vissza, de a késedelmes kifizetés miatt késedelmi kamatra is jogosulttá váltak. Az adóhatóságnak a késedelem minden napjára a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot kell megfizetnie az érintett cégek számára. Az EB határozata alapján az adóhatóság késedelmi kamat fizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a késedelem azért keletkezik, mert a magyar szabályozás, amely nem volt összhangban az irányelvi rendelkezéseivel, nem tette lehetővé az adó visszatérítését.

Így ha egy társaság  érintett volt ebben a kérdéskörben – vagyis 2011 előtt azért nem nyújtott be adó-visszaigénylési kérelmet, mert az ún. „kifizetettségi” feltételek nem álltak fenn - érdemes megvizsgálnia mekkora összegű késedelmi kamatra lenne jogosult és igényét jelezni a hatóság felé, hiszen kamatfizetési igényt érvényesíthet az állammal szemben a késedelem idejére. Természetesen a vállalatnak bizonyítania kell, hogy ha a magyar szabályozás összhangban lett volna az irányelv rendelkezéseivel, benyújtotta volna az adó-visszaigénylési kérelmet és visszakaphatta volna az áfa összeget.

Részletek a blogbejegyzésünkben.


    Kapcsolódó bejegyzéseink