Facebook image
Mentés
Fajcsák Gábor

Hiba-e befogadni egy felfüggesztett adószámú vállalkozás számláját?

Az adószám felfüggesztésének ideje 'fekete időszak' az érintett társaság számára, mivel áfa-bevallásaiban adót sem levonni, sem visszaigényelni nem tud. A vasszigor teljes, a korábbi időszakok görgetett levonható áfája sem vehető figyelembe, illetve a folyamatban lévő kiutalásokat is leállítja az adóhatóság. Az adószám felfüggesztés külső érintettje (vevője) esetében az adólevonási jogot nem befolyásolja, hogy a számla kiállítójának adószámát felfüggesztették. A számla befogadójának csupán arra kell figyelnie, hogy a befogadott számla áfája levonható legyen, a számla a vevő nevére szóljon, s hiteles legyen.

Az adószám felfüggesztéssel a vállalkozások kedvező esetben csak érintőlegesen – esetleg ’pórul járt’ üzletfelük révén – találkozhatnak, azonban felmerül a kérdés, mi a teendő ebben az esetben, befolyásolja-e kötelezettségeiket, és jogaikat e tény? E szankció külső érintettre vonatkozó következményei egyszerűen összefoglalhatók. Az adólevonási jogot ugyanis nem befolyásolja, hogy a számla kiállítójának adószámát felfüggesztették. A számla befogadójának csupán arra kell figyelnie, hogy a befogadott számla áfája levonható legyen, a számla a vevő nevére szóljon, s hiteles legyen.

"Az érintett társaság helyzete már komplikáltabb, az adószám felfüggesztésének ideje "fekete időszak", mivel az ez alatt benyújtott áfa-bevallásokban adót sem levonni, sem visszaigényelni nem tud a társaság. A régebbi, de még be nem vallott beszerzési számláinak áfája sem vonható le az adószám felfüggesztése alatti időszakban. A vasszigor teljes, a korábbi időszakok görgetett levonható áfája sem vehető figyelembe, illetve a folyamatban lévő kiutalásokat is leállítja az adóhatóság.„- összegezte Hegedüs Sándor, az RSM DTM Hungary adópartnere.

A felfüggesztés ideje alatt benyújtott bevallásokban a teljes fizetendő adót meg kell fizetni, nincsenek csökkentő tételek. Ha a társaság szerencsésen túlesik a felfüggesztésen, tehát határozatot hoznak a felfüggesztés megszüntetéséről, s nem törlik az adószámát, akkor soron következő bevallásában már szerepeltethet levonható adót, illetve előző időszakról áthozott csökkentő tételt, azonban visszaigényelhető adó az első bevallásban még nem szerepeltethető. Természetesen, ha törlik a vállalkozás adószámát, a levonási jog is elenyészik. Az adószám felfüggesztése, egyrészt az adólevonási jog megvonása miatt cash-flow terhet jelent a társaság számára, másrészt erkölcsi kárt okoz, hiszen az adóhatóság honlapján nyilvánosan is lekérdezhető, hogy egy adószám felfüggesztésre került-e. Az Adóhatóság honlapján január első napjaiban 5 521 adószám szerepelt felfüggesztettként, és 15 848 adószám töröltként.

Ha a felfüggesztés adószám törlésbe fordul

Az adószám törlésekor az adószámot az adóhatóság megszűntnek nyilvánítja, és erről a cégbíróságot is értesíti. A cégbíróság ezt a tényt felvezeti a cégjegyzékbe – amennyiben a társaság továbbra is gazdasági tevékenységet végez, új adószámot kell kérnie. Itt érdemes kiemelni, hogy az ügyfelek nyilvános cégadatainak rendszeres ellenőrzése azért is hasznos, mert a törölt adószám alól kiállított számlák áfája nem levonható.

"Az adószám-felfüggesztés és - megszüntetés szabályainak pontos ismeretére minden bizonnyal szükség lesz majd a 2009-es beszámolók közzétételekor, hiszen annak elmulasztása szintén járhat ilyen jogkövetkezményekkel.”- emelte ki Hegedüs Sándor. A társaságok akár önhibájukon kívül is kerülhetnek ilyen helyzetbe, például amikor a közzétételi költségtérítés megfizetéséről szóló igazolás nem érkezik meg a társasághoz.

Miért kerülhet sor az adószám felfüggesztésére?

Érdemes sorra vennünk, hogy mely esetekben függesztheti fel az adóhatóság egy cég adószámát. A szankció akkor alkalmazható, ha a cég nem elérhető a hatóság számára, a levelek a címzett elérhetetlensége miatt visszajönnek, a cég nem lelhető fel a székhelyén, képviselőjét az adóhatósághoz nem jelentették be, vagy nem érhető utol a megadott elérhetőségeken. Ugyanilyen eredményre vezet, ha a cég bevallásai egy évnél hosszabb ideje nincsenek benyújtva, vagy a bevallott adót több mint egy éve nem fizették be. Az adószámot akkor is felfüggesztik, amikor a 60 napos üzletlezárást, a tevékenység 60 napos felfüggesztését másodízben rendelik el. Végül, az elektronikus beszámoló közzétételének elmulasztása is az adószám felfüggesztését vonja maga után, így erre fokozottan érdemes figyelni 2010-ben.

Hogyan mentesülhet a vállalkozás az adószám felfüggesztésétől?

Amennyiben a felfüggesztés oka a társaság elérhetetlensége, az adóhatóság törvényességi felügyeleti eljárást, illetve a cég megszüntetése iránti eljárást kezdeményez. Az adószám felfüggesztéséről szóló határozat ellen 15 napon belül lehet fellebbezni – ilyenkor az adóhatóság megvizsgálja, megszűnt-e a felfüggesztés oka. Ha bizonyítást nyer, hogy az adószám újraaktivizálásának nincs törvényi akadálya, az adóhatóság megszünteti az adószám felfüggesztését. Kérelem hiányában a felfüggesztő határozat jogerőre emelkedése után legkésőbb 30 nappal az adóhatóság törli az adószámot - ez alól csak a felszámolás vagy végelszámolás alatt álló cégek kivételek. A törlő határozat ellen a közléstől számított nyolc napon belül lehet fellebbezni, mely már az utolsó esély.


    Kapcsolódó bejegyzéseink