Facebook image
Mentés
Kalocsai Zsolt, RSM Hungary, elnök-vezésigazgató
Kalocsai Zsolt

A gazdasági sokkok átvészelésének kulcsa a rugalmasság

Mi védi meg az egyes országokat strukturális törésektől, mitől lesznek alkalmazkodóképesebbek egyes gazdaságok másoknál? Az RSM pénzügyi és adótanácsadó hálózat szakértői európai kutatásukban ezen kérdésekre keresték a választ. Az üzleti kultúra, a vállalatvezetők attitűdje és a vállalati stratégiák együttesen határozzák meg egy-egy ország ’stratégiai rugalmasságát’, így a vállalkozások túlélési és működési képességét az egyes európai államokban.

Abban, hogy a változások átvészelésére és kezelésére, illetve az új helyzetekhez való fokozatos alkalmazkodásra - s így a strukturális törések elkerülésére – a nemzetgazdaságok hogyan vannak felkészülve jelentős szerepet játszik a rugalmasság. Ezen képességet nagyban meghatározza a vállalatok stratégiai beállítottsága, a vállalatvezetők mentalitása és az ország üzleti kultúrája is. Az RSM európai hálózatának közel 300 szakértője 14 országban vizsgálta a vállalkozások indításának és működtetésének körülményeit meghatározó gazdasági tényezőket, a vállalatok stratégiai döntéseit, és a vállalatvezetők attitűdjét, hogy feltérképezze, ezek milyen szerepet játszanak az országok gazdasági fejlődésében. 

Noha 2014-ben a hivatalos adatoknál némiképp lassabb, 2015-ben pedig gyorsabb ütemű GDP növekedést várnak a szakértők, a növekedés mellett nem számítanak a munkanélküliség jelentős csökkenésére, ami strukturális munkaerőhiányra utalhat. A növekedés motorját ugyanakkor mindenütt inkább a lakossági fogyasztás növekedésében látják. „A felmérés első fázisának eredményeképpen elmondható, hogy a magasabb szintű gazdasági rugalmassághoz proaktív, ugyanakkor kockázattudatos vállalatvezetőkre, nagyobb arányú agresszív stratégiájú és nemzetközi piacokra törő aktív vállalatra, hatékony politikai intézményekre és modernebb vállalati szervezeti kultúrára van szükség a szakértők véleménye szerint”- összegezte Kalocsai Zsolt, az RSM DTM elnök-vezérigazgatója az RSM európai kutatásának megállapításait.

Vállalatvezetői mentalitás – közepes proaktivitás, eltérések a kockázatviselési hajlandóságban

A nemzetek között egyértelmű különbségek rajzolódnak ki a vállalatvezetők gondolkodásmódja terén. Míg a német és az osztrák vállalatvezetők kockázatkerülőbbek, addig a lengyel vezetők kockázatkedvelőbbek az átlagosnál. Európai szinten a vállalatvezetők proaktivitási szintje közepesnek értékelhető. A nyerő vállalatvezetői attitűdben egyszerre kell jelen lennie a kockázatvállalási képességnek, a proaktivitásnak és a hatáskörök és felelősségek delegálásának is.

A piaci fókusz meghatározza a vállalati stratégiát

Az elemzés tanúsága szerint a vállalkozások növekedésorientáltsága terén meghatározó, hogy egy vállalat hazai vagy nemzetközi piacokon van jelen. Az RSM szakértői úgy látják, hogy a nemzetközi szinten aktív vállalkozások között többen választják az agresszív – a növekedés mellett elkötelezett – stratégiát, mint a defenzívet, a hazai piacra fókuszáló cégek általában kevésbé agresszívak. A nemzeti piacra koncentráló cégek emellett kevésbé diverzifikálják termékeiket, és kevésbé használják ki a méretgazdaságosság kínálta lehetőségeket, mint az agresszív, nemzetközi szinten is aktív vállalatok. A nemzetközi piacon lévő vállalatok több erőforrást fordítanak kutatás-fejlesztésre is, mint a kizárólag a saját, hazai piacukra fókuszáló társaik.

Az üzleti kultúra szerint négy csoport körvonalazható

 Az európai országok üzleti kultúrájuk – amely társadalmi, foglalkoztatási, szervezeti kultúra, politikai és pénzügyi környezeti tényezőkből állt össze – alapján négy csoportba sorolhatók. „Minden ország más előnyökre építhet, más a belső gazdasági állapota, és más-más megoldandó problémákkal szembesül, de az egyértelmű, hogy az üzleti rugalmasság független az európai integráció – jelentsen az euró-övezeti, vagy EU tagságot – mértékétől” - emelte ki Kalocsai Zsolt. Az üzleti kultúra enyhén korrelál a GDP nagyságával, s az euró krízis országai e terén is gyengébben teljesítenek. A cégek intézményi kultúrája és a makrogazdasági, politikai környezet kölcsönösen függenek egymástól. 

Magyarország – picivel az átlag alatt

A magyar vállalatvezetők proaktivitása és kockázattudatossága az RSM szakértői szerint nagyjából megegyezik az európai átlaggal. Az egyetlen terület, ahol a számok eltérést mutattak, a kezdeményezőkészség. Míg a kutatás eredménye szerint az európai vállalatvezetők csupán  30  százalékára jellemző, hogy inkább reagálnak a versenytársak tevékenységére, ők maguk nem kezdeményeznek, addig a magyar vállalatvezetőket 45 százalékos arányba ezen kategóriába sorolták a szakértők. 

A hazai-, illetve a nemzetközi fókuszú agresszív vállalatok összehasonlítása azt mutatja, hogy a hazai piacra koncentráló cégek jobban preferálják az ár meghatározó szerepét, mint a minőség szerepét. A nemzetközi szinten aktív vállalatok értékelése már nem olyan egyértelmű. Ennek egyik oka lehet, hogy a nemzetközi ellátási láncok – különösen az autóiparban – jelentősen függnek az áraktól és a minőségtől is. 

A magyar üzleti kultúra elmarad az európai átlagtól, amelynek fő oka, hogy a magyar vállalkozások erősen változó szabályozással szembesülnek, magasak a bürokratikus terhek, és a szükségesnél komplikáltabb és kevésbé hatékony az adórendszer. Magyarország előnyei közé tartozik a minőségi oktatási rendszer, és a kvalifikált munkaerő elérhetősége. Az RSM szakértői szerint a magyar vállalkozások kevésbé hajlandóak külföldieket alkalmazni, mint európai társaik, ugyanakkor egyértelműen kirajzolódik, hogy szolgáltatásaikat idegen nyelveken is igyekeznek elérhetővé tenni. 

Vállalati kultúraOrszágokIntegráció mértéke

Egy főre eső GDP (€ 2013 PPP)

Előzmény

Írország

Hollandia

Norvégia

Svédország

Euro

Euro

EFTA

EU

32 500

32 600

49 200

32 700

Kicsivel az átlag

felettiek

Ausztria

Belgium

Németország

Lengyelország

Euro

Euro

Euro

EU

33 200

30 500

32 000

17 500

Kicsivel az átlag

alattiak

Magyarország

Portugália

Eu

Euro

17 200

19 400

Válságban és

kilábalóban

lévő országok

Belgium

Franciaország

Görögország

Spanyolország

EU

Euro

Euro

Euro

12 000

27 800

19 500 (2012)

24 500


    Kapcsolódó bejegyzéseink