Facebook image
Mentés

Még két hét van a csoportos TAO alanyiság választására!

November 1. és 20. között – a hétvége miatt idén november 22-ig – jelenthetik be a vállalkozások, ha áttérnének a csoportos társasági adóalanyiságra.

A csoportos társasági adózás választását minden olyan vállalatnak érdemes megfontolnia, mely megosztaná a veszteségeit, vagy kapcsolt ügyletei miatt mentesülne a transzferár-szabályok alkalmazása alól. 

Csoportos TAO alanyiság – idei változások

A tavalyi szabályozáshoz képest nem változott jelentősen a csoportos TAO alanyiságra vonatkozó szabályrendszer; csupán egyes gazdasági formákat – például nonprofit gazdasági társaság - zárt ki a jogalkotó abból, hogy TAO csoport tagja legyen. 

TAO csoporttagok továbbra is azok a belföldi illetőségű adózók lehetnek, amelyeknek:

 • azonos a mérlegfordulónapjuk, 
 • beszámolójukat azonos számviteli sztenderdek alapján állítják össze, 
 • a csoporttagok között legalább 75 százalékos arányú szavazati jogon alapuló kapcsolat áll fenn, 
 • illetve a csoporttag még nem tagja másik csoportos társasági adóalanynak. 

csoportos tao tanácsadás

A csoportos TAO alanyiság kérelmezésének menete

A TAO csoport létrehozását, illetve a meglévő csoporthoz való csatlakozást a leendő csoporttagoknak közösen, írásban kell kérvényezniük a NAV-nál. Az adózóknak erre általánosságban az adóévük utolsó előtti hónapjának 1. és 20. napja között van lehetőségük. Idén az erre nyitva álló jogvesztő határidő naptári éves adózók esetében 2021. november 22., amely elmulasztása esetén igazolási kérelem nem nyújtható be. 

A 2021. november 22-ig benyújtott kérelmek esetében, amennyiben a NAV a kérelemnek helyt ad, a TAO csoport 2022. január 1-jétől jön létre. 

Ugyanezekkel a határidőkkel kell számolni abban az esetben is, ha valamely adózó egy már meglévő csoportos társasági adóalanyhoz új tagként csatlakozna.

A TAO csoport előnyei

Abban az esetben, ha egy cégcsoport csoportos TAO alanyiság létrehozását fontolgatná, az alábbi szempontokat érdemes mérlegelni:

Transzferár-mentesség: a TAO csoport egyik legnagyobb előnye, hogy a csoporttagok az egymással folytatott ügyleteik tekintetében nemcsak a transzferár dokumentációs kötelezettség, hanem a szokásos piaci ár alkalmazására vonatkozó rendelkezések alól is mentesülhetnek. 

Elhatárolt veszteségek csoport szintű felhasználhatósága: valamely csoporttagnál a TAO csoport ideje alatt keletkezett elhatárolt veszteség már a keletkezése adóévében is felhasználható az adóalap csökkentéseként, így abból arányosan a nyereséges csoporttagok is részesülhetnek.

Nem vesznek el a korábbi adókedvezmények: valamely adózó a csoporttagsága előtti adókedvezményét a tao-csoport tagjaként továbbra is érvényesítheti az egyedi adóalapja szintjén, amennyiben a kedvezmény feltételeinek a csoport tagjaként is eleget tesz.

Csoportszintű kamatlevonhatósági szabályok: bár a 939.810.000 forintos limit a nettó finanszírozási költséggel rendelkező összes csoporttagra együttesen vonatkozik, a módosító tétel a nettó finanszírozási költség arányában az érintett csoporttagok között megosztódik. 

csoportos tao tanácsadás

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom