Facebook image
Mentés

Csoportos társasági adó választás – itt a határidő!

A csoportos társasági adóalanyiságot minden évben 2020. november 1-20. között választhatják a társaságok. A csoportos tao alanyiságot a leendő csoporttagoknak közösen, írásban kell kérniük a NAV-nál. A 2020. november 20-ig benyújtott kérelmeket a NAV engedélyezi, a társasági adócsoport pedig 2021. január 1-től hatályos.

A társasági adócsoport alakításra, illetve csoportos társasági adóalanyhoz való csatlakozásra kizárólag az adóév utolsó előtti hónapjának 1. és 20. napja között van lehetősége az adózóknak. Ez naptári éves adóalanyok esetén a november 1-20. közötti időszak.

Amennyiben meglévő tao-csoporthoz új tagként csatlakozna egy már működő adózó, vagy új tao-csoport létrehozásán gondolkodik egy vállalatcsoport, az alábbi szempontokat kell mérlegelni az elkövetkező hetekben: 

1)Lehet-e elhatárolt veszteséggel számolni? 

A társasági adócsoport adóalapja a csoporttagok által egyedileg megállapított, nem negatív adóalapok összege, amelyet a csoportos adóalanyiság elhatárolt veszteségére vonatkozó speciális szabályok szerint csökkenteni lehet. 

A csoportos adóalanyiság alatt keletkezett elhatárolt veszteség a keletkezése adóévében és az azt követő öt adóévben számolható el a csoport adóalapjának csökkentéseként, a csoportképviselő döntése szerinti megosztásban.

2) Vannak-e kapcsolt ügyletek a tao-csoporton belül? 

A tao-csoport tagjai között megvalósuló ügyletek vonatkozásában a csoporttagok mentesülhetnek a transzferár szabályok alkalmazása alól. A csoporttagok – bizonyos kivételekkel – a társasági adó vonatkozásában nem kötelesek a szokásos piaci árat megállapítani és ettől való eltérés esetén az adóalapot módosítani, valamint ezen ügyleteket dokumentálni. A Tao tv. szerinti transzferár dokumentációs kötelezettséget csak a tao-csoport szintjén (vagyis a csoporton kívüli kapcsolt vállalkozások viszonylatában) kell teljesíteni.

3) Adókedvezmények felhasználása tao csoport esetén

A tao-csoport az adókedvezmények érvényesítése szempontjából egyetlen adózónak minősül. A tao-csoport akkor vehet igénybe adókedvezményt, ha az adókedvezményre vonatkozó feltételeknek való megfelelést valamely csoporttag vállalja és teljesíti a kapcsolódó feltételeket. A tao-csoport a jogosult csoporttagra vonatkozóan egyedileg alkalmazza az érvényesítési korlátokat. A csoporttag csoporttagsága előtti adókedvezményét a tao-csoport tagjaként továbbra is érvényesítheti, amennyiben a kedvezmény feltételeinek csoporttagként is megfelel.

4) Mekkora kamatösszegekkel kell számolni? 

A kamatlevonás-korlátozási szabály értelmében a 939.810.000 forintos értékhatár együttesen vonatkozik a csoportos társasági adóalany azon tagjaira, amelyek nettó finanszírozási költséggel rendelkeznek. A növelő tétel meghatározása során a csoportszintű finanszírozási költséggel kell számolni; az esetleges növelő tétel megosztásra kerül az érintett csoporttagok között. Ennek megfelelően előzetesen érdemes megvizsgálni, hogy a leendő csoporttagok milyen mértékben érintettek a korlátozásban.

Mik a tao csoport tagság előfeltételei, mely társaságok lehetnek tagok?

 • a csoporttagok belföldi illetőségű adózók,
 • a csoporttagoknak azonos a mérlegfordulónapja,
 • a csoporttagok éves beszámolójukat azonos számviteli sztenderdek (Sztv. III. fejezete/IFRS) alapján állítják össze,
 • a csoporttagok között legalább 75 százalékos arányú szavazati jogon alapuló kapcsolt vállalkozási viszony áll fenn,
 • egy társaság egyszerre csak egy társasági adócsoportnak lehet tagja.

Milyen adminisztrációs kötelezettségeknek kell eleget tenni csoportos társasági adózás esetén?

 • Közös kérelemnyomtatvány benyújtása új tao-csoport létrehozása vagy már meglévő tao-csoporthoz való csatlakozás esetén
 • Változásbejelentő nyomtatvány benyújtása már meglévő tao-csoporthoz való csatlakozás esetén

KÉRDÉSE LENNE A TAO CSOPORT JOGOSULTSÁG, BEJELENTKEZÉS KAPCSÁN?
TEGYE FEL SZAKÉRTŐNKNEK!

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom