Facebook image
Mentés
dr. Kiss Helga adóigazgató, RSM Hungary
Kiss Helga
Áfa

Áfaváltozások az adócsomagban

Az Áfa tv. módosítása érinti a pénzforgalmi szolgáltatók adatközlési kötelezettségeit, de kiegészítést találunk az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésére vonatkozóan, valamint a NAV felé jelentett adatok felhasználásával, illetve a behajthatatlan követelések áfa visszaigénylése kapcsán is.

Pénzforgalmi szolgáltatók adatközlési kötelezettsége

Az elektronikus kereskedelem tekintetében 2021. július 1-jétől jelentős változások lépnek életbe, az EU-szabályozás egységes változásának köszönhetően. Az új szabályok lehetővé teszik, hogy az elektronikus felületeken a főként magánszemélyek részére történő, határon átnyúló értékesítések, szolgáltatások esetében az értékesítőnek nem  kötelező regisztrálnia a fogyasztó tagállamában, az áfafizetési kötelezettségnek egy egyablakos európai rendszeren keresztül tehet eleget. Attól a pillanattól kezdve, hogy az adóalany az egyablakos rendszerben (OSS) benyújtotta áfabevallását, már nincs több tennivalója. Az egyes tagállamokkal szembeni adókötelezettséget a tagállamok adóhatóságai fogják egymás között rendezni.

Habár az egyablakos rendszer a vállalkozások dolgát egyszerűbbé teszi, az adóhatóságokat ugyanakkor ellenőrzési szempontból nehezebb helyzetbe hozza. A módosítás ezért egy új adatközlési kötelezettséget telepít az elektronikus kereskedelemben közreműködő pénzforgalmi szolgáltatókra. Ezentúl a határon átnyúló fizetésekről rendelkezésre álló pénzforgalmi adatok az adóhatóság felé továbbításra kerülnek. Az adattovábbítás biztosítja az adóhatóságok számára a határon átnyúló e-kereskedelmi ügyletek utáni áfafizetési-kötelezettség teljesítésének ellenőrzését. Az adóhatóság a jövőben könnyebben tudja ellenőrizni a határon átnyúló fizetési tranzakciókat. 

Váltson Egyablakos Rendszerre velünk!

A módosítás meghatározza, hogy mely esetekben kell a fizetést határon átnyúlónak tekinteni, illetve hogyan állapítható meg a fizető fél és a kedvezményezett (eladó) elhelyezkedése, mikor, melyik pénzforgalmi szolgáltatót terheli a jelentéstétel. Változik a helyzet abban az esetben, amennyiben a kedvezményezett egyik pénzforgalmi szolgáltatója sem a Közösség területén helyezkedik el. Ebben az esetben a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója kötelezett adatszolgáltatásra. A szabályozás ezen kívül a nyilvántartás tartalmi követelményeit is meghatározza.  

Brexit – Külföldi áfa-visszatérítés viszonossági alapon 

A Brexit következtében az Egyesült Királyság az áfa tekintetében 2020. december 31. óta a harmadik országokkal esik egy tekintet alá. Ez azt jelenti, hogy a magyar adóalanyokat az Egyesült Királyságban felszámított áfa tekintetében már nem illeti meg a külföldi áfa-visszatérítés a korábban alkalmazott uniós szabályok alapján. A módosítás kimondja ugyanakkor, hogy a külföldi áfa-visszatérítés viszonossági alapon gyakorolható, egyúttal rögzíti a viszonosság tényét. Az áfa-visszatérítés lehetősége addig áll fenn, amíg a két állam viszonossági alapon biztosítja ezt a lehetőséget. 

Változás a NAV által felhasználható adatok körénél

Az állami adó- és vámhatóság 2021. második félévétől kezdve a számlaadat-szolgáltatásból, valamint az online pénztárgépek általi adatszolgáltatásból beérkező adatok alapján elkészíti az adóalanyok számára az áfabevallás tervezetét. A módosításnak köszönhetően az adóalanyoktól megkapott adatokat az adóhatóság sokkal szélesebb körben felhasználhatja, többek között adóellenőrzés, kockázatelemzés, ellenőrzésre kiválasztás során.

Módosítás a behajthatatlan követelések áfa igénylése kapcsán

A törvényjavaslat egy új - az Áfa. tv-ben 2020. január 1. óta már meglévő adóalapcsökkentési szabálytól különböző - speciális áfa-visszatéríttetési eljárást kíván bevezetni a behajthatatlan követelésekre.  Az általános forgalmi adóalany külön, írásbeli  kérelem útján igényelheti az állami adóhatóságtól az általa behajthatatlan követelésként elszámolt összeg áfatartalmát, ha a követelés behajthatatlanná válásának megállapításakor a követelés alapját képező, eredeti ügyletre tekintettel számított elévülési idő már eltelt. E kérelem a követelés behajthatatlanná válásának megállapításától számított egyéves jogvesztő határidőn belül nyújtható be. Benyújtásának előfeltétele, hogy a behajthatatlan követelés jogcímén történő adóalap- csökkentésre vonatkozó módosult jogszabályi feltételek egyébként teljesüljenek. 

A kérelem akkor adható be, ha a behajthatatlansági ok a hatálybalépést követően, vagy a hatálybalépést megelőző egy éven belül keletkezett. Ez utóbbi esetben a módosítás hatálybalépésétől számított 180 napon belül kell benyújtani a kérelmet. Az adóhatóság 6 hónapon belül dönt a kérelemről.

 1. A módosítás rendezi az esetben követendő eljárást is, amikor a kérelemre történő adó-visszatérítést követően a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója részére a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészét vagy annak egy részét mégis megtérítik. 
 2. A módosítás az önellenőrzéssel történő adóalapcsökkentés (77. § (7)) kapcsán hatályon kívül helyezi a behajthatatlan követelés okán az adóalap-csökkentés feltételeként az adósra vonatkozóan meghatározott, az adóalap csökkentés végrehajtását kizáró alábbi feltételeket.
  Ilyen az, ha: 
  1. a vevő az eredeti ügylet teljesítési időpontjában fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt állt;
  2. adószáma ekkor törölve volt; 
  3. az eredeti ügylet teljesítési időpontjában, illetve az azt megelőző éven belül szerepelt a nagy összegű adóhiánnyal vagy nagy összegű adótartozással rendelkezők adatbázisában; 
  4. az eredeti ügylet teljesítési időpontjáig az eladó kapott rá vonatkozóan figyelmeztető levelet az adóhatóságtól.  
 3. Ezeket a feltételeket a különös ÁFA-visszatéríttetési eljárás esetében sem kell alkalmazni, ugyanakkor az Adóhatóság mindkét esetben szabadon mérlegelheti, hogy a számlakibocsátó adóalany megfelelő gondossággal járt-e el az üzleti partner kiválasztása során.

Az adócsomag-tervezet a cégeket is érinti, számos változás várható társasági adó, szociális hozzájárulási adó, személyi jövedelemadó, Robin-Hood adó terén.

áfatanácsadóval szeretnék egyeztetni!

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom