Facebook image
Mentés

EU vámjogi intézkedések a világjárvány idején

Az Európai Bizottság iránymutatása a COVID-19 járvány idején alkalmazandó vámügyi könnyítésekről és a gyakorlatban felmerülő vámproblémák kezelésének módjáról.

A COVID-19 világjárvány által kiváltott válság eredményeként a vámügyi döntéshozatali folyamatokkal, a vámeljárásokkal és a vámszabályok alkalmazásával kapcsolatos kérdések megválaszolására, valamint az UVK egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az Unió iránymutatást adott ki az eddigi tapasztalatok és konkrét esetek kapcsán.  Az iránymutatás egyelőre csak angol nyelven érhető el, ennek tartalmát összegzi az alábbi összefoglaló

Az iránymutatás felhívja a figyelmet a vámjogi szabályozásban rejlő könnyítésekre, amelyeket a hatóságok alkalmazhatnak a kialakult helyzetben a gazdálkodók terheinek csökkentése és a gazdasági folyamatok optimalizálása érdekében.

Az iránymutatásból egyértelműen látható, hogy a kialakult helyzetre tekintettel minden tagország közös érdeke a gazdaság életben tartása és mindenekelőtt az emberi élet védelme, így konkrét esetek mentén kapunk tájékoztatást az eddig felszínre került problémákkal kapcsolatosan.

Minden felmerült problémával és kérdéssel kapcsolatosan megállapítható, hogy a Bizottság a hatóságokkal karöltve a gazdálkodók adminisztrációs és anyagi terheinek csökkentésére törekszik, próbál segítséget nyújtani, akár jogszabályi változtatásokkal is.

Az iránymutatás az alábbi vámproblemák esetére nyújt úmutatót:

 • Vámjogi képviselet esetén a meghatalmazás kérdése a fizikai korlátokra tekintettel;
 • A sürgős vámengedély iránti kérelmek előtérbe helyezése;
 • A gazdálkodók terheinek csökkentése:
  • a vámügyi határozat végrehajtásának akár garancia nélküli felfüggesztése;
  • eltekint a garanciavállalástól vagy a hitelkamat kiszabásától;
  • eltekint a késedelmi kamatok kiszabásától;
  • a meg nem felelés miatt felmerült vámtartozás befizetési határidejének felfüggesztése garancia nyújtás nélkül is,
  • a vámtartozás megfizetési határidejének felfüggesztése;
  • ha az valószínűleg az adós számára gazdasági és társadalmi nehézséget eredményez.
 • Orvosi, sebészeti és laboratóriumi felszerelések sürgősségi kezelése;
 • A transzplantációra szánt emberi szervek és csontvelő EU-ba történő behozatalának könnyítése;
 • Eredeti aláírás hiányában a származási bizonyítványok másolatban történő elfogadásának lehetősége;
 • Átmeneti megőrzésnél a 90 napos határidő átlépése esetén méltányosság, vis major alkalmazása;
 • Lehetőség egyszerűsített nyilatkozatok előzetes engedély nélküli felhasználására;
 • A kiegészítő vámárunyilatkozat benyújtásának határidejének meghosszabbítása;
 • Lehetőség biztosítása az áruk bemutatása a hatóság által jóváhagyott helyeken;
 • Hosszabb időszak a nyilatkozatok módosítására;
 • Tranzitforgalom esetén a bemutatási határidő meghosszabbítása;
 • TIR eljárásban néhány hatóság átmenetileg beleegyezett, hogy elfogadja a papíralapú dokumentum(ok) beolvasott példányát;
 • Az EU vámterületére a COVID-19 következményeinek kiküszöbölése céljából behozott minden árut, (pl.: mentőautó, lélegeztető készülék, bármilyen kiegészítő orvosi felszerelés) ideiglenes behozatalra kell bejelenteni, teljes behozatali mentesség mellett. Az áruk bejelentése történhet a határon, akár szóbeli nyilatkozattal is. (Utóbbi esetben meghatározott formanyomtatvány benyújtása kötelező.);
 • Lehetőség az ideiglenes behozatalban (ATA Carnet) kezelt áruk újrakiviteli határidejének meghosszabbítására;
 • Figyelemmel arra, hogy az EU területét elhagyó hajóknak a 1992. március 31-i 92/29 / EGK tanácsi irányelv alapján fedélzeti gyógyszertárakkal kell rendelkezniük, így ez a „hajóellátás” típus mentesül a személyi védőeszközökre vonatkozó, a 2020. március 14-i (EU) 2020/402 rendelettel bevezetett exportkorlátozások alól.
 • Lehetőség van késleltetni a kiviteli vámáru-nyilatkozat vagy az újrakiviteli nyilatkozat érvénytelenítését;
 • Az áruk vámterületről történő kilépési időtartamának meghosszabbítása anélkül, hogy a kiviteli vagy újrakiviteli nyilatkozatot az export vámhivatal érvénytelenítené.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan kérdése merülne fel, további információra, vagy segítségre lenne szüksége, forduljon bizalommal vámszakembereinkhez.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom