Facebook image
Mentés

Hogyan lehet itthonról benyújtani a külföldi adóbevallásokat? II. rész

A bejelentkezési, adóbevallási és adófizetési kötelezettségek hatékonyan teljesíthetőek lesznek a 2015-től választható egyablakos áfa rendszerben, aminek lényege, hogy egyetlen bejelentkezéssel, időszakonként egy adóbevallásban és egy utalással teljesíteni lehet a vonatkozó kötelezettségeket. Előző posztomban az egyablakos áfa rendszerbe való bejelentési kötelezettségekről írtam. »

Az egyablakos áfa rendszerben bevallásra kerülő szolgáltatások

Az egyablakos áfa bevallások nem váltják ki, nem helyettesítik a szolgáltatók tagállami (tehát a jelenlegi, „hagyományos”) áfa bevallásait, egyetlen szerepük a más tagállamban nyújtott TME szolgáltatásokkal (azok a távközlési-, műsor- és elektronikus szolgáltatások, amiket a szolgáltatók magánszemélyeknek nyújtanak) kapcsolatos adminisztratív egyszerűsítés. Ennek megfelelően a szolgáltatóknak jövőre is be kell nyújtaniuk azokat az áfa bevallásokat, amiket idén benyújtanak; az egyablakos áfa bevallást ezeken felül kell majd benyújtaniuk azokról a TME szolgáltatásokról, amelyeket az EU területén, nem-adóalanynak és

 • a nem-EU-s változatban bármelyik tagállamban (beleértve az egyablakos bejelentkezés tagállamát is) nyújtottak; és
 • az EU-s változatban olyan tagállamban nyújtottak, ahol sem székhelyük, sem állandó telephelyük nincs.

Azokban a tagállamokban, ahol a szolgáltató letelepedett (tehát ahol székhelye vagy állandó telephelye van),minden olyan TME szolgáltatásról, amit ebben a tagállamban magánszemélynek nyújtott, nem az egyablakos, hanem a belföldi áfa bevallásában kell adatot szolgáltatnia. Az a szolgáltató például, amelyik

 • magyarországi székhelyéről magyar, német és holland magánszemélyeknek,
 • németországi állandó telephelyéről pedig német, holland és angol magánszemélyeknek

nyújt TME szolgáltatásokat.

Egyablakos áfa bevallás és adófizetés – fontos részletek

Az egyablakos áfa bevallások két részből állnak majd és összesen 21 (EU-s változat),illetve 11 (nem-EU-s változat) adatot tartalmaznak – ez valóban egyszerűnek és hatékonynak ígérkezik, még akkor is, ha a több EU-s telephellyel vagy adóregisztrációval rendelkező vállalkozásoknak néhány adatot telephelyenként, illetve adószámonként kell majd megadniuk.

Az egyablakos áfa bevallást az egyablakos bejelentkezés tagállamának adóhatóságához kell majd benyújtani, megadva benne a külföldi teljesítési (fogyasztási) helyekhez tartozó TME szolgáltatások adóalapját és adóját – az adót, egy összegben, ugyanennek a tagállamnak kell majd megfizetni. A bevallást és a beszedett adót aztán az egyablakos bejelentkezés tagállama a fogyasztási helyek tagállamai szerint részekre bontja, és továbbítja feléjük.

Az egyablakos áfa bevallások alapértelmezett pénzneme az euró azzal, hogy az euróövezeten kívüli tagállamok (így Magyarország is) előírhatják a bevallás nemzeti valutában történő kitöltését. Ilyenkor az adóhatóság az Európai Központi Banknak a bevallási időszak utolsó napján közzétett árfolyamán euróra váltja a bevallás adatait – és így továbbítja azokat a többi adóhatóságnak.

Az alábbiakban felsorolunk néhány, az egyablakos áfa bevallásokkal kapcsolatos fontos tudnivalót:

 • A bevallásokat csak elektronikusan lehet majd benyújtani.
 • A bevallásokat negyedévente, a negyedévet követő 20. napig kell benyújtani, ami egyben az adófizetési határidő is. A határidő akkor sem változik, ha a 20. nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik.
 • Az egyablakos áfa bevallás nem nyújtható be a bevallási időszak vége előtt.
 • Nem kell bevallást benyújtani (nullás bevallást sem) azokról a tagállamokról, ahol az adott negyedévben nem nyújtottak TME szolgáltatást nem adóalanyoknak, de ha egyetlen tagállamban sem történt ilyen ügylet, akkor nullás egyablakos áfa bevallást kell benyújtani (tehát amikor az adott negyedévben egyetlen tagállamban sem nyújtottak TME szolgáltatást nem adóalanyoknak).
 • Minden egyes egyablakos áfa bevallásnak egyedi hivatkozási száma lesz. A bevalláshoz kapcsolódó befizetés teljesítésekor ezt a hivatkozási számot kell megadni.
 • adót (és ahhoz kapcsolódó adatokat) tartalmaznak. A külföldi tagállamokban nyújtott TME szolgáltatásokhoz kapcsolódó levonható adót a szolgáltatók az áfa visszatérítési eljárásban igényelhetik majd vissza.
 • Az egyablakos áfa bevallások nem nyújthatóak be negatív összeggel, illetve a jóváírásokat az eredeti bevallások kiigazítása során kell majd bevallani, alkalmazni.
 • Az egyablakos áfa bevallásban nem kell feltüntetni a teljesítési hely (fogyasztási hely) állama szerint adómentes TME szolgáltatásokat (pl. e-szerencsejáték vagy az e-oktatás bizonyos fajtái).
 • Az esetleges kiigazításokat az eredeti egyablakos áfabevallás helyesbítésével kell elvégezni, erre az eredeti bevallás benyújtási határidejétől számított 3 éven belül az egyablakos bejelentkezés államában van lehetőség, szintén elektronikus úton. A fogyasztás helye szerinti tagállamok saját nemzeti szabályaik szerint a hároméves időszak lejárta után is elfogadhatnak helyesbítéseket, ilyenkor a TME szolgáltatónak közvetlenül a fogyasztás helye szerinti tagállamhoz kell fordulnia. Az ilyen helyesbítések nem részei az egyablakos rendszernek.
 • Amennyiben az egyablakos áfa bevallást nem nyújtották be, illetve az adót nem fizették meg a bevallási időszakot követő 30. napig, akkor a szolgáltató elektronikus úton felszólítást kap attól az adóhatóságtól, amelyiknél bejelentkezett az egyablakos rendszerbe. Az esetleges további felszólításokat a TME szolgáltatások teljesítési helye szerinti tagállamok adóhatóságai küldik. A késedelmes adóbevallás, illetve -fizetés miatti bírságok vagy díjak megállapításában ezek a tagállamok illetékesek, saját szabályaik és eljárásaik szerint.
 • Azt a TME szolgáltatót, aki 3 egymást követő negyedévében felszólítást kap és az egyablakos áfa bevallását egyik esetben sem nyújtja be a felszólítás kiállítását követő 10 napon belül, automatikusan, mérlegelés nélkül kizárják az egyablakos rendszerből. Az elmaradt adófizetésekre ugyanezek a szabályok vonatkoznak azzal, hogy ha a meg nem fizetett adó összege egyik negyedévben sem éri el a 100 eurót, a kizárás nem kötelező.

Nagyon kell figyelni

Az egyablakos rendszer korszerű és hatékony válasz a TME szolgáltatásokhoz kapcsolódó külföldi áfa bevallásokkal és -fizetésekkel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentésére, fel kell azonban készülni a külföldi adókockázatok kezelésére is. A számlázással, bírságokkal, nyilvántartásokkal, adóellenőrzésekkel kapcsolatban a külföldi (tehát a TME szolgáltatások igénybe vételének államában érvényes) előírásokat, szabályokat kell alkalmazni, adott esetben tehát 28 különböző előírás-halmaz vonatkozik majd egy szolgáltatóra.

Az egyablakos áfa bevallások alapjául szolgáló nyilvántartásokat 10 évig meg kell őrizni – ezek egyrészt általános adatok (például a fogyasztás helye szerinti tagállam, a nyújtott szolgáltatás típusa, a szolgáltatásnyújtás időpontja, a fizetendő áfa összege, stb.),másrészt olyan konkrét információk is ide tartoznak, mint például a teljesítés előtt kapott előlegekre vonatkozó adatok és a szolgáltatást igénybevevő letelepedési helyének, illetve állandó lakóhelyének vagy szokásos tartózkodási helyének meghatározására szolgáló információk.

Még nyolc hónap van a felkészülésre. Önöknek van rá stratégiájuk?

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom