Facebook image
Mentés

Közeleg a döntés határideje: minden, amit a kisvállalati adóról tudni lehet

Új adóval bővül bő két héten belül az amúgy sem szűkös magyarországi adónem-paletta: december 1-jétől be lehet jelentkezni a pénzforgalmi szemléletű kisvállalati adó hatálya alá. Összegyűjtöttük a fontos tudnivalókat és részletszabályokat!

Az első, és talán legfontosabb kérdés az, hogy a kisvállalati adó megfizetésével az adózó mely egyéb adókötelezettségeket váltja ki. A válasz: a kisvállalati adó adóalanya mentesül

 • a társasági adó,
 • a szociális hozzájárulási adó, valamint
 • a szakképzési hozzájárulás

bevallása és megfizetése alól.

Az új adónem azon vállalkozások részére kínál alternatívát, amelyeknél az előző adóévi létszám nem haladta meg a 25 főt, a bevétel (és a mérlegfőösszeg) pedig az 500 millió Ft-ot.  További feltétel, hogy az adóévet megelőző két naptári évben nem került sor a cég adószámának jogerős felfüggesztésére, a bejelentés napján a nyilvántartott adótartozás pedig nem haladja meg az egymillió forintot.

Fontos, hogy az állományi létszám és bevételi határok számítása során a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámát és bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni!

Mindezen feltételek figyelembe vétele mellett a kisvállalati adó alanya lehet:

 • egyéni cég,
 • közkereseti társaság,
 • betéti társaság,
 • korlátolt felelősségű társaság,
 • zártkörűen működő részvénytársaság,
 • szövetkezet és a lakásszövetkezet,
 • erdőbirtokossági társulat,
 • végrehajtó iroda,
 • ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda,
 • szabadalmi ügyvivői iroda,
 • külföldi vállalkozó,
 • belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy.

A kisvállalati adó választását az adóévet megelőző év december 1-je és 20-a között kell jelezni az adóhatóság felé, ez a bejelentés pedig január 15-ig visszavonható.


Vannak természetesen olyan körülmények, amelyek hatására az adóalanyiság mindenképpen megszűnik. A bevételi értékhatár túllépése esetén a kisvállalati adóalanyiság a túllépés előtti hónap utolsó napján véget ér, de a cég elbúcsúzhat az új adózási formától akkor is, ha az adóhatóság az adóalany terhére számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért jogerősen mulasztási bírságot vagy jövedéki bírságot állapított meg. Amennyiben a vállalkozás adótartozása túllépi az egymillió forintos limitet, a kisvállalati adóalanyiság nem a túllépéssel érintett hónap, hanem a naptári negyedév utolsó napján szűnik meg. Nem árt tisztában lenni azzal sem, hogy az adóalanyiság megszűnését követő két adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható.

A kisvállalati adó alapja az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének a személyi jellegű kifizetésekkel növelt összege, de legalább a személyi jellegű kifizetések összege.

Az adózó pénzforgalmi szemléletű eredménye a pénzeszközök beszámolóban kimutatott tárgy üzleti évi összege, csökkentve a pénzeszközök tárgyévet megelőző üzleti évben kimutatott összegével, míg személyi jellegű kifizetésnek a kisvállalati adó szempontjából azon személyi jellegű ráfordítás minősül, amely járulékalapot képez az adóévben.

Általánosságban a pénzforgalmi szemlélet azt jelenti, hogy a vállalkozásba kívülről bevont pénzeszközök, mint a hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, a tőkeemelés, az osztalék és osztalékelőleg megszerzése csökkentik az adóalapot, míg a vállalkozáson kívülre helyezett pénzeszközök, mint a hitel nyújtása, a tőkekivonás, az osztalék és osztalékelőleg fizetése növelik azt.

Az adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. Az adóalany a kisvállalati adó alapját és az adót adóévenként állapítja és az adóévet követő év május 31-ig vallja be.

Veszteségelhatárolásra a kisvállalati adó esetében is lehetőség van: az elhatárolt veszteség összegét az adózó 10 év alatt, egyenlő részletekben használhatja fel a következő adóévekben. Mindemellett az adóelőleget havonta, minden hónap 12-éig vallja be és fizeti meg az a kisvállalati adózó, akinek a kisvállalati adófizetési kötelezettsége az előző adóévben az 1 millió forintot elérte vagy a kisvállalati adóalanyiságának első évében előző évi bevétele meghaladta a 100 millió forintot. Minden más esetben az adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének az adózó a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig tesz eleget.

Ami az iparűzési adót illeti, a kisvállalati adó alanya az iparűzési adó alapját megállapíthatja:

 • az általános szabályok szerint,
 • az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapításra vonatkozó szabályok szerint, amennyiben jogosult rá, illetve
 • választása szerint a kisvállalati adó alapjának 20 százalékkal növelt összegében is.

Kisvállalati adó kalkulátorunkkal kiszámolhatja, mekkora adózott jövedelme keletkezik!»

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom