Facebook image
Mentés

Társasági adót érintő adókedvezmények – 2.rész

Blogsorozatunk második részében a társasági adót érintő, igénybe vehető adókedvezményeket mutatjuk be. Felhívjuk a figyelmet az adóellenőrzés során kockázatot jelentő, gyakran előforduló hibákra, hogy az esetleges jogosulatlan adócsökkentés megállapítása elkerülhető legyen.

A gazdasági társaságok számára a Tao tv. különböző adókedvezmények igénybevételének a lehetőségét biztosítja, amelyekkel év végén a társaság csökkentheti a számított társasági adó értékét.  Blogsorozatunk első részében jelentősebb tao és hipa adóalapot módosító tételekről írtunk.

Ezeknek az adókedvezményeknek, mint pl. a fejlesztési adókedvezmény, energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye vagy látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye stb. bonyolult és szerteágazó igénybevételi feltételei vannak, amelyek komoly előzetes elmélyedést igényelhetnek a társaság részéről. A jogszabály által előírt feltételrendszer nem megfelelő betartása esetén az adóhatóság kifogásolhatja az adó e módon történő csökkentését, amely az adóbírság mellett több évre visszamenőleg fizetendő adóterhet jelenthet a vállalkozás számára. Ha az adókedvezmény kapcsán bármilyen bizonytalanság felmerül, javasolt az adókedvezmény érvényesítése előtt kikérni adószakértő véleményét!

adószakértő tanácsát kérem

Energiahatékonysági beruházás adókedvezménye, fejlesztési adókedvezmény

A továbbiakban főként az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásra és a fejlesztési adókedvezményre vonatkozóan mutatjuk be a leggyakrabban előforduló hibákat. Illetve azon eseteket, amelyek leginkább elkerülik az adózók figyelmét és amelyekre tapasztalataink szerint az adóhatóság nagy hangsúlyt fektet.

 1. Adókedvezmény 3 éven belül kötelező adóellenőrzéssel
  Ezen adókedvezmények igénybevétele előtt fontos tisztában lenni vele, hogy a Tao tv. kötelező adóellenőrzést – jogkövetési vizsgálatot – ír elő az igénybevételt követő 3. év végéig! 
  Tapasztalataink alapján azonban ez még mindig sok vállalkozásnak elkerüli a figyelmét. Nem számítanak ellenőrzésre, így sokszor nem kellően felkészültek, és az adóellenőrzés során derül ki, hogy a szükséges igazolások, nyilvántartások hiányosak, az igénybevételhez szükséges dokumentáció nem áll teljes körűen rendelkezésre.
 2. Fontos az adókedvezményhez kapcsolódó igazolás, dokumentáció
  Az előírt igazolások beszerzése mellett fontos figyelni az időbeliségre is! Előfordult már, hogy az adókedvezmény megvonását az igazolások időbeli csúszása okozta. Hiszen pl. az energiahatékonysági beruházások adókedvezménye esetén, a vállalkozás a bevallás benyújtásáig nem rendelkezett az energiahatékonyság alátámasztását szolgáló, jogszabályi előírások szerint szükséges igazolásokkal vagy elő-utóaudit dokumentumokkal. 
 3. Precíz háttérkalkulációra van szükség az adókedvezményhez
  Mindkét adókedvezmény alkalmazásakor gyakran esnek abba a hibába az adózók, hogy az igényelhető kedvezményhez kapcsolódó háttérkalkuláció helytelen. A jelenérték nem megfelelően került kiszámításra, vagy akár az igénybevételt alátámasztó analitikus nyilvántartás egyáltalán nem áll rendelkezésre. Ezen hibák elkerülése érdekében is javasolt egy előzetes adószakértői véleményezés, hogy még az adóellenőrzés előtt korrigálható legyen az esetleges hiba, hiányosság.
 4. A napelemes adókedvezmények sarokpontja a költségek helyes kategorizálása
  Az adóhatóság ellenőrzési tapasztalata alapján az energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények esetében a legtöbb adómegállapítás, jogosulatlan igénybevétel a napelemes rendszerek kivitelezéséhez kapcsolódik. Bár a legfőbb szabályokkal tisztában vannak az adózók, a költségeket illetően gyakran előfordul, hogy nem megfelelően értelmezik és kategorizálják az elszámolható és nem elszámolható költségeket.
  A napelemes rendszerek esetében, ha a napelem - mint megújuló energiaforrás - villamos energia termelésére képes, alkalmas berendezés, akkor a napelemes rendszer bekerülési értéke adókedvezményként nem vehető figyelembe, mivel nem számolható el költségként, vagyis nem jogosít kedvezményre.
  Fontos kiemelni, hogy ezen az sem változtat, ha az előállított villamos energiát az adózó gazdasági célból nem hasznosítja, csupán saját tevékenységét szolgálja. Illetve az sem jogosítja fel az adózót a kedvezmény érvényesítésére, amennyiben rendelkezik energetikai auditor által kiadott energiamegtakarításról szóló igazolással.

Amennyiben társaságuk az adókedvezmények érvényesítése előtti fázisnál tart, vagy már igénybe vette az adókedvezményt, de még az adóellenőrzés előtt áll, forduljon hozzánk bizalommal a dokumentumok előkészítését felülvizsgálatát illetően.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom